ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237

Inimrööv

Inimrööv tähendab inimese vabaduse ebaseaduslikku võtmist. Tavaliselt inimene sunnitakse relva ähvardusel kaasa minema või ohver uimastatakse. Inimesi röövitakse tavaliselt väljapressimise eesmärgil.

Internetipiraatlus

Internetipiraatlus on kuriteoliik, mille käigus omandatakse ja levitatakse interneti kaudu ebaseaduslikult autoriõigusega kaitstud teoseid: arvutitarkvara, muusikat, filme, pilte, tekste, andmebaase vms. Ehkki internetipiraatlus on koondtermin, m ...

Kartell

Kartell on kriminaalõiguslik mõiste, mille all mõistetakse majandustegevuses osalevate äriettevõtete ebaseaduslikku kokkulepet nende poolt monopoolses turuvaldamise olukorras osavõtjatepoolse kokkuleppe tulemusena kaotada ettevõtjate vaheline kon ...

Kuritegelik ühendus

Kuritegelik ühendus on püsiv koostegutsemisvorm, millel peab olema kindel struktuur, tööjaotus, ühine eesmärk, kooskõlastatud tegevus ja teoplaan. Kuritegelik ühendus on karistusseaduses edaspidi KarS sätestatud § 255 lg-s 1. Kuritegeliku ühendus ...

Küberkuritegevus

Küberkuritegevus ehk arvutikuriteod või kõrgtehnoloogiline kuritegevus on kuriteod, mis on pandud toime elektrooniliste sidevõrkude ja infosüsteemide abil või selliste võrkude või süsteemide vastu. Küberkuritegevuse mõistet kasutatakse järgmiste ...

Liigkasuvõtmine

Liigkasuvõtmine on ebamõistlike või kõrgete intresside nõudmine raha kasutamise eest laenu andmisel. Sõna algne tähendus oli raha laenamise eest üldse tasu nõudmine. Liigkasuvõtmine on mitmetes riikides väärteona karistatav, Saksamaal on liigkasu ...

Lähisuhtevägivald

Lähisuhtevägivald ehk perevägivald on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne vägivald, mis leiab aset intiimsuhtes olevate või varem olnud inimeste vahel, veresuguluses olevate inimeste vahel või seadusest tulenevalt seotud inimeste vahel. Lä ...

Maffia

Maffia on sisemise hierarhiaga organiseeritud kuritegevuslike jõukude ühendus, mille tegevuseks on materiaalse kasu saamine peamiselt ebaseadusliku äriga, kasutades selle teostamiseks või soodustamiseks korrumpeerunud riigiametnikke.

Maffiariik

Maffiariik on riik, milles valitsus on seotud organiseeritud kuritegevusega. Sellise riigivalitsemisviisi korral võtavad varimajandusest osa valitsusametnikud, politsei ja/või sõjaväelased.

Majanduskuritegu

Majanduskuritegu on seadusvastane käitumine teise isiku vara vastu, hõlmates ebaseaduslikku vara omaniku muutmist enda tarbeks ja hüvedeks. Majanduskuriteod on kelmus, turumanipulatsioon, vargus, petuskeemid, maksudest hoidumine, altkäemaks, iden ...

Maksupettus

Maksupettuse ja maksudest hoidumise ajalugu algas juba Vana-Roomas, kui rikastele kehtestati maksud. Prantsuse revolutsiooni ajal pakkusid Šveitsi pangad prantsuse ülikutele, kes oma vara päästa üritasid, raha eest konfidentsiaalsust. 1934. aasta ...

Nuhk

Nuhk ehk salaagent on isik, kes kogub varjatult andmeid, mida talle muidu tõenäoliselt ei tahetaks anda. Seetõttu kasutavad sõna nuhk tavaliselt need, kelle tegevuse vastu tunneb huvi politsei vm riiklik jõustruktuur. Töö sarnaneb luuraja tööga, ...

Rahapesu

Rahapesu on protsess, mille käigus üritatakse kuritegelikul teel saadud vara päritolu muuta näiliselt legaalseks. Rahapesu kohustuslikud tunnused on eelkuritegu ja eelkuriteo toimepanemise teel saadud varaga tehtavad varjamistegevused.

Riigireetmine

Riigireetmine on oma riigi iseseisvuse ja sõltumatuse või territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevus või riigisaladuseks tunnistatud teabe edastamine välisriigile.

Salakaubavedu

Salakaubavedu on kaupade või muude esemete toimetamine üle riigipiiri, kui see on kas ühes või mitmes riigis õigusvastane. Salakaubaga äritsemist nimetatakse salakaubanduseks. Salakaubaveoga välditakse tollimakse või muid makse või minnakse mööda ...

Šantaaž

Šantaaž on väljapressiv tegevus, mille käigus ähvardatakse paljastada või avalikustada inimese või rahva kohta kas tõepärast või valet informatsiooni, välja arvatud juhul, kui teatud nõudmised on täidetud. See on sageli kahjulik teave, mida avali ...

Tarkvarapiraatlus

Tarkvarapiraatlus on kuriteoliik, mille käigus omandatakse ebaseaduslikult arvutitarkvara või faile. Ehkki see on enamiku kuriteoliikidega võrreldes suhteliselt noor ja sai võimalikuks alles arvutite arenguga 20. sajandi keskpaigas, on tarkvarapi ...

Telefoniõigus

Telefoniõiguseks nimetatakse kõnekeeles kellegi suhtes võimupositsioonil oleva isiku võimalust avaldada mõjualusele survet tolle otsuste või tegevuse mõjutamiseks kas telefoni teel või muul viisil, millest ei jää dokumentaalseid tõendeid. Üldjuhu ...

The Numbers Gang

The Numbers Gang on Lõuna-Aafrika Vabariigis tegutsev vanglajõuk, mis on kurikuulus üle maailma. Jõuk on peamiselt tuntud oma tegevuse pärast Lääne-Kapimaa Pollsmoori vanglas, kuid tõenäoliselt kontrollivad nad suuremat osa LAVi vanglatest.

Tööstusspionaaž

Tööstusspionaaž ehk teadus-tehniline luure on riiklike luureasutuste või eraettevõtete luuretegevuse alaliik, mis on suunatud tehnoloogilise ja majandusalase teabe kogumisele, mis parandaks või lihtsustaks infokoguja majanduslikke otsuseid või võ ...

Valeraha

Valeraha on valuuta imitatsioon, mis on valmistatud riigi või valitsuse loata. Valeraha tootmine või kasutamine on pettuse ja võltsimise vorm ehk kuritegu. Traditsiooniline paberraha võltsimise vastu kasutatud meetod oli rahatähtedele lisatud det ...

Vandenõu

Vandenõu on salajane kokkulepe ebaseadusliku või kuritegeliku eesmärgi saavutamiseks. Vandenõus osalejat nimetatakse vandenõulaseks.

Varas seaduses

Varas seaduses ehk õigustmõistev varas ehk aus varas on professionaalse kurjategija kõrgeim "seisus" Venemaal ja venekeelses diasporaas endise NSV Liidu aladel ja mujal maailmas. Nimetuse вор в законе otsetõlkes varas seaduses ligilähedane tähend ...

Vene maffia

Vene maffia ehk bratva, ka punane maffia, on NSV Liidu ajal tekkinud paljudest üksikutest grupeeringutest koosnev korrumpeerunud riigivõimuga seotud organiseeritud kuritegevus. Sellel oli 2010. aastal väljaspool endise NSV Liidu territooriumi umb ...

Võltsimine

Võltsimine on dokumendi, kunstiteose, allkirja, väärtpaberi, raha vm järeletegemine või ümbertegemine petmise eesmärgil. Võltsimise tulemus on võltsing.

Õngitsusleht

Õngitsusleht on välimuselt mingi ametliku veebilehe sarnane libaveebileht, mida kasutatakse kräkkerite poolt inimestelt isikuandmete, paroolide või muude konfidentsiaalsete andmete teada saamiseks. 2009. aastal oli mitu juhtumit Swedbanki õngitsu ...

Suitsetamine

Suitsetamine on mingi aine, suitsetatavate tubakatoodete või kanepi põletamisel tekkiva suitsu eesmärgipärane tarvitamine nautimise eesmärgil. Paljudes maades on tubakasuitsetamine legaalne ja üsna levinud mõnuainete pruukimise viis. Varem on tub ...

Camel

Camel on Ameerika Ühendriikide sigaretimark, mida USA-s omab ja turustab R. J. Reynolds Tobacco Company, muudes riikides Japan Tobacco. Valdavas osas nüüdisajal toodetavates Cameli sigarettides kasutatakse Türgi ja Virginia tubaka segu. R.J. Reyn ...

Kuumutatavad tubakatooted

Kuumutatavad tubakatooted on tooted, mis koosnevad üldjuhul tubakast või tubaka aseainest ja akutoitega küttesüsteemist, mis kuumutab tubakat. Kuumusega tekib tubakast sisse hingatav aerosool, mis sisaldab nikotiini, veeauru ja glütseriini. Kuumu ...

Sigaretifilter

Sigaretifilter on vatitükk, mis on keeratud ühte sigareti otsa, et suitsetamisel põletatav tubakapuru ei satuks suitsetaja suhu. Tänapäeval on filter juba enamusel sigarettidest, kuna paljudele ei meeldi suitsetada filtrita sigarette.

Vesipiip

Vesipiip on ühe või mitme haruga suitsetamisseadeldis, milles suitsu jahutatakse vees. Cyril Elgoodi väitel leiutas vesipiibu suurmogul Akbari õuearst, pärslane Abul-Fath Gīlānī surnud 1588. Samas viitab vesipiibu kasutamisele üks Ahlī Šīrāzī sur ...

Belomorkanal

Belomorkanal on nõukogude ja vene paberossimark. Nimi "Belomorkanal" on saadud Valge mere – Läänemere kanali lühendatud nimest. Eesti kõnekeeles on seda kutsutud bellamoriks. Belomorkanal oli Nõukogude Liidus levinuim pabeross.

Huuletubakas

Huuletubakas ehk mokatubakas on niiske jahvatatud ja suitsuvaba tubakatoode. Huuletubakas pärineb 18. sajandi Rootsis, kus oli alternatiiviks kuivale nuusktubakale snuff. Huuletubaka tarbimine on suukaudne ning nikotiini imendumine toimub läbi ül ...

L&M

L&M on sigaretimark, mille tõi turule Ameerika Ühendriikide tubakafirma Liggett & Myers Tobacco Company. Varem, aastast 1876, tootis sama ettevõte selle nime all närimistubakat. Aastal 1999 omandas L&M-i kaubamärgi õigused Ameerika Ühendr ...

Memphis (sigaretid)

Memphis on sigaretimargi nimi, mida Eestis turustab Tobaccoland Eesti AS, Austria Tabak Groupi üks osa, mis omakorda kuulub läbi Austrias registreeritud emaettevõtte Austria Tabak GmbH alates 18. aprill 2007 maailma suuruselt kolmanda tubakafirma ...

Pabeross

Pabeross on suitsetatav tubakatoode, milles tubakalehtede ümbriseks on paberist hülss. Paberossil ei ole filtrit ja seetõttu suitsetatakse seda tavaliselt sigaretipitsiga. Samas on ka paberosse, mida tuleb hoopis voltida, näiteks Belomorkanal.

Priima

Priima on Tubakavabriku Leek toodetud filtrita sigareti mark. 1996. aasta alguses ühtlustati välis- ja kodumaiste sigarettide aktsiisid. Priima pakk hakkas poes endise 2.60 krooni asemel maksma 7.60. 2001. aastal oli Priima poehind 10.50–11 krooni.

Sigar

Sigar on suitsetatav tubakatoode, mille ümbriseks keeratud tubakaleht. Sigarid on tavaliselt paksemad ja kangemad kui sigaretid. Mark Twain suitsetas iga päev 20 sigarit.

Sigaret

Sigaret on suitsetatav tubakatoode, mis koosneb õhukesse paberisse rullitud peeneks lõigatud tubakast. Tavaliselt on sigarettidel ka filter. Tööstuslikult toodetud sigaret on keskmiselt 84 millimeetrit pikk ja läbimõõduga 7–8 millimeetrit.

Sigarillo

Sigarillo) on suitsetatav tubakatoode, mis kujutab endast tubakalehe sisse keeratud tubakapuru. Sigarillod on väiksemad ja lahjemad kui sigarid, ent suuremad ja kangemad kui tavasigaretid.

Frank Ayd

Frank Joseph Ayd Jr. oli Ameerika Ühendriikide psühhiaater, kes oli tihedalt seotud kloorpromasiini ja amitriptüliini juurutamisega psüühikahäiretega patsientide raviskeemi.

Aaron T. Beck

Aaron Temkin Beck on Ameerika Ühendriikide psühhiaater ning Pennsylvania Ülikooli psühhiaatriaosakonna emeriitprofessor. Becki peetakse kognitiiv-käitumusliku teraapia isaks ja tema väljatöötatud teooriaid kasutatakse tänapäeval laialdaselt kliin ...

Eric Berne

Eric Berne oli kanada päritolu ameerika psühhiaater, kes 20. sajandi keskpaigas lõi transaktsioonianalüüsi. Transaktsioonianalüüsi TA teooria põhines Freudi ideedel, mida Berne siiski oluliselt kohandas. Kui algne psühhoanalüüs keskendus isiksuse ...

Charles Bradley

Charles Bradley oli ameerika psühhiaater. Bradley õppis Cornelli Ülikoolis. Pediaatriaalase väljaõppe sai ta Harvardi Meditsiinikoolis. Enne laste psühhiaatriahaiglasse Emma Pendleton Bradley Homei, tööle asumist 1933. aastal läbis ta internatuur ...

Iván Böszörményi-Nagy

Iván Böszörményi-Nagy oli ungari päritolu USA psühhiaater, üks pereteraapia valdkonna rajajaid. Tema koolkonda nimetatakse kontekstuaalteraapiaks.

Elizabeth Kübler-Ross

Elisabeth Kübler-Ross, M.D. oli Šveitsi päritolu Ameerika Ühendriikide psühhiaater. Oma tuntud teoses "On Death and Dying" "Surmast ja suremisest" lõi ta Kübler-Rossi mudeli nime all tuntuks saanud viieastmelise leinaprotsessi kulgemise mudeli. T ...

Harley C. Shands

Harley Cecil Shands oli ameerika psühhiaater ja semiootik. Ta arendas semiootilist lähenemist psühhiaatrias.

Daniel J. Siegel

Daniel J. Siegel on ameerika lastearst, psühhiaater ja teadlane. Ta on loonud interpersonaalse neurobioloogia, mis integreerides erinevaid teaduslikke distsipliine kirjeldab "meele" mõistet ja selle optimaalset toimimist.

Thomas Szasz

Thomas Stephen Szasz oli Ameerika akadeemik, psühhiaater ja psühhoanalüütik. Ta töötas enamiku oma karjäärist psühhiaatriaprofessorina New Yorgi haiglas State University of New York Upstate Medical University. Ta oli tunnustatud APA American Psyc ...

Harry Stack Sullivan

Harry Stack Sullivan oli Ameerika psühhiaater, kes kasutas psühhoanalüüsi uurimiseks ja arendamiseks otsest ja mõõdetavat vaatlust, mis vastandus Sigmund Freudi ja tema kaasmõtlejate eelistatud abstraktsema alateadvuse kontseptsiooni meetodile.