ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243

Poliitiline religioon

Poliitiline religioon on interdistsiplinaarse analüüsi mõiste, mis peaks selgitama totalitaarse ühiskonna teket ja toimimist. Mõiste võeti kasutusele 1930. aastatel diktaatorlike režiimide ja totalitaarriikide iseloomustamiseks. Poliitiline relig ...

Poliitiline ökonoomia

Poliitiline ökonoomia ehk poliitökonoomia on majandusteaduse haru, mis mõtestab majandusliku arengu seaduspärasusi lähtudes ühiskonna ajaloolise arengu astmetest ja majanduse analüüsil on vajalik samaaegne ühiskonna analüüs. Mõistet "poliitiline ...

Polüarhia

Polüarhia on kõrgeltarenenud, pluralistliku ja tugeva kodanikuühiskonnaga demokraatiavorm, kus võim on hajutatud erakondade, kodanikuorganisatsioonide ja survegruppide vahel.

Presidendi institutsiooni ja kiriku suhe

Eesti Vabariigi presidendi institutsiooni ja kiriku suhe on erinevate presidentide ametiaegadel olnud erinev. Eesti on ilmalik riik, selle põhiseaduse paragrahv 40 ütleb, et Eestis riigikirikut pole. Sellele vaatamata on Eestis sarnaselt Põhjamaa ...

President

President on paljude organisatsioonide, ettevõtete, asutuste ja riikide juhi tiitel. Algselt tähendas president koosoleku või tseremoonia ees istuvat ametnikku. Tänapäeval on president eelkõige täitevvõimu teostaja. Muuhulgas on president tänapäe ...

Põhjala agraartsentrism

Põhjala agraartsentrism on ideoloogiate segavorm, mis kombineerib sotsiaalliberalismi, rohelist ideoloogiat ja konservatismi. Põhjala agraartsentristlikud parteid paigutuvad poliitilises skeptris paremale poole tsentrit, tüüpilised programmilised ...

Radikaaldemokraatia

Radikaaldemokraatia ehk radikaalne demokraatia on termin politoloogias ja poliitikas, mida kasutatakse erinevates tähendustes, kuid rõhutamaks alati demokraatia olulisust. Ilmar Talve Radikaaldemokraatlik Koondis definitsiooni kohaselt on radikaa ...

Rantjeeriik

Rantjeeriik on politoloogia ja rahvusvaheliste suhete teooria mõiste tähistamaks neid riike, mis saavad kogu või suurema osa riigi tuludest põliste maavarade rentimisest välisklientidele.

Riigikapitalism

Riigikapitalism on ühiskonna organiseerimise viis, kus riik kontrollib valdavat osa tootmisvahenditest ja kapitalist. Riigikapitalismi puhul on majanduses säilitatud kapitalismi ja osaliselt ka turumajanduse põhimõtted, kuid riigil on väga laiald ...

Riik

Riik on mõiste, mis märgib territooriumi, millel on kehtestatud ühtne õiguskord. Föderaalses riigis on ühtse õiguskorra üksuseks osariik. Sõltuvalt riigikorraldusest delegeerivad osariigid osa oma õigustest keskvalitsusele või loovutab keskvalits ...

Seadusandlik võim

Seadusandlik võim on riigi ühiskondliku korralduse pädevus seadusi välja töötada ja vastu võtta. Võimude lahususe printsiibi järgi on seadusandlik, täidesaatev võim ja kohtuvõim seatud üksteist tasakaalustama ning on seega teatud mõttes vastandli ...

Spiiker

Spiiker on parlamendi, volikogu või muu parlamentaarse organisatsiooni eesistuja. Traditsiooniliselt kasutatakse seda sõna eesti keeles eelkõige anglosaksi maade ametiisikute, nt Suurbritannia parlamendi kodade ja USA Esindajatekoja eesistuja koh ...

Suveräänsus

Suveräänsus on võim, millel on kõrgeima vahelesekkuja omadused: otsus­tada ja lahendada poliitilises hierarhias esinevaid vaidlusi teatud lõplikkus­ast­mega. Nii­sugus­te otsuste tegemise võimalikkus eeldab sõltumatust välistest jõu­du­dest ning ...

Totalitaarne režiim

Totalitaarne režiim on poliitiline režiim, mis on kehtestanud ühiskonna üle totaalse kontrolli: ka need alad, mis on autoritaarses režiimis riigipoolsest kontrollist vabad, kuuluvad totalitaarses ühiskonnas kontrollitavate hulka.

Totalitaarne riik

Totalitaarne riik ehk totaalne riik on selline riik, kus kõik eluvaldkonnad on allutatud riigi võimule. Mõiste totaalne riik tuli laiemalt kasutusele Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi raamatu "Totaalne riik – totaalne inimene" ilmumise järe ...

Tsentrism

Tsentrism on poliitikas erinevate maailmavaadete kogum, mida iseloomustab mõõdukus, ja kui vaadelda tsentristlikke erakondi, siis poliitilisel spektril jäävad nad vasakpoolsete ja parempoolsete erakondade vahele, üritades mõlemalt poolt leida vaa ...

Türann

Türann on valitseja, kes kasutab hirmu oma ainuvalitsemise abinõuna. Algupäraselt ei tähendanud "türann" Vana-Kreekas eetilist laitust. Türann oli inimene, kes oli kukutanud relvajõul endise valitsuse ja kehtestanud oma ainuvalitsuse, mis põhineb ...

Unitaarriik

Unitaarriik on riik, mille koosseisus ei ole autonoomseid haldusterritoriaalseid üksusi. Unitaarriigid on näiteks Eesti, Jaapan, Prantsusmaa,Taani, Norra, Soome, Rootsi, Belgia, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Holland ja Portugal. Vastupidised n ...

Uusparempoolsus

Uusparempoolsus Kui 1968. aastal hakkasid vasakpoolsete väljaastumised läbi kukkuma ja vaibuma, alustasid noored intellektuaalid uute alternatiivide otsimist – nii sai aluse uusparempoolsete liikumine. Neil pole ühtset keskust - ollakse koondunud ...

Vaba maailm

Vaba maailm oli külma sõja ajal kasutatud mõiste lääneliku demokraatiaga, või selle poole pürgivate riikide kohta, mille juhtriigiks peeti Ameerika Ühendriike; tuntud ka kui I maailm, millele vastandus kommunistlik ehk II maailm eesotsas Nõukogud ...

Vaikuse spiraal

Vaikuse spiraali teooria on politoloogia ja massikommunikatsiooni teooria, mille pakkus välja Saksa politoloog Elisabeth Noelle-Neumann. Teooria ütleb, et sotsiaalne grupp või ühiskond võib oma liikmeid nende arvamuse pärast isoleerida või välja ...

Valitsustevahelisus

Valitsustevahelisus on otsuste tegemise meetod rahvusvahelises organisatsioonis, kus võim on kontrollitud ja juhitud riigi poolt ja otsused võetakse vastu reeglina konsensuslikult ja riigil on vetoõigus. Enamik rahvusvahelisi organisatsioone on v ...

Välisagent

Venemaa Riigiduuma poolt 2012. aasta 13. juulil vastu võetud Venemaa Föderatsiooni seaduse "Mittetulundusühingutest" paranduse ФЗ N 121-ФЗ от 20.07.2012 kohaselt on välisagentideks vene mittetulundusühingud MTÜ, mis saavad "rahalisi vahendeid ja ...

Üheparteisüsteem

Üheparteisüsteem on poliitiline süsteem, tihti sätestatud põhiseaduslikult, milles kontrollib üks partei poliitilist võimutäiust ning omab õigust luua valitsus. Teised erakonnad on kas keelatud või tegutsevad rangete piirangute raames. 2019. aast ...

Raamatuteadus

Raamatuteadus ehk biblioloogia on teadusharu, mis uurib raamatute valmistamist ja levitamist. Raamatuteadus võib haarata trükkimise ja raamatu ajalugu, trükikunsti, raamatukunsti, kirjastamist, raamatukaubandust, trükistatistikat, raamatusotsiolo ...

EOD

EOD on teenus, millega pakutakse raamatukogude lugejatele võimalust tellida autoriõiguste kaitse alt vabast raamatust kvaliteetne PDF-vormingus digitaalkoopia ehk e-raamat. Euroopa raamatukogud säilitavad miljoneid aastatel 1500–1900 välja antud ...

Frontispiss

Frontispiss ehk palgeleht on raamatu tiitellehe vastas asetsev kunstiliselt kujundatud lehekülg. Sellel võib olla kujutatud illustratsioon või autori portreepilt.

Impressum

Impressum on trükises tiitellehe pöördel, viimase lehekülje pöördel või mujal trükise lõpus paiknevad andmed väljaandmise ja trükkimise kohta. See võib sisaldada andmeid muu hulgas autoriõiguste, toimetaja või toimetajate, kujundaja või kujundaja ...

Kustos

Kustos ehk siirdeviit on vanade raamatute lehekülje lõppu eraldi reale paigutatud järgmise lehekülje esimene silp või sõna, mis asendab leheküljenumbrit. Keskaja käsikirjade puhul nimetatakse kustoseks poogna järjestusnumbrit või -tähte. Mõnel Eu ...

Nõudetrükk

Nõudetrükk on raamatute trükkimine ühekaupa vastavalt vajadusele. Paljud autorid on valmis trükkima oma kulul väikese tiraaži. Nõudetrüki puhul kulutavad nad sellele vähem raha ja aega ning lisaks saavad täisväärtusliku registreemisnumbriga raama ...

Raamatuasjandus

Sõnavara juht: raamatuasjanduse ajakiri. Tartu: Sõnavara, 1923-1924 Puksoo, Friedrich. Eesti raamatu arengulugu: seoses kirja ja raamatu üldise arenemisega: Referat: Entwicklungsgeschichte des Buchgewerbes und der Bibliographie in Estland / Fr. P ...

Tiitelleht

Tiitelleht on raamatu, muu trükise või dokumendi alguses olev lehekülg, millel on autori nimi, teose pealkiri ja ilmumisandmed. Raamatu tiitellehel võib lisaks olla muid andmeid: tiitellehe ülaosas selle asutuse nimi, kelle nimel või tellimusel t ...

Seksuoloogia

Seksuoloogia on interdistsiplinaarne uurimisvaldkond, mis tegeleb inimese seksuaalsuse ja sellega seotud meditsiiniliste, psühholoogiliste, kultuuriliste jm aspektidega. Eestis tegeleb seksuoloogia uurimisvaldkonnaga teiste seas Eesti Akadeemilin ...

Agalmatofiilia

Agalmatofiilia on seksuaalne kiindumus kujudesse, mannekeenidesse vm liikumatutesse objektidesse, parafiilia liik.

Agorafiilia

Agorafiilia on erilise seksuaalse erutuse saamine suguühtest avalikes kohtades varjatud paigas, näiteks aias või pargis põõsa taga või rohu sees. Agorafiilia ei ole otseselt seotud ekshibitsionismiga, kuid erutust suurendab risk avastatud saada.

Anaalseks

Anaal- ehk pärakuseks on harilikult seksiliik, kus erekteerunud peenis sisestatakse seksuaalse naudingu saamiseks pärakusse. Anaalseks ei tähenda aga pelgalt peenise sisestamist pärakusse, vaid selle alla liigitub ka näppude ja seksmänguasjade vi ...

Anilingus

Anilingus on suu ja päraku seksuaalne akt, milles inimene stimuleerib teise pärakut, kasutades suud, sealhulgas huuli, keelt või hambaid. Seda nimetatakse ka anaal- või oraalseksiks ; kõnekeelsete nimetuste hulka kuuluvad rimming ja keelekas. Sed ...

Asend nr 69

Asend nr 69 on kahepoolset oraalseksi võimaldavate seksiasendite rühm. Partnerid kehad asetsevad vastupidistes suundades ning on teineteise poole pööratud. Kumbki partner stimuleerib suuga teise suguelundeid. Heteroseksuaalse vahekorra puhul toim ...

Autofellatio

Autofellatio on iseenda peenise oraalne stimuleerimine. See nõuab väga head painduvust või väga pikka peenist ning on seetõttu üliharva esinev nähtus.

Bondage

Bondage on BDSM-subkultuuris partneri sidumise, aheldamise vm ihulise kammitsemise praktika, mille eesmärk on erootiline, esteetiline või somatosensoorne erutus või ärritus. Kammitsemine võib toimuda nööride, käeraudade, kettide, ahelate, teibi v ...

Dogging

Dogging on suguühe poolavalikus kohas või selle jälgimine. Algselt mõeldi selle all vuajerismi vormi, mille puhul püütakse leida poolavalikes kohtades suguühtes olevaid paare. Nüüd on see üle kandunud ka sellisele suguühtele enesele, kui see toim ...

Eesnäärmemassaaž

Eesnäärmemassaaž on eesnäärme massaaž või stimuleerimine meditsiinilistel eesmärkidel või seksuaalseks stimulatsiooniks. Eesnääre osaleb seksuaalse reageeringu tsüklis ja on oluline sperma tootmiseks. Selle läheduse tõttu päraku eesseinaga saab s ...

Erootiline massaaž

Erootiline massaaž on massaažitehnikate kasutamine teise isiku erogeensetes tsoonides, et saavutada või suurendada nende seksuaalset erutust ja või saavutada orgasmi. Massaaže on meditsiinilisel otstarbel kasutatud väga pikka aega ning nende kasu ...

Fetišism (seksuoloogia)

Seksuaalne fetišism on mingi elutu objekti kasutamine erutuse ja seksuaalse rahulduse saavutamisel eesmärgil. Ihaldusobjektid ehk fetišid on kehakatted, näiteks riietusesemed või jalanõud. Teised sagedased objektid on mõningad erilised materjalid ...

Frigiidsus

Frigiidsus on naise võimetus erutuda ja saada orgasme või naise üldine seksuaalhuvi puudumine. See on sooliselt eristav mõiste, mille puhul seostatakse naise reaktsioonid ja käitumine, kui ei süveneta frigiidsuse põhjustesse ega partneri osasse s ...

Frotörism

Frotörism on seksuoloogias parafiilia, mille korral on mehel erutuse ning seksuaalse naudingu saamiseks ja orgasmini jõudmiseks on vaja kuskil rahvahulgas või inimesi täis liiklusvahendis oma sugutit vastu võõrast naist hõõruda või teda puudutada ...

G-punkt

Gräfenbergi punkt ehk G-punkt on oletatav oakujuline piirkond tupes, mida naised peavad erogeenseks tsooniks ning mida stimuleerides saab suure seksuaalse erutuse, tugeva orgasmi või võib tekkida naiste ejakulatsioon. G-punkt on nimetuse saanud s ...

Grupiseks

Grupiseks on kolme või enama isiku vaheline seksuaalvahekord. Grupiseksis peab arvestama samasuguste turvaseksi nõuetega kui kahe inimese seksuaalvahekorras.

Hübristofiilia

Hübristofiilia on parafiilia, mille korral seksuaalne erutus ja orgasmi saamine tulenevad sellest, et partner on kurjategija või on sooritanud midagi muud normaalsele inimesele vastuvõetamatut, olgu selleks petmine või valetamine. Hübristofiilia ...

Impotentsus

Impotentsus on valdavalt täiskasvanud meeste suguvõimetus ja täiskasvanud meeste sigitamisvõimetus, või naiste sigimisvõimetus, ka viljatus.