ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 163

Mereraadioside

Mereraadioside on raadioside, mida peetakse mereraadio sagedustel selleks ettenähtud seadmetega ja sellekohast luba omava isiku poolt, järgides raadioside head tava. Mereraadiosidet reguleerib ja korraldab eeskätt Rahvusvahelise Telekommunikatsio ...

Pierre-sur-Hautei sõjaväeraadiojaam

Pierre-sur-Hautei sõjaväeraadiojaam on Prantsuse sõjaväe 1961. aastal rajatud raadiosidejaam. See asub 30 hektari suurusel alal Prantsusmaal Sauvaini ja Jobi vallas, jaama läbib Rhône-Alpesi ja Auvergnei piirkondade vaheline piir. Telekomifirma T ...

Raadiovõrk

Raadiovõrk on kahe või enama samade parameetritega töötava raadiojaama vahel moodustuv sidevõrk, mille kaudu toimub raadiosageduste vahendusel sidepidamine: informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine.

Tähestikuline hääldamine

Tähestikuline hääldamine põhineb ladina tähestiku kuuluvate tähtede vastavusele raadiosides edastamiseks kasutavate sõnadega ja seda kasutatakse kutsungites, üksikute tähtede, lühendite ning halva side korral teksti ja raskesti hääldatavate sõnad ...

Vahesagedus

Vahesagedus on selle signaali sagedus f I, mis saadakse tavaliselt raadiosagedusliku signaali sagedusega f ja heterodüüni signaali sagedusega f H omavahelisel segustamisel. Kahe harmoonilise signaali segustamisel nende omavahelise korrutamise tee ...

WirelessHD

WirelessHD ehk WiHD on HD- videosignaali kaablita ülekandmise tehnika, mis töötati välja paljude elektroonikafirmade koostöös. Signaali raadioedastus toimub tihendamata kujul 60 GHz sagedusribas kiirusega vähemalt 4 Gbit/s 10 m raadiuses suuremal ...

Ülilairibatehnoloogia

Ülilairibatehnoloogia on kõrge läbilaskevõimega raadioside tehnoloogia, mille kanali laius on vähemalt 20% kandja sagedusest ja mitte vähem kui 500 MHz. Ülilairibatehnoloogia jääb raadiospektris alla poole mürapiiri, mistõttu vanemad raadiosignaa ...

Audion-vastuvõtja

Audion-vastuvõtja on raadiovastuvõtja skeemilahendus, mille patenteeris 1906. aastal USA elektriinsener ja leiutaja Lee de Forest. Koos skeemiga patenteeris ta ka selle realiseerimiseks vajaliku lamptrioodi, seega siis esimese kolme elektroodiga ...

Automaatne võimenduse reguleerimine

Automaatne võimenduse reguleerimine ehk AVR) on raadiotehnilistes süsteemides kasutatav võimendusastmete võimenduse isereguleerimise meetod tagamaks stabiilset väljundsignaali amplituudi. Raadiovastuvõtja antennini jõuavad saatjatelt väga erineva ...

Autoraadio

Autoraadio on autos kasutatav raadio- ja audioseade. Algselt oli autoraadio ainult raadiovastuvõtja, ja seda peamiselt kesklainesaatjate monofooniliseks kuulamiseks. Järk-järgult on lisandunud mitut liiki programmiallikaid kassetimängija, CD-mäng ...

Demodulaator

Demodulaator on sidetehnikas optiliste ja raadiosignaalide vastuvõtjas kasutatav seade, mis eraldab moduleeriva signaali kandesagedussignaalist. Analoogsignaali demodulaatorit nimetatakse ka detektoriks, nt amplituuddetektor, sagedusdetektor.

Detektorraadio

Detektorraadio ehk detektorvastuvõtja on raadiotehnika algusaegadel kasutusel olnud aparaat amplituudmoduleeritud raadiosignaalide vastuvõtmiseks. Skeemi tüübilt on detektorraadio otsevastuvõtja, s.t detektorisse jõuab vastuvõetav raadiosignaal o ...

Infradüünvastuvõtja

Infradüünvastuvõtja kõige olulisem iseärasus on sisendvõnkeringide puudumine. Antennist suunatakse kõik vastuvõetavad signaalid laiaribalisse raadiosagedusvõimendisse. Selle väljundis on madalpääsfilter, mis laseb läbi näiteks kõik AM-ringhääling ...

Modulaator

Modulaator on sidetehnikas optiliste ja raadiosignaalide saatjas kasutatav seade, mis mõjutab andmesignaaliga seda signaali edasi kandva valgus- või raadiolaine mingit parameetrit. Niisugust kandva laine mõjutamist nimetataksemodulatsiooniks. Vas ...

Raadiolokatsioon

Raadiolokatsioon on teaduse ja tehnika valdkond, mis ühendab meetodeid ja vahendeid objektide lokaliseerimiseks ja tuvastamiseks raadiolainete abil. Selleks rakendatav seade on raadiolokaator ehk radar. Esimesed raadiolokatsioonisüsteemid võeti k ...

Raadiosagedustuvastus

Raadiosagedustuvastus on raadiolaineid kasutav tehnoloogia esemete märgistamiseks ja nende automaatseks jälgimiseks. RFID-tehnoloogia kuulub Auto-ID- automatic identification ehk automaatsete identifitseerimissüsteemide kategooriasse, mis võimald ...

Raadiosignaal

Raadiosignaal on raadiolainete vahendusel edastatav informatsioon või edastatavad andmed. Raadiosignaal tekitatakse raadiosaatjas andmesignaalist, enamasti digitaalsest andmevoost, millega moduleeritakse kõrgsageduslikku kandevõnkumist, näiteks s ...

Radar

Radar on õhuruumi raadioseireseadeldis ehk raadiolokaator, mis toimib elektromagnetkiirguse, siin raadiolainete levimise põhimõttel ruumis. Raadiolokaatorit kasutatakse ruumis või veepinnal asuvate objektide avastamiseks ning nende kauguse, kõrgu ...

Radari peegelduvus

Radaripildi tagasipeegeldus näitab radari sihtmärgi efektiivsust raadiolainete kinnipüüdmisel ja tagasipeegeldamisel. See sõltub peegeldavast sihtmärgist, selle kujust ja omadustest, ilmaradarite puhul peegeldavate osakeste mõõdust ja osakeste ar ...

Radari ristlõige

Radari ristlõige on suurus, mis iseloomustab objekti nähtavust radari jaoks. Suurema radari ristlõikega objektid on kergemini avastatavad. RRL on eriti tähtis lennukite puhul. Objektilt peegelduva elektromagnetilise kiirguse EM hulka ja suunda mõ ...

RDS

RDS on raadioandmesüsteem, mis võimaldab esitada raadio näidikul tekstina mitmesugust infot. RDSi algne versioon valmis 1984. aastal ja Euroopa Ringhäälingute Liit kehtestas vastava standardi. Esialgu oli süsteem mõeldud kasutamiseks ainult autor ...

Saatja

Elektroonikas ja telekommunikatsioonis on saatja või raadiosaatja elektronseadis, mis antenni abil tekitab raadiolaineid. Saatja tekitab raadiosagedusliku vahelduvvoolu või -pinge, mis rakendatuna antennile kiirgab teda ümbritsevasse ruumi vastav ...

Sagedusdetektor

Sagedusdemodulaator ehk -detektor on lülitus, mis eraldab sagedusmoduleeritud kõrgsagedussignaalist moduleeriva signaali ehk muudab sageduse hetkelised muutused pinge muutuseks. Sagedusdetektorid leiavad kasutust FM-raadiotes ja satelliitsides. K ...

Sageduse automaatne järelhäälestus

Sageduse automaatne järelhäälestus või sageduse automaatne järelhäälestus on raadiovastuvõtjates ja televisioonivastuvõtjates kasutatav süsteem vastuvõtja häälestussageduse automaatseks järelhäälestamiseks vastuvõetava raadiosignaali saatja töösa ...

Sobitustrafo

Sobitustrafo on transformaator, mille ülesandeks on elektriahelate impedantside sobitamine eesmärgiga saavutada võimsuse maksimaalne ülekanne ühest ahelast teise. Tavaliselt on tegemist signaaliallika väljundtakistuse sobitamisega koormusahela võ ...

Stereodekooder

Stereodekooder on elektroonikalülitus, mis eraldab stereofoonilise raadiovastuvõtja detektori väljundsignaalist vasaku ja parema kanali helisagedussignaalid.

Superheterodüünvastuvõtja

Superheterodüünvastuvõtja on tänapäeval põhiline raadiovastuvõtja tüüp. Selle põhifunktsioonideks, nagu ka kõigil teistel raadiovastuvõtjatel, on antenni kaudu vastu võetud signaali viimine kasutajale vastuvõetavasse vormi. Supervastuvõtja eripär ...

Tarkvaraline raadio

Tarkvaraline raadio on raadioside loomist võimaldav süsteem, kus tavaliselt riistvaraga teostatavad ülesanded viib läbi tarkvara. Tarkvaralise raadio plussideks on kokkuhoid seadmete pealt, süsteemi kiire muudetavus ja võimalus töötada väga suure ...

Transiiver

Transiiver on seade nii digitaal- kui analoogsignaalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Sõna "transiiver" tuleb ingliskeelsest sõnast transceiver ", mis on lühend sõnadest trans mitter" ja "re ceiver saatja ja vastuvõtja. Infotehnoloogias on transi ...

Transponder

Transponder on raadioside- ja kommunikatsiooniseade, mis kindla koodiga raadiosignaali vastuvõtmisel vastab või edastab sellele automaatselt kodeeritud võimendatud identimissignaaliga. Transponderid jagunevad passiivseteks ja aktiivseteks. Aktiiv ...

Vahesagedusvõimendi

Vahesagedusvõimendi on resonantsvõimendi, mis on mõeldud superheterodüünvastuvõtja segustis tekitatud vahesagedusega signaali võimendamiseks. Erineva sagedusega raadiosageduslikud signaalid muundatakse vahesageduseks peale raadiovastuvõtjate näit ...

Astroturfimine

Astroturfimine on mõiste, mis tähistab avaliku arvamuse mõjutamist kunstlikult loodud rohujuuretasandi sõnumite abil või püüet avalikku arvamust taoliselt mõjutada. Teatud huvigrupid soovivad jätta muljet, et mingi sõnum või liikumine omab ühisko ...

Demagoogia

Demagoogia on kõnedes, diskussioonis, vaidluses, arutluses, propagandas jm toimuv kuulajaskonna sihipärane ja ebaaus mõjutamine. Enamasti mõjutatakse uskuma asja, mille kohta esitaja teab, et see ei ole õige, et auditoorium jääks valearvamusele j ...

Infosõda

Infosõda ehk teabesõda on kahe või enama osapoole vahel toimuv elanikkonna teadvuse mõjutamise protsess, mis toimub suunatud informatsiooni edastamisega massiteabevahendite kaudu. Infosõja eesmärk on inimeste käitumise muutmine või neile esialgse ...

Kasulik idioot

Väljendi kasutuselevõtmist omistatakse Vene revolutsionäärile Vladimir Iljitš Leninile полезные дураки, kuid pole tõendeid, et Lenin oleks seda väljendit oma kõnedes või kirjades kasutanud. Üks lause, mille põhjal järeldatakse, et tegu on Lenini ...

Manifest

Manifest on eesmärkide ja kavatsuste avalik selgitus, millel on enamasti poliitiline sisu. Alates 1900ndate algusest nimetati manifestideks ka kaunite kunstide esteetilisi programme.

Mikrosihtimine

Mikrosihtimine on tänapäevane turundusmeetod, mis hõlmab otseturunduseks kasutatavaid andmekaevetehnikaid. Mikrosihtimise eesmärk on oma kliendi võimalikult hea tundmine ja tema ootustele vastamine. Mikrosihtimine on levinud ka poliitkampaaniate ...

Populism

Populism on diskursus, ideoloogia või maailmavaade, mis kritiseerib ja mõistab hukka "eliiti" ning tõstab esile "rahvast".

Psühholoogiline sõda

Psühholoogiline sõda ehk psühhosõda on vastase mõjutamine kunstiliste, poliitiliste, meedia ja kõikide propagandavahenditega, nii lahingus kui ka väljaspool lahinguvälja. Eesmärgiks on sihtrühma hoiakute ja käitumise muutmine. Psühholoogilist sõd ...

Ventotene manifest

Ventotene manifest on poliitiline avaldus, mille kirjutasid Altiero Spinelli ja Ernesto Rossi Teise maailmasõja ajal Itaalia Ventotene saarel vangistuses olles. 1941. aasta juunis valmis saanud manifest ringles itaalia vastupanuliikumise liikmete ...

Martin Agronsky

Martin Agronsky oli Ameerika Ühendriikide ajakirjanik. Ta õppis Rutgersi Ülikoolis, hiljem töötas National Broadcasting Companys. Ta oli telesaate "Agronsky & Company" autor ja saatejuht. Tal oli 5 last.

Glenn Beck

Glenn Lee Beck on Ameerika Ühendriikide konservatiivne poliitikakommentaator, publitsist ja ettevõtja. Ta juhib Premiere Radio Networksi raadiosaadet "The Glenn Beck Program" ning juhtis Fox News Channelis omanimelist telesaadet "Glenn Beck". Ta ...

Neil Cavuto

Neil Patrick Cavuto on Ameerika Ühendriikide uudistediktor ja kommentaator. Ta juhib kanali Fox Business Networki saateid "Your World with Neil Cavuto" ja "Cavuto on Business" ning Fox News Channeli telesaadet "Cavuto".

Alan Colmes

Alan Samuel Colmes oli Ameerika Ühendriikide raadio- ja telesaatejuht, poliitikakommentaator ja blogija. Alan Colmes juhtis koos Sean Hannityga vestlussaadet "Hannity & Colmes".

Katie Couric

Katherine Anne Couric on Ameerika Ühendriikide ajakirjanik. Courici isa oli prantsuse päritolu, ta töötas avalike suhete juhi ja Atlanta ajalehe The Atlanta Journal-Constitution uudistetoimetajana. Ema oli juudi päritolu koduperenaine, kes aeg-aj ...

Ellen DeGeneres

Ellen Lee DeGeneres on Ameerika Ühendriikide koomik, saatejuht ja näitleja. Ta juhib alates 2003. aastast jutusaadet "The Ellen DeGeneres Show", mille eest ta on võitnud mitu Emmyt.

Lou Dobbs

Louis Carl Dobbs on Ameerika Ühendriikide raadio- ja telesaatejuht, kes juhtis CNN-i saadet "Lou Dobbs Tonight". Novembris 2009 teatas ta otse-eetris, et lahkub saatejuhi kohalt.

Elisabeth Hasselbeck

Elisabeth Hasselbeck on Emmy auhinna võitnud Ameerika Ühendriikide saatejuht. Ta võistles telesaates "Survivor: The Australian Outback" 2001 ning oli 2003. aastast vestlussaate "The View" kaassaatejuht.

Rachel Maddow

Rachel Anne Maddow on ameerika ajakirjanik. 1994. aastal lõpetas ta Stanfordi ülikoolis avaliku halduse eriala. 2001. aastal sai ta Oxfordi ülikoolis filosoofiadoktori kraadi poliitikas. Ta juhib Ameerika Ühendriikide telekanalis MSNBC omanimelis ...

Bill Maher

William Maher on Ameerika Ühendriikide stand-up -koomik, saatejuht, ühiskonnakriitik ja publitsist. Maher juhtis hilisõhtust vestlussaadet "Politically Incorrect", mida näitas kanal Comedy Central ja hiljem ABC. Pärast seda hakkas ta juhtima saad ...