ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22

Alan Macfarlane

Alan Donald James Macfarlane on Briti antropoloog ja ajaloolane. Ta on Cambridgei Ülikooli emeriitprofessor ja Kings Collegei vanemteadur. Ta on kaasa aidanud rohkem kui 20 antropoloogiaalase raamatu valmimisele kas autori või toimetajana. Kui te ...

Hugh McLeod

Hugh McLeod on Suurbritannia ajaloolane, kes on spetsialiseerunud kirikuloo ja religiooni sotsiaalajaloo uurimisele. McLeod omandas ajalooalase hariduse Cambridgei Ülikoolis, sama ülikooli juures kaitses ta ka doktorikraadi. Õppejõu karjääri alus ...

Catherine Merridale

Catherine Merridale on inglise ajaloolane ja ajalooraamatute autor. Ta on spetsialiseerunud Venemaa ajaloole. Raamatu "Punane kindlus" eest pälvis ta Wolfsoni ajalooauhinna. Ta lõpetas ajaloo alal Cambridgei Kings Collegei, filosoofiadoktoriks sa ...

James Mill

James Mill sündis Šotimaal Forfarshirei krahvkonnas Logie-Perti kirikukihelkonnas asuvas Northwater Bridgeis kingsepp James Milnei ja tema naise Isabel Fentoni esimese pojana. Sihikindel ema otsustas, et pere esimest pojast Jamesist peab saama ed ...

Vassili Mitrohhin

Vassili Mitrohhin oli NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee ohvitser ning Esimese peavalitsuse arhivaar, kelle poolt RJK arhiivist kopeeritud NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee dokumentide põhjal on koostatud koostöös Christopher Andrewga Suur ...

C. Northcote Parkinson

Cyril Northcote Parkinson oli mereajaloolane ja kirjanik. Ta on umbes kuuekümne raamatu autor. Et ta sõnastas Parkinsoni seaduse, hakati teda pidama oluliseks eriteadlaseks avaliku halduse alal.

Donald Rayfield

Patrick Donald Rayfield on Suurbritannia kirjandusteadlane ja ajaloolane. Donald Rayfield on Londoni Ülikooli vene ja gruusia kirjanduse professor. Ta on kirjutanud raamatuid vene ja gruusia kirjandusest, aga ka Stalinist ja tema repressiivaparaa ...

Steven Runciman

James Cochran Stevenson Runciman oli Suurbritannia ajaloolane. Tema põhiliseks uurimisteemaks oli keskaeg, eriti Bütsantsi ajalugu ja ristisõjad.

Donald Sassoon

Donald Sassoon on juudi päritolu Suurbritannia ajaloolane. Sassoon omandas hariduse Pariisis, Milanos, Londonis ja Ameerika Ühendriikides. Doktorikraadi sai ta Birkbeck Collegeis. Ta on kirjutanud raamatuid Euroopa ühiskonna ja kultuuri ajaloost ...

Simon Sebag-Montefiore

Simon Jonathan Sebag Montefiore on juudi päritolu Briti ajaloolane, kes on spetsialiseerunud Venemaa ja Nõukogude Liidu ajaloole. Ta on rahvuselt juut. Tema isa Stephen Eric oli arst ja pärines mõjukast Sefaradi juudi suguvõsast, kuhu kuulus dipl ...

Robert Service

Robert Service on Suurbritannia ajaloolane, Venemaa ajaloo professor. Professor Servicei teadusuuringute huvid hõlmavad Venemaa ajalugu alates 19. sajandi lõpust kuni tänapäevani. Ta on osalenud Tallinna kirjandusfestivalil HeadRead 2011. aastal.

Quentin Skinner

Quentin Robert Duthie Skinner on inglise ajaloolane ja filosoof. Ta oli pikka aega Cambridgei ülikooli uusaja ajaloo professor, nüüd on seotud Londoni Ülikooliga. Skinner tegeleb peamiselt varauusaegsete poliitikafilosoofide teoste ja seisukohtad ...

Arnold J. Toynbee

Arnold Joseph Toynbee oli Suurbritannia ajaloolane. Toynbee elutööks oli 12-köiteline "A Study of History" "Uurimus ajaloost", mis püüdis kõiki ajaloolisi protsesse selgitada tsivilisatsiooniteooriaga. Toynbee on tugevalt mõjutatud Oswald Spengle ...

Christopher Tyerman

Christopher Tyerman on Suurbritannia ajaloolane, kelle peamiseks uurimisvaldkonnaks on ristisõdade ajalugu. Tyermani põhiteoseks loetakse 2006. aastal ilmunud raamatut "Gods War: A New History of the Crusades", mis on kõige põhjalikum ristisõdade ...

John Langshaw Austin

"Performatiivsed lausungid". Tõlge: Eik Hermann. Akadeemia nr. 11, 2010. "Kaitsekõne vabandustele". Tõlge: Indrek Männiste. Akadeemia nr. 11, 2005. "Kuidas teha sõnadega asju". Tõlge: Triin Kallas, järelsõna Mihhail Lotman. Tallinna Ülikooli Kirj ...

Alfred Ayer

Alfred Jules Ayer oli inglise filosoof. Ta on eriti tuntud oma 24-aastaselt kirjutatud raamatu "Language, Truth, and Logic" 1936 järgi, mis esitas loogilise positivismi vaated. Ayer pidas end John Lockei ja David Humeini ulatuva ja Bertrand Russe ...

Thomas Baldwin

Thomas R. Baldwin on Briti filosoof. Ta sai magistri- ja doktorikraadi Cambridgei Ülikoolist. Ta on Yorki Ülikooli professor. Alates 2005. aastast on ta ajakirja Mind toimetaja. Ta on olnud Aristotelian Society president 2006–2007 ja Human Fertil ...

Jonathan Bennett (filosoof)

Jonathan Francis Bennett on Uus-Meremaa päritolu Briti filosoof, kes on tegelnud keelefilosoofiaga ning varauusaja filosoofia ajalooga. Bennett õppis Uus-Meremaa Ülikoolis ja Oxfordi ülikoolis. Ta on õpetanud Cambridgei ülikoolis 1956–1968, Simon ...

Corine Besson

Corine Besson on filosoof, kes on tegelnud epistemoloogia, analüütilise filosoofia ajaloo ja filosoofilise loogikaga. Ta sai Genfi Ülikoolist bakalaureusekraadi filosoofias ja prantsuse kirjanduses, 2001 Oxfordi Ülikoolist magistrikraadi ja 2006 ...

John Broome

John Broome lõpetas 1968. aastal Cambridgei Ülikooli bakalaureusekraadiga matemaatikas ja majandusteaduses. Neli aastat hiljem kaitses ta Ameerika Ühendriikides Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis doktorikraadi majandusteaduses 1972. Seejärel s ...

Tim Crane

Timothy Martin Crane on Briti filosoof. Alates 2009. aastast on ta Cambridgei Ülikooli Knightbridgei filosoofiaprofessor. Sügisel 2017 asub ta tööle Kesk-Euroopa Ülikooli filosoofia osakonna professorina. Ta on tegelnud põhiliselt vaimufilosoofia ...

Robin Downie

Robin Downie on Briti filosoof. Ta on kirjutanud moraalifilosoofiast, poliitikafilosoofiast ja teadusfilosoofiast. Tema põhiline uurimisvaldkond on olnud meditsiinieetika. Ta õppis Glasgow Ülikoolis William Gauld Maclagani ja Charles Arthur Campb ...

Michael Dummett

Sir Michael Anthony Eardley Dummett oli Briti filosoof, Briti Akadeemia liige. 1992. aastani töötas Dummett Oxfordi Ülikoolis Wykehami loogikaprofessorina. Ta on kirjutanud analüütilise filosoofia ajaloost, olles eriti silmapaistev Gottlob Frege ...

Ernest Gellner

Ernest André Gellner oli juudi filosoof, sotsioloog ja sotsiaalantropoloog. Ta oli üks tähtsamaid kaasaegse ühiskonna teoreetikuid, kelle mõju ulatus paljudesse teadusvaldkondadesse. Ta oli kriitilise ratsionalismi esindaja. Tuntud on ta modernse ...

Laurence Goldstein

Laurence Goldstein oli Briti filosoof. Tema uurimisvaldkonnad on loogikafilosoofia, analüütiline keelefilosoofia, tunnetusfilosoofia ja Ludwig Wittgenstein. Samuti uuris ta lühiduse teemat, püüdes näidata, et lühiduse taotlemine vestluses on huvi ...

Paul Grice

Herbert Paul Grice oli Briti filosoof, kes töötas pikka aega USA-s. Ta on tuntud eelkõige uudsete ideede poolest keelefilosoofias. Peale selle on ta andnud panuse metafüüsikasse, eetikasse ning Aristotelese ja Kanti uurimisse. Suuresti tänu Grice ...

John Harris

Artiklis "The Survival Lottery" vaatleb Harris ideed, et kui mitu patsienti vajavad elu päästmiseks eri elundite siirdamist ja elundeid varuks ei ole, siis tuleb tappa juhuslik terve inimene ja võtta temalt elundid. Oletame, et elundite siirdamis ...

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek oli Austria majandusteadlane ja poliitiline filosoof. Teda tunti liberaalse demokraatia ja turumajanduse kaitsjana sotsialistliku ja kollektivistliku mõtlemise ees 20. sajandi keskpaigas. Laialdaselt tuntud kui üks Aust ...

Colin Howson

Colin Howson oli Briti filosoof. 1960ndate lõpus oli ta õppeasutuses London School of Economics Imre Lakatosi assistent. Aastal 1981 sai ta doktorikraadi tõenäosuse filosoofia alase töö eest. Ta li muuhulgas õppeasutuse London School of Economics ...

Sarah Hutton

Sarah Hutton on Briti filosoof, filosoofia- ja teadusloolane. Hutton õppis Cambridgei Ülikoolis New Hall ja kaitses doktoritööd Warburgi instituudis Londonis. Ta on õpetanud Hertfordshirei Ülikoolis, Middlesexi Ülikoolis ja on professor Aberystwy ...

Jonathan Lowe

E. Jonathan Lowe oli Briti filosoof. Ta õppis 1968–1972 Cambridgei Ülikoolis ja 1972–1975 Oxfordi Ülikoolis. Ta oli 1995. aastast Durhami Ülikooli filosoofiaprofessor. Tema põhilised uurimisvaldkonnad olid metafüüsika, vaimufilosoofia, filosoofil ...

Colin McGinn

Colin McGinn on Briti filosoof. Ta on seisukohal, et inimese vaim ei ole võimeline iseendast täielikult aru saama, sealhulgas lahendama teadvuse rasket probleemi.

Tony Milligan

Tony Milligan on Briti filosoof. Ta tegeleb normatiivse eetika, rakenduseetika ja poliitikateooriaga. Ta töötab Londoni Kings Collegeis. Varem töötas ta Aberdeeni Ülikoolis ja Hertfordshirei Ülikoolis.

Adrian Moore

Adrian William Moore on Briti filosoof. Adrian Moore on Oxfordi Ülikooli filosoofiaprofessor ja CUF Lecturer in Philosophy. Tema uurimisvaldkonnad filosoofias on Kant, Wittgenstein, filosoofia ajalugu, metafüüsika, matemaatikafilosoofia, loogikaf ...

Joanna North

North väidab, et andestuse väärtus seisneb selles, et see eeldab pahategija vastutuse tunnistamist, ning et andestaja püüab tavaliselt teadlikult parandada oma suhet pahategijaga. Andestust on sageli peetud moraalselt heaks ning heatahtlikku ja a ...

Derek Parfit

Derek Parfit oli Briti filosoof, kes tegutses mitmes analüütilise filosoofia valdkonnas ning kirjutas mõjukaid töid isikuidentsusest, ratsionaalsusest ja eetikast.

Graham Priest

Graham Priest on Suurbritannia filosoof. Tuntud oma uurimuste poolest mitteklassikalise loogika alal ning nende rakendustega metafüüsikale ning ida ja lääne filosoofia ajaloole.

Gillian Rose

Tema vanemad olid mitteusklikud juudid. Kirjandusteadlane Jacqueline Rose on tema õde. Gilliani lapsepõlves vanemad lahutasid ning ema abiellus uuesti. Gillianil kujunes lähedane suhe kasuisaga. 17-aastasena luges Gillian Blaise Pascali "Mõtteid" ...

Richard Sorabji

Sir Richard Rustom Kharsedji Sorabji on Briti filosoofiaajaloolane. Ta on uurinud peamiselt Aristotelest ja tema retseptsiooni antiikajal. Ta on 2000. aastast Kings College Londoni emeriitprofessor.

Tom Stoneham

Tom Stoneham on Briti filosoof, filosoofiaprofessor Yorki Ülikoolis Inglismaal. Ta on kaitsnud magistrikraadi MA Oxfordi Ülikoolis ning magistri- ja doktorikraadi MPhil, PhD Londoni Ülikoolis. Stoneham tegeleb peamiselt metafüüsika, epistemoloogi ...

Richard Swinburne

Richard Swinburne on Briti filosoof, Briti Akadeemia liige. Swinburne on Jumala eksistentsi filosoofiliste argumentide mõjukas pooldaja. Ta lõpetas 1957. aastal kiitusega Oxfordi Ülikooli bakalaureusekraadiga filosoofias, politoloogias ja majandu ...

Stephen Toulmin

Physical Reality 1970 Foresight and Understanding: An Enquiry into the Aims of Science 1961, ISBN 0-313-23345-4 An Examination of the Place of Reason in Ethics 1950 ISBN 0-226-80843-2 Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity 1990, ISBN 0-226-80 ...

John Wisdom

Arthur John Terence Dibben Wisdom oli Briti filosoof, kes tegeles vaimufilosoofia, tavakeelefilosoofia ja metafüüsikaga. Ta oli filosoofiaprofessor Cambridgei ülikoolis 1952–1968 ja Oregoni ülikoolis 1968–1972.

Alexander Dalrymple

Alexander Dalrymple oli šotlasest Briti geograaf. Dalrymple arvas, et Maa tasakaalus püsimiseks peaks maa ja mere suhe nii lõuna- kui ka põhjapoolkeral olema ligikaudu võrdne. Seepärast oletas ta, et lõunapoolust ümbritseb manner, mille ta uskus ...

Peter Jackson (geograaf)

Peter Jackson on Briti ühiskonna- ja kultuurigeograaf, üks uue kultuurigeograafia rajajaid. Ta on 1993. aastast Sheffieldi Ülikooli inimgeograafia professor.

John Chadwick

John Chadwick oli briti keeleteadlane ja klassikaline filoloog. Koos Michael Ventrisega dešifreeris ta lineaarkirja B.

Norman Fairclough

Norman Fairclough mən ˈfɛəklʌf/ ; sündinud 1941) on Lancasteri Ülikooli lingvistika emeriitprofessor. Ta kuulub sotsiolingvistikast välja kasvanud kriitilise diskursusanalüüsi koolkonna rajajate hulka. Kriitiline diskursusanalüüs uurib, kuidas võ ...

Roy Harris

Roy Harris oli inglise keeleteadlane. Ta peamiseks uurimisalaks olid integratsionism, kommunikatsiooni teooria ja semiootika.

Christopher Moseley

Christopher Moseley on Suurbritannia keeleteadlane, fennougrist, läänemeresoome keelte uurija ning tõlkija. Ta õppis Londoni Ülikoolis slaavi ja Ida-Euroopa uuringute Instituudis, kus ta kaitses ka magistrikraadi. Tema uurimisvaldkonnad on uued k ...

John Orr

John Orr oli Austraalia ja inglise keeleteadlane. Tema vanemad, kel oli kokku viis last, kolisid John Orri sünni aastal Austraaliasse, kus elasid alguses Lääne-Austraalias Albanys ja hiljem Tasmaanias Launcestonis. 1902. aastal astus Orr Tasmaani ...