ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192

Nuntsius

Nuntsius on paavsti diplomaatiline esindaja riikides, millega Pühal Toolil on ametlikud diplomaatilised suhted. Vastab erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametiastmele. Teatud riikides on paavsti nuntsius automaatselt diplomaatilise korpuse ...

Puhastustuli

Märksõna "purgatoorium" suunab siia; Dante Alighieri teose kohta vaata artiklit Purgatoorium ; teiste tähenduste kohta vaata Purgatoorium Puhastustuli ehk purgatoorium tähendab katoliikluse järgi mööduvaid piinu, mis ootavad mõõdukalt patuseid pä ...

Tundideraamat

Tundideraamat on mittevaimulikele mõeldud, tavaliselt täielikult ladinakeelne ja rikkalikult kaunistatud katoliiklik palveraamat, mis sisaldab palveid päeva kõikideks kanoonilisteks tundideks. 6. sajandi keskpaigaks oli piisavalt konkreetse krist ...

Université catholique de Louvain

Université catholique de Louvain on prantsuskeelne ülikool Belgias Louvain-la-Neuveis. Ülikool tegutseb praegusel kujul 1968. Ülikoolis õpib üle 31 000 üliõpilase 2017.

Altariaed

Altariaed on altariruumi ees asuv või altariesist kõrgendikku ümbritsev madal balustraad või võre, mille ääres usklikud võtavad vaimulikult vastu armulauda. Enamik vanemaid altariaedu on varustatud põlvituspingiga, millele armulaua vastuvõtjad põ ...

Analoog (õigeusk)

Analoog on õigeusu kirikus kaldus ülaosaga kõrge lauake, millele asetatakse evangeelium, rist või ikoonid. Kasutatakse ka alusena, millele asetatakse jumalateenistuse käigus loetav parajasti vajalik liturgiline raamat.

Ikonostaas

Ikonostaas on õigeusu kirikus altarit koguduseruumist eraldav ikoonidega kaunistatud sein. See koosneb ridadena maksimaalselt 5 reana üksteise kohal kindla korra järgi paigutatud ikoonidest: Kolmas rida on deesise rida. Teises reas paiknevad kaks ...

Ikoonikapp

Ikoonikapp on enamasti klaasiga kaetud puidust kapp, millesse on asetatud ikoon, et viimast kaunistada ja kaitsta. Vene, ukraina jmt keeltes on see kiot või kivot, mis tuleb kreekakeelsest sõnast κῑβωτός kibōtos, kast, laegas. Arvi Ränga etnograa ...

Kliiros

Kliiros on õigeusu kirikus ja kreekakatoliku kirikus ruumiosa, mis on reserveeritud kirikukoorile. Tavaliselt on seal lugemispult ning seal hoitakse ka tarvisminevaid liturgilisi raamatuid ja noote. Nimetus tuleneb kreeka sõnast tähendusega loos ...

Kooritoolistik

Kooritoolistik ehk kooripingistik on kloostri- ja piiskopikiriku kooriruumi külgseinte ääres paiknevad vaimulikele mõeldud tooliread, tavaliselt kahe eri kõrgusel paikneva reana. Üksik istekoht koos käetugedega kannab nimetust "kooritool".

Koorivõre

Koorivõre ehk koorivahevõre on kiriku koori pikihoonest eraldav ažuurne või avadega konstruktsioon. Koorivõre ei sulge vaadet altariruumi erinevalt letnerist. Idakirikus kujunes varakristlikust barjääritaolisest ja hiljem sammastega templon ist i ...

Kõlaräästas

Kõlaräästas ehk kõlakatus on kantsli kohal asetsev baldahhiinitaoline katus, mis võib toetuda vabalt seisvaile tugedele või isegi rippuda, kuid mis enamasti on kinnitatud kantsli kohal seina külge. Kõlaräästa ülesanne on peegeldada kantslis jutlu ...

Kõrvalaltar

Kõrvalaltar on altar, mis asetseb kirikus lisaks peaaltarile. Tavaliselt asuvad kõrvaltarid külglöövides, kuid võivad paikneda ka lihtsalt seina ääres või eraldi külgkabelis. Eesti kirikutest on kõrvalaltarid näiteks Kuressaare Nikolai kirikus, K ...

Laulunumbrialus

Laulunumbrialus ehk laulunumbrite tahvel on kiriku seinale või piilarile kinnitatud tahvel, millele enne jumalateenistuse algust käsitsi kirjutatakse või seatakse nende kirikulaulude numbrid, mida selle jumalateenistuse jooksul lauldakse. Tahvel ...

Letner

Letner on võidukaare alla või ette ehitatud massiivne inimkõrgune kuni peaaegu ruumi kõrgune vahesein, mis eraldab vaimulikele ja kõrgaadlile määratud kooriruumi rahvale kuuluvast pikihoonest. Letneri seinal on üks või mitu läbipääsu, seina ees p ...

Mensa

Mensa ehk altarilaud on kiriku altari aluskivile asetatud plaat. Mensale toetub retaabel, kui see on olemas.

Templon

Templon on varakristlikes ja Bütsantsi kirikutes altariruumi ümbritsev ja seda muust kirikuruumist eraldav barjäär, millel on sambad ja arhitraav ning milles on üks või mitu väravat vaimulike liikumiseks. Varane templon ei varjanud vaadet altarir ...

Tiibaltar

Tiibaltar ehk kappaltar on gooti altar, millel on kinnitatud korpuse küljes liikuvad osad. Tiibaltar seisab antependium il ja tiibaltari osad on veel predella ja mensa.

Altariesine

Õigeusu kirikus on altariesine vene keeles солея ikonostaasist või altaripiirdest lääne pool paiknev, altariruumi põrandaga samal tasapinnal olev kõrgendik. Altariesise keskel kuningliku värava vastas on etteulatuv osa ambon vene keeles амвон, ku ...

Apsiid

Apsiid on poolringikujulise või hulknurkse põhiplaaniga eendehitis. Apsiid oli tuntud juba neoliitikumis. Antiikajal ehitati apsiide templitele ja rooma basiilikatele. Apsiidi paigutati tavaliselt jumalakujud või muud raidkujud. Keskajal hakati a ...

Bema

Bema on varakristlikus kirikuhoones, samuti idakristluse pühakodades ruumi idapooses osas asuv mõneastmeline kõrgendik. Õigeusu kirikuis paikneb sellel vaid vaimulikkonnale mõeldud ruumiosa, mis on eraldatud kiriku ülejäänud osast barjääri või ik ...

Hagioskoop

Hagioskoop on väike vaateava keskaegse kiriku seinas, mis lasi pilku heita kiriku peaaltarile ja hostia ülestõstmisele ning võimaldas teenistusest osavõttu ka neile, kes mingil põhjusel ei saanud kirikusse siseneda, näiteks pidalitõbistele. Samal ...

Kabelipärg

Kabelipärg, ka kabelitepärg, on kiriku kooriruumi või kooriümbriskäiku ümbritsev väikeste kabelite rida, tavaliselt sümmeetrilise paigutusega. Esineb romaani ja gooti arhitektuuris, esialgu palverännukirikutes, hiljem linnade suurtes katedraalides.

Kodakirik

Kodakirik on mitmelööviline kirikutüüp, kus löövid erinevalt basiilikast on pikihoones võrdse kõrgusega ja kaetud ühise katusega. Kodakirikuga sarnaneb saalkirik, mis on ühelööviline ja enamasti võlvita.

Kooriümbriskäik

Kooriümbriskäik ehk deambulatoorium on keskaegses arhitektuuris kiriku külglöövide pikendus, mis kulgeb nelitisest ida pool ümber kooriruumi ja koorilõpmiku. Reeglina on see võlvitud ja arkaadina kooriruumi suunas avatud. Kooriümbriskäiku avaneva ...

Lööv

Lööv on kummaltki poolt välisseina või toenditega piiratud siseruum pikiehitistes. Mitmelöövilistes hoonetes eristatakse kesklöövi ja kõrval- ehk külglööve.

Nelitis

Nelitis on kirikuarhitektuuris ristikujulise kiriku pikihoone ja transepti kesklöövide ristumiskohas moodustuv ruudukujuline ala. Nelitist võib katta lame lagi, võlv või kuppel, nelitise kohale võib olla ehitatud nelitistorn. Nelitiseks nimetatak ...

Pikihoone

Pikihoone on kirikuhoone osa, mis on määratud kogudusele. Moodustab tavaliselt kirikuhoone läänepoolse osa, millega idas liitub kooriruum. Pikihoonega risti võib olla üks või mitu transepti. Pikihoone võib olla jagatud löövideks.

Püstpalkkirik

Püstpalkkirik on keskajal Põhjamaades, eriti 11.–13. sajandi Norras kasutusel olnud kirikutüüp, mille puhul üleni puidust hoone konstruktsioon rajati püstistele nurgapostidele. Seda tüüpi kirik ehitati raamistikule, mis koosnes neljast nurgaposti ...

Roosaken

Roosaken on rikkaliku ehisraamistikuga suur ümmargune aken romaani ja gooti kiriku fassaadis, paikneb portaali kohal lääneseinas või transepti otsaseinas. Varaseimad roosaknad pärinevad 10. sajandist. Gooti stiili arenedes muutus roosakna kiviosa ...

Saalkirik

Saalkirik on enamasti võlvita ühelööviline ja põhiplaanilt ristkülikukujuline kirikutüüp; kui võlv esineb, siis võlvitoed ei eendu seinapinnast. Saalkirikuga sarnaneb kodakirik, mis on mitme lööviga.

Sakramendinišš

Sakramendinišš ehk sakramendiorv on enamasti kiriku kooriruumi seina sisse ehitatud orv või kapi kujuline ava, milles hoiti pühitsetud ande, olles sama funktsiooniga mis ehitisest eraldi seisev tabernaakel või tsiboorium. Pärast reformatsiooni ta ...

Transept

Transept ehk põikhoone ehk risthoone, ka ristlööv on kiriku basilikaalset pikihoonet risti läbiv ruumiosa, mis muudab kiriku põhiplaani ristikujuliseks.

Valgmik (kirikuarhitektuur)

Valgmik ehk klerestoorium on basiilika tüüpi kiriku kesklöövi kõrgseina ülemine osa, milles on kesklöövi valgustavad aknad. Valgmikust allpool on empooride või trifooriumi arkaad, harvem pseudotrifoorium. Kui valgmikule vastav seinaosa kirikus es ...

Võidukaar (kirikuarhitektuur)

Võidukaar ehk triumfikaar kirikuarhitektuuris on suur kaarava, mis ühendab altari- ehk kooriruumi pikihoonega. Varakristlikes kirikutes paiknes triumfikaar ilmikutele mõeldud pikihooneosa ja vaimulikele mõeldud risthoone piiril. Reeglina on võidu ...

Dionysios Aleksandriast

Dionysius oli Aleksandria piiskop aastast 248 kuni surmani. Dionysiuse elust on teada mitmeid detaile tänu tema arvukatele kirjadele, millest küll ainult üks on tänapäevani originaalkujul säilinud. Dionysius sündis jõukas paganlikus perekonnas 2. ...

Polykarpos

Smyrna Polykarpos oli kristlik piiskop Smyrnas 2. sajandil. Ta suri 86-aastasena märtrina. Teda pussitati pärast seda, kui teda ei õnnestunud põletada. Nii katoliiklased kui ka õigeusklikud tunnistavad teda pühakuna. Pärimus räägib, et ta olevat ...

Jehoova

Jehoova on Jumala nime Jahve üks hääldusvariante, mille tunnustamise lõpetasid keeleteadlased 20. sajandil. Nimi "Jehoova" tekkis piiblitõlgetesse sellepärast, et judaismis on nime "JHVH" hääldamine keelatud. JHVH hääldamisel kasutatakse pigem ni ...

Aadama loomine

Aadama loomine on osa Michelangelo maalitud freskost Sixtuse kabeli laes. See on maalitud umbes vahemikus 1508–1512. See illustreerib esimese inimese Aadama loomist, piibli esimesest Moosese raamatust. Fresko on suurema ja keerulise ikonograafia ...

Arhimandriit

Arhimandriit tähendab etümoloogiliselt kloostri ülemat. Arhimandriit on munkpreestri kõrgeim auaste, mis antakse kloostriülematele või kõrges administratiivametis olevatele munkadele; eelneb piiskopile. Arhimandriidi tiitel antakse ka aunimetusena.

Nunn

Nunn on vaimsele elule pühendunud naisisik, kes üldreeglina on saanud pühitsuse, andnud vastava tõotuse ning on seeläbi vaimuliku ordu liige. Sarnaselt pühendunud meesisikut nimetatakse mungaks.

Sinod

Sinod selle sõna ajaloolises tähenduses on kirikukogu, mis koguneb tavaliselt arutama kiriku doktriini või juhtimise küsimusi. Tänapäeval tähendab sinod ka mõne kiriku juhtorganit sõltumata sellest, kas see parasjagu istungit peab või mitte. Vahe ...

Noorte Meeste Kristlik Ühing (rahvusvaheline organisatsioon)

Noorte Meeste Kristlik Ühing on ülemaailmne kristlik organisatsioon, kuhu kuulub üle 58 miljoni liikme 125-st kohalikust ühingust. Ühingu asutas Londonis 6. juunil 1844 George Williams.

Apokrüüfid

Apokrüüfid on Piibli kaanonisse mittekuuluvad, kuid tekkeajalt ning sisult Piiblile lähedased judaistlikud ja algkristlikud teosed. Apokrüüfsed evangeeliumid pole kiriku vaimulike poolt ära peidetud saladokumendid nagu mõnikord arvatakse, vaid er ...

Eenoki raamat

Eenoki raamat on ilmutuskirjanduse käsikirjade kogumik. Eenoki raamatu tekst oli algselt kirja pandud heebrea keeles, millest see oli 3. sajandi paiku e.m.a tõlgitud aramea keelde. Kindel on, et kreeka-, etioopia- ja ladinakeelsed tekstinäited ol ...

Torino surilina

Torino surilina on väidetavalt Jeesuse surnukeha katmiseks kasutatud lina, millele on seletamatul kombel tekkinud negatiivis inimkujutis. Surilina mõõtmed on 4.36 × 1.10 m. Kujutis on röntgenilaadne: ka luustik on õrnalt nähtav. Kujutise kolmemõõ ...

Kaplan

Kaplan ehk kapellaan on vaimulik, kes on kiriku poolt ametisse pühitsetud, kuid töötab väljaspool kirikut – koolides, haiglates, politseis, vanglates, sõjaväes jne. Kaplanina töötamise eelduseks on üldjuhul akadeemiline teoloogiline tasemekoolitus.

Kirikuõpetaja

Kirikuõpetaja härra) on pastori mitteametlik nimetus Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Eesti keel on üks väheseid keeli maailmas, kus kirikuõpetajat ja kooliõpetajat tähistab sama sõna – õpetaja.

Luterlus

Luterlus on kristlik konfessioon, mis on alguse saanud Martin Lutheri tegevusest protestantliku reformatsiooni algatajana. Luterlased ise on oma kirikut nimetanud ja nimetavad õigupoolest evangeelseks, kristlikuks või apostellikuks. Nimetus "lute ...

Diakon (hoolekandja)

Diakon on protestantliku koguduse teenistuses olev vaeste ja haigete hoolekandja ning jumalateenistuse abiline. Naisdiakonit nimetatakse diakonissiks.