ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 130

Toimetulekuklass

Toimetulekuklass on klass mõõduka ja raske vaimse alaarenguga õpilaste õpetamiseks, järgides toimetuleku riiklikku õppekava. Toimetulekuklass võib asuda toimetulekukoolis, tavakoolis või abikoolis.

Vibroakustiline teraapia

Vibroakustiline teraapia on üks muusikateraapia liike, mida rakendatakse peamiselt eripedagoogikas. Vibroakustilise teraapia ajal klient lamab voodil või toolil, mille sisse on ehitatud kõlarid. Nende abil tekitatakse helivibratsiooni, mida inime ...

Sargõlana Ignatjeva

Sargõlana Semjonovna Ignatjeva on jakuudi haridustegelane ja pedagoogikateadlane, kõrgkooli rektor. Ta on 2008. aastast Arktika Riikliku Kunstide ja Kultuuri Instituudi rektor. Ta on instituudi kultuurimänedžmendi kateedri dotsent ja kaitsnud ped ...

Dmitri Korkin

Dmitri Petrovitš Korkin oli jakuudi maadlustreener ja pedagoog, NSV Liidu teeneline treener. Ta oli tunnustatud vabamaadluse treener Nõukogude Liidus. Ta töötas Tšuraptša Spordiinternaatkoolis. Tema kasvandikest on 175 maadlejat täitnud NSV Liidu ...

Jevgenija Mihhailova

Jevgenija Issajevna Mihhailova on jakuudi rahvusest Sahha riigitegelane ja pedagoogikateadlane, Venemaa Haridusakdeemia akadeemik. Ta oli aastatel 2007–2010 Sahha Jakuutia Vabariigi asepresident. Alates 2010. aastast on ta Ammossovi-nimelise Kird ...

Afanassi Savvin

Afanassi Afanasjevitš Savvin on jakuudi haridustegelane, ülikooli prorektor. Ta on 2013. aastast Ammossovi-nimelise Kirde Föderaaalülikooli üks 10 Venemaa föderaalülikoolist prorektor innovatiivse arengu ja teaduslike uurimistööde kommertseerumis ...

Semjon Sjulski

Semjon Semjonovitš Sjulski, õieti Semjon Semjonovitš Aleksejev, oli jakuudi rahvusest Jakuudi ANSV riigitegelane, haridusminister, ÜKP Jakuudi Oblastikomitee liige. Pseudonüümi "Sjulski" võttis ta Njurba ulussi naslegi järgi, milles oli sündinud. ...

Robert N. Bellah

Robert Neelly Bellah oli USA sotsioloog, California Ülikooli Berkeleys sotsioloogiaprofessor, keda tunti rahvusvaheliselt religioonisotsioloogina. Robert Bellah poolt teadusse toodud mõistetest üks tuntumaid on tsiviilreligioon inglise keeles civ ...

Sardar Fazlul Karim

Sardar Fazlul Karim – 15. juuni 2014) oli Bangladeshi filosoof, tõlkija, esseist ja poliitiline aktivist, Dhaka Ülikooli professor. Enne Bangladeshi iseseisvumist seisis Karim reformimeelse poliitika eest, mistõttu ta veetis vangis pea kogu aja, ...

Pat Pattison

Pat Pattison on Berklee muusikakolledži professor. Ta õpetab seal lüürilist kirjutamist ja luulet. Ta on ka mitme veebikursuse autor. Pattison on kirjutanud neli raamatut: The Essential Guide to Rhyming. Songwriting Without Boundaries Writing Bet ...

Anna Remišová

Anna Remišová on Slovakkia eetik, Bratislavas tegutseva Komenský Ülikooli juhtimisteaduskonna professor, tema eriala on ärieetika. Remišová on kirjutanud mitu raamatut ja artikleid ärieetika teemal. 2000–2002 oli ta Slovakkia Teaduste Akadeemia j ...

Jolanta Tambor

1977–1981 õppis Tambor poola filoloogiat Sileesia Ülikoolis Katowices. 1988. aastal kaitses ta doktorikraadi väitekirjaga poola keelest teadusulmes. Ta habiliteerus samas 2006. aastal väitekirjaga "Ülemsileeslaste keel, nende keeleline ja etnilin ...

Aleksandr Volodin (filosoof)

Aleksandr Ivanovitš Volodin oli vene filosoof. 1956. aastal lõpetas Volodin Moskva Riikliku Ülikooli. Seejärel töötas ta komsomolis ja toimetajana kirjastuse Sovetskaja entsiklopedia filosoofiaentsüklopeedia toimetuses. 1965. aastast tegutses ta ...

Universiaad

Universiaad on rahvusvaheline üliõpilaste spordivõistlus paljudel aladel, mida korraldab Rahvusvaheline Üliõpilaste spordiliit FISU. Universiaade korraldatakse ainult paaritutel aastatel. Olümpiamängude eeskujul toimuvad need suve- ja talialadele ...

Dotsent

Dotsent on oma eriala tunnustatud õppejõud, kes õpetab mingit ainet või aineterühma. Ta on iseseisev teadus-loometöö tegija. Dotsendi vahetuks töökorraldajaks on professor.

Eradotsent

Eradotsent on eelkõige saksa keelt rääkivates riikides teadusliku kraadiga tavaliselt koosseisuväline õppejõud, kellel on loengupidamisõigus. Eradotsendid on õpetanud ka Tartu Ülikoolis enne Teist maailmasõda kuni 1938. aastani, mil nad nimetati ...

Ilham Tohti

Ilham Tohti on Hiina uiguuri majandusteadlane, õppejõud ja dissident, kelle Hiina RV võimud on separatismi eest eluks ajaks vangi mõistnud. Ilham töötas Pekingis Minzu ülikoolis rahvusvähemuste uuringute lektorina. Ilham asutas 2006. aastal veebi ...

Heinrich Klose

koos Heinrich Vogtiga: "Klinik und Biologie der Thymusdrüse mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zu Knochen- und Nervensystem." Laupp, Tübingen 1910 kaastoimetaja, Spezielle Unfallchirurgie. Erstversorgung und Frühkomplikationen = Di ...

Lektor

Lektor on tänapäeva Eestis dotsendist madalama ja assistendist kõrgema ametikohaga õppejõud. Erinevalt madalama astme õppejõududest loeb lektor loenguid. Lektori ametile kandideerimiseks on Eestis vajalik vähemalt magistrikraad või sellele vastav ...

Üliõpilasorganisatsioon

Üliõpilasorganisatsioon on enamasti vaid üliõpilastest koosnev organisatsioon, mis on loodud eesmärgiga kaitsta oma huve ja õigusi ning edendada ühiskondlikku ja kultuurilist tegevust. Üliõpilasorganisatsioonid on nt üliõpilaskorporatsioonid, üli ...

AEGEE

AEGEE ehk Euroopa Üliõpilasfoorum on suurim rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne üliõpilasorganisatsioon Euroopas, mis asutati 16. aprillil 1985. AEGEE-sse kuulub üle 13 000 liikme ja ligikaudu 200 haruorganisatsiooni antenna üle Euroopa. Organ ...

AIESEC Eesti

AIESEC Eesti on rahvusvahelise noorteorganisatsiooni AIESEC Eesti haru. AIESEC Eesti haru asutati 1989 Tartus Tartu Ülikooli juures. Aastal 1993 viidi peakontor Tallinna. AIESEC Eesti kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus. AIESECi partnerid Eestis ...

Akadeemiline organisatsioon

Akadeemiliseks organisatsiooniks nimetatakse kindlate põhimõtete ja isesuguse reeglistikuga ühinguid, seltse, natsioone ja korporatsioone, mis koondavad üliõpilasi ja ülikooli lõpetanud vilistlasi.

Arkonia

Arkonia on poola üliõpilaskorporatsioon. Korporatsioon asutati 9. mail 1879 Riia Polütehnilise Instituudi juures. Korporatsiooni deviis on Veritate ac Labore poola keeles Prawdą a Pracą ligikaudne tõlge usu ja tööga.

Baltica-Borussia Danzig

Corps Baltica-Borussia Danzig zu Bielefeld on vehklev ja värve kandev Bielefeldi ülikooli juures tegutsev üliõpilasorganisatsioon, mis on asutatud 3. novembril 1860. Korporatsiooni värvid on helesinine, must ja valge.

BEST

BEST – Board of European Students of Technology on Euroopa suurim üliõpilaste endi juhitud apoliitiline ja mittetulunduslik organisatsioon.

Corps Borussia Bonn

Corps Borussia Bonni asutasid 21. detsembril 1821 Bonni Ülikooli üliõpilased. 1856. aastast on Corps Borussia Bonn Kösener Senioren-Convents-Verbandi KSCV liige. Koos Corps Saxo-Borussia Heidelbergi ja Corps Saxonia Göttingeniga moodustab Corps B ...

Corps Concordia Rigensis

Corps Concordia Rigensis on Hamburgis tegutsev saksa meeskorporatsioon. Korp! Concordia Rigensis on üks vanemaid tegutsevaid baltisaksa üliõpilasorganisatsioone. See asutati 29. novembril 1869 Riias. Korporatsiooni tegevus katkes 1939, kui baltis ...

Corps Curonia Göttingensis

Corps Curonia Göttingensis on 1959. aastal asutatud saksa üliõpilasorganisatsioon, mis kuulub Kösener Senioren-Convents-Verbandi katusorganisatsiooni.

Corps Hannovera Göttingen

Kõige tuntum Corps Hannovera liige on Otto von Bismarck, kes ka 11ks päevaks ülikooli kartserisse pandi. Tema 80. sünnipäevaks 1895/1896 püstitasid Kösener Corpside liikmed Rudelsburgi juurde nn. Jung-Bismarck-Denkmal i.

Gästrike-Hälsinge nation

Gästrike-Hälsinge nation on Rootsi üliõpilasorganisatsioon, mis on üks 13 Uppsala Ülikooli juures tegutsevast üliõpilasorganisatsioonist. Sinna kuuluvad peamiselt Hälsinglandi ja Gästriklandi provintsist pärit üliõpilased. Liikmeid on umbes 2000. ...

Korporatsioon Fraternitas Dorpatensis zu München

Korporatsioon Fraternitas Dorpatensis zu München on baltisaksa korporatsioon, mis tegutseb Münchenis.

Korporatsioon Ruthenia

Asutati 1829. aastal vene Landsmannschaft ina. Pärast asutamist saadi tunnustus vaid Landsmannschaft Fraternitas Rigensiselt. Kuna ei õnnestutud saada Chargiertenconventi tunnustust, läks korporatsioon 1836. aastal laiali, kuid taastati 1841. aas ...

Kristianstads Nation

Kristianstads Nation on üliõpilasorganisatsioon, mis kuulub Lundi Ülikooli juurde Rootsis. Organisatsioon asutati aastal 1890. Organisatsiooni nimi tuleneb Kristianstadi linnast Skåne maakonnas. Organisatsiooni sümboliks on Snapphane, kes oli 17. ...

Kösener Senioren-Convents-Verband

Kösener Senioren-Convents-Verband on Saksamaa ja Austria Corpse ühendav katusorganisatsioon. Corpsid kannavad värve ning tegelevad vehklemisega.

Landsmannschaft

Landsmannschaft on maakondlik üliõpilaskogu. Maiskondlik ehk territoriaalne ühinemisprintsiip lähtus keskaegsetest Euroopa ülikoolidest, kus üliõpilased ühinesid päritolu järgi natsioonidesse. Maiskondlikule ühinemisprintsiibile vastandunud üliõp ...

Korporatsioon Lechicja

Korporatsioon Lechicja on Tartus 1897. aastal asutatud poola üliõpilaskorporatsioon. Korporatsioon taastati pärast sotsialismiperioodi 8. mail 2004 Varssavis.

Müncheni Wingolf

Müncheni Wingolf asutati 18. jaanuaril 1896. Tegemist on Müncheni vanima kristliku üliõpilasorganisatsiooniga. Müncheni Wingolf sai ka Eestis tegutseva Wingolfi liidu täisliikmeks 1897. aastal ning on olnud ka liidu eestseisuseks Vorort, sealjuur ...

Üliõpilaskorporatsioon

Üliõpilaskorporatsioon on enamasti vaid üliõpilastest koosnev organisatsioon. Korporatsiooni liige on korporant. Üliõpilaskorporatsioonidel on kindel sisekord ja sümboolika nt värvid. Eesti praegused üliõpilaskorporatsioonid jätkavad baltisaksa k ...

Canon EOS-1Ds Mark II

EOS-1Ds Mark II on Canoni toodetud digipeegelkaamera. Müükituleku ajal oli tegu Canoni tolle aja parima tippmudeliga, mis oli varustatud 16.7-megapikslise CMOS-sensoriga 2006. aastal suurima 35 mm kaamerale vastava sensoriga. 20. augustil 2007 te ...

Canon EOS 450D

Canon EOS 450D on 12.2 megapikslise CMOS-sensoriga peegelkaamera. Antud EOS seeria peegelkaamera toetab EF- ja EF-S-seeria objektiive ja EX-seeria välklampe.

Canon Powershot S3 IS

Optiline pildistabilisaator. 2-tolline muudetava nurgaga vedelkristallekraan. 6-megapiksline laengsidestusseadisega. 12-kordse optilise suurendusega objektiiv ultrahelimootoriga. ISO kõrge valgustundlikkusega automaatrežiim ja ISO 800 vähese valg ...

Digitaalfotograafia

Digtaalfotograafia on fotograafia alaliik, kus tulemuseks on digitaalne foto, mida võib vaadata arvutiekraanil või mõne muu seadme vahendusel või muuta see printimise teel paberfotoks. Digitaalfotograafias salvestatakse pilt digifotoaparaadiga di ...

Fotoaparaat

Fotoaparaat ehk fotokaamera on seade pildistamiseks, see tähendab eseme kujutise jäädvustamiseks valgustundliku materjali või valgustundliku elektroonilise elemendi abil. Fotoaparaadi eelkäijaks oli camera obscura. Camera obscura le ehk pimekambr ...

Digifotoaparaat

Digitaalne fotoaparaat ehk digifotoaparaat on fotokaamera, mis jäädvustab fotosid digitaalse pildisensori abil digitaalsel kujul salvestusvahendile, milleks on tänapäeval peamiselt mälukaart. Digitaalsed fotokaamerad jaotatakse kompaktkaamerateks ...

Digitaalne peegelkaamera

Digitaalne peegelkaamera ehk digipeegelkaamera on digitaalne kaamera, milles on ühendatud peegelkaamera ja digikassett, vahetades välja filmilindi. Digipeegelkaamerat eristab teistest peegelkaameratest peeglisüsteem. Valgus liigub läbi objektiivi ...

Hübriidkaamera

Hübriidkaamera on digitaalne kaamera, millel saab vahetada objektiive. Erinevalt digitaalsetest peegelkaameratest puudub hübriidkaameral peeglisüsteem, mistõttu on kaamera väiksem, kompaktsem ja kergem. Vahepeal kutsutakse hübriidkaameraid ka vah ...

Olympus µ 1030 SW

Olympus µ 1030 SW on 10.1 megapiksline digitaalne fotoaparaat Olympuselt. 4M 2304 × 1728 Pilt 10M 3648 × 2736 VGA 640 × 480 3M 2048 × 1536 2M 1600 × 1200 16:9 1920 × 1080 5M 2560 × 1920 1M 1280 × 960 Liides: USB 2.0

Peegelkaamera

Peegelkaamera on fotoaparaat, enamasti üheobjektiiviline pentapeegeldiga peegelkaamera. Rangelt defineerides kuuluksid peegelkaamera alla ka kaheobjektiiviline ja/või ilma pentapeegeldita kaamera, aga nende kaamerate kohta siiski ei kasutata liig ...

Zorki

Zorki oli aastatel 1948–1978 Nõukogude Liidus Krasnogorski tehases toodetud kaugusmõõdikuga fotoaparaat. Välisilmelt sarnanesid Zorki fotoaparaadid väga Leica fotoaparaatidega.