ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 177

Meloodiline mažoor

Meloodiline mažoor ehk meloodilisduur on mažoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku mažooriga madaldatud VI ja VII aste. Meloodilise mažoori kõrgusastmik on toonide vahekaugustega terve - terve - pool - terve - pool - ...

Meloodiline minoor

Meloodiline minoor ehk meloodilismoll on minoorne altereeritud helirida, mille tunnuseks on võrreldes loomuliku minooriga tõusvas suunas kõrgendatud VI ja VII aste. Laskuvas suunas astmeid ei kõrgendata ja laskuv helirida on identne loomuliku min ...

Minoor

Minoor ehk moll on muusikas helilaad, mille I ja III astme intervall on väike terts. Minoori liigid: meloodiline minoor ehk meloodilismoll kõrgendatud VI ja VII astmega struktuuriga 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - 1 - ½ tooni, loomulik minoor ehk naturaalmol ...

Minoorne helirida

Minoorne helirida on helirida, mille I ja III astme vahel on väike terts ja esimeselt astmelt moodustub minoorkolmkõla. Nende heliridade gruppi kuuluvad dooria, eoolia ja früügia. Minooris on keskseks helireaks eoolia ja teised samasse gruppi kuu ...

Noodivõti

Noodivõti on noodikirja märk, mis määrab teatud helikõrguse noodijoonestikul. Tänapäeval kasutatakse noodikirjas põhiliselt G-võtit, F-võtit ja C-võtit, mis määravad vastavalt esimese oktavi G sol, väikese oktavi F fa ning esimese oktavi C do asu ...

Oktatoonika

Oktatoonika on muusikas oktavipõhine kaheksast korrapäraselt vahelduvast võrdtempereeritud pool- ja tervetoonist koosnev helisüsteem. Oktatoonikasse kuuluvaid oktatoonilisi heliridu on võimalik moodustada kolmes transpositsioonis: näiteks c-cis-d ...

Pentatoonika

Pentatoonika on muusikas oktavipõhine helisüsteem, mis koosneb 5 helist. Pentatoonikas puuduvad pooltoonid. Pentatoonika akustiliseks aluseks on viis puhast kvinti intervall, millest moodustub astmik struktuuriga 1 - 1 - 1½ - 1 Pooltoonide puudum ...

Ptolemaiose häälestus

Ptolemaiose häälestus ehk ptolemaiose diatooniline helirida on muusikas ptolemaiose tugeval diatoonilisel tetrakordil põhinev häälestussüsteem. Ptolemaiose diatooniline helirida põhineb tetrakordil, mis koosneb suurest tervetoonist T 9:8, väikses ...

Silpnimetus

Silpnimetus on muusikas helikõrgust tähistav absoluutse solmisatsiooni silp, millele on vajadusel lisatud alteratsiooni tähis. Silpnimetuste puhul vastab näiteks tähtnimetusele c solmisatsioonisilp do, tähtnimetusele d solmisatsioonisilp re jne. ...

Tetrakord

Tetrakord ehk tetrahord on algses tähenduses neljaheliline helisüsteem. Tänapäeva muusikateoorias on tetrakord neljast heliklassist koosnev heliklassihulk.

Tähtnimetus

Tähtnimetus on muusikas helikõrgust tähistav ladina tähestiku täht või tähtede kombinatsioon. Saksa süsteemis tähtnimetused tulenevad saksa keeleruumist pärit mõiste alusheli Stammton nimetustest C, D, E, F, G, ja H. Altereeritud heli tähistamise ...

Viiulivõti

Viiulivõti ehk g-võti on noodikirja märk, mille ülesandeks on näidata esimese oktavi G asukohta noodijoonestikul. Viiulivõti on üks noodivõtmeid.

Võtmemärk

Kui alteratsioonimärgid asuvad heliteose algul noodivõtme järel helistiku tunnusena, siis nimetatakse neid võtmemärkideks. Võtmemärgid asuvad noodirea alguses noodivõtme järel ning need altereerivad kõiki vastavaid noote kõigis oktavites läbi kog ...

Dooria helilaad

Dooria on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½ - 1 dooria c-st c d es f g a b c dooria a-st a h c d e fis g a dooria d-st d e f g a h c d Vastab kõrgendatud VI astmega minoorile. kuula dooria helilaadi Diatooniline h ...

Eoolia helilaad

Aeoolia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1 aeoolia c-st c d es f g as b c eoolia a-st a h c d e f g a Vastab loomulikule minoorile. Kuula eoolia helilaadi Diatooniline helirida Diatooniline helilaad Minoorne ...

Früügia helilaad

Früügia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on ½ - 1 - 1 - 1 - ½ - 1 - 1 früügia c-st c des es f g as b c früügia e-st e f g a h c d e Vastab madaldatud II astmega minoorile. Kuula früügia helilaadi Diatooniline helilaad Minoorne laad Di ...

Joonia helilaad

Joonia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 - ½ joonia c-st c d e f g a h c Joonia langeb oma struktuurilt kokku tänapäeval tuntud loomuliku mažooriga. Erinevus joonia ja loomuliku mažoori vahel on selles, et joon ...

Lokria helilaad

Lokria ehk hüpofrüügia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on ½ - 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - 1 lokria c-st c des es f ges as b c lokria a-st a b c d es f g a lokria h-st h c d e f g a h Lokria helilaadi kasutati klassitsismiajastu muusikas harv ...

Lüüdia helilaad

Lüüdia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on 1 - 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - ½ lüüdia c-st c d e fis g a h c lüüdia f-st f g a h c d e f Vastab kõrgendatud IV astmega mažoorile. Kuula

Miksolüüdia helilaad

Miksolüüdia on diatooniline helilaad, mille kõrgusastmik on 1 - 1 - ½ - 1 - 1 - ½ - 1 miksolüüdia c-st c d e f g a b c miksolüüdia f-st f g a b c d es f miksolüüdia g-st g a h c d e f g Vastab madaldatud VII astmega mažoorile. Sõna tuleneb kreeka ...

A-duur

A-duur ehk la-mažoor on A-st üles ehitatud mažoorne helirida. A-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris a, h, cis, d, e, f, gis, a A-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris a, h, cis, d, e, f, g, a

A-moll

a-moll ehk la-minoor on a-st üles ehitatud minoorne helirida. a-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris a, h, c, d, e, f, gis, a a-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris a, h, c, d, e, fis, gis, a, g, f, e, d, ...

Ais-moll

ais-moll ehk la-diees-minoor on ais-ist üles ehitatud minoorne helirida. ais-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris ais - his - cis - dis - eis - fis - gisis - ais ais-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris a ...

As-duur

As-duur ehk la-bemoll-mažoor on As-ist üles ehitatud mažoorne helirida. As-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris as - b - c - des - es - fes - g - as As-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris as - b - c - de ...

As-moll

as-moll ehk la -bemoll-minoor on as-ist üles ehitatud minoorne helirida. as-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris as - b - ces - des - es - fes - g - as as-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris as - b - ces ...

B-duur

B-duur ehk si-bemoll-mažoor on B-st üles ehitatud mažoorne helirida. B-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris b - c - d - es - f - ges - a - b B-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris b - c - d - es - f - ges ...

B-moll

b-moll ehk si-bemoll-minoor on b-st üles ehitatud minoorne helirida. b-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris b - c - des - es - f - ges - a - b b-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris b - c - des - es - f - ...

C-duur

C-duur ehk do-mažoor on C-st üles ehitatud mažoorne helirida. C-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris c, d, e, f, g, as, h, c C-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris c, d, e, f, g, as, b, c

C-moll

c-moll ehk do-minoor on c-st üles ehitatud minoorne helirida. c-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris c, d, es, f, g, as, h, c c-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris c, d, es, f, g, a, h, c

Ces-duur

Ces-duur ehk do-bemoll-mažoor on Ces-ist üles ehitatud mažoorne helirida. Ces-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris ces - des - es - fes - ges - ases - b - ces Ces-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris ces ...

Cis-duur

Cis-duur ehk do-diees-mažoor on Cis-ist üles ehitatud mažoorne helirida. Cis-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris cis, dis, eis, fis, gis, a, his, cis Cis-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris cis, dis, ei ...

Cis-moll

cis-moll ehk do-diees-minoor on cis-st üles ehitatud minoorne helirida. cis-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris cis, dis, e, fis, gis, a, his, cis cis-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris cis, dis, e, fi ...

D-duur

D-duur ehk re-mažoor on D-st üles ehitatud mažoorne helirida. D-duur helirida loomulikus mažooris: D-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris d, e, fis, g, a, b, cis, d D-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris ...

D-moll

d-moll ehk re-minoor on d-st üles ehitatud minoorne helirida. d-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris d, e, f, g, a, b, cis, d d-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris d, e, f, g, a, h, cis, d, c, b, a, g, f ...

Des-duur

Des-duur ehk re-bemoll-mažoor on Des-ist üles ehitatud mažoorne helirida. Des-duur helirida loomulikus mažooris des - es - f - ges - as - b - c - des Des-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris des - es - f - ges - as - heses - ...

Dis-moll

dis-moll ehk re-diees-minoor on dis-ist üles ehitatud minoorne helirida. dis-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris dis - eis - fis - gis - ais - h - cisis - dis dis-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris dis ...

Dominanthelistik

Dominanthelistik on helirea viiendalt astmelt üles ehitatud helistik. Näiteks C-duuri dominanthelistik on G-duur. Sonaadivormis on kõrvalteema tavaliselt dominanthelistikus.

E-duur

E-duur ehk mi-mažoor on E-st üles ehitatud mažoorne helirida. E-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris e, fis, gis, a, h, c, dis, e E-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris e, fis, gis, a, h, c, d, e

E-moll

e-moll ehk mi-minoor on e-st üles ehitatud minoorne helirida. e-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris e, fis, g, a, h, c, dis, e e-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris e, fis, g, a, h, cis, dis, e, d, c, h ...

Es-duur

Es-duur ehk mi-bemoll-mažoor on Es-ist üles ehitatud mažoorne helirida. Es-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris es - f - g - as - b - ces - d - es Es-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris es - f - g - as - ...

Es-moll

es-moll ehk mi-bemoll-minoor on es-ist üles ehitatud minoorne helirida. es-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris es - f - ges - as - b - ces - d - es es-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris es - f - ges - ...

F-duur

F-duur ehk fa-mažoor on F-st üles ehitatud mažoorne helirida. F-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris f - g - a - b - c - des - e - f F-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris f - g - a - b - c - des - es - f

F-moll

f-moll ehk fa-minoor on f-ist üles ehitatud minoorne helirida. f-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris f - g - as - b - c - des - e - f f-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris f - g - as - b - c - d - e - f ...

Fis-duur

Fis-duur ehk fa-diees-mažoor on fisist üles ehitatud mažoorne helirida. Fis-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris fis, gis, ais, h, cis, d, eis, fis Fis-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris fis, gis, ais, ...

Fis-moll

fis-moll ehk fa-diees-minoor on fis-ist üles ehitatud minoorne helirida. fis-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris fis, gis, a, h, cis, d, eis, fis fis-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris fis, gis, a, h, ...

G-duur

G-duur ehk sol-mažoor on G-st üles ehitatud mažoorne helirida. G-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris g, a, h, c, d, es, fis, g G-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris g, a, h, c, d, es, f, g

G-moll

g-moll ehk sol-minoor on g-st üles ehitatud minoorne helirida. g-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris g, a, b, c, d, es, fis, g g-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris g, a, b, c, d, e, fis, g, f, es, d, c ...

Ges-duur

Ges-duur ehk sol-bemoll-mažoor on Ges-ist üles ehitatud mažoorne helirida. Ges-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris ges - as - b - ces - des - eses - f - ges Ges-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris ges - ...

Gis-moll

gis-moll ehk sol-diees-minoor on gis-ist üles ehitatud minoorne helirida. gis-moll helirida harmoonilismollis ehk harmoonilises minooris gis - ais - h - cis - dis - e - fisis - gis gis-moll helirida meloodilismollis ehk meloodilises minooris gis ...

H-duur

H-duur ehk si-mažoor on H-st üles ehitatud mažoorne helirida. H-duur helirida harmoonilisduuris ehk harmoonilises mažooris h, cis, dis, e, fis, g, ais, h H-duur helirida meloodilisduuris ehk meloodilises mažooris h, cis, dis, e, fis, g, a, h