ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247

Saudi Araabia riaal

Saudi Araabia riaal on Saudi Araabia rahaühik. Selle valuutakood on SAR. 1 riaal jaguneb 100 halalaks. Käibel on 5-, 10-, 50-, 100- ja 500-riaalised rahatähed ning 1, 5, 10, 25, 50 halala ning 1 ja 2 riaali väärtuses mündid.

Saudia

Saudia on Saudi Araabia riiklik lennuettevõtja. Lennuettevõtte põhiline operatiivne baas on Jiddahis asuv Kuningas Abdulazizi rahvusvaheline lennujaam. Lennufirma on suuruselt kolmas Lähis-Idas tulude järgi, Emiratesi ja Qatar Airwaysi järel. Sau ...

Suur-Neeva

Suur-Neeva on Neeva jõe delta peamine haru, mis suubub Neeva lahte. See algab Peterburi kesklinnas Vassili saare idapoolseima tipu lähedalt. See on 3.62 kilomeetrit pikk, umbes 200–400 meetrit lai ja 8.2–12.8 meetrit sügav. Selle lisajõed voolava ...

Väike-Neeva

Väike-Neeva on Neeva jõe delta teine haru, mis suubub Dekabristide saare ja Petrovski saare vahel Neeva lahte. See algab Peterburi kesklinnas Vassili saare idapoolseima tipu lähedalt. See on 4.25 kilomeetrit pikk, 200–375 meetrit lai ja 3–7 meetr ...

Germaani keeled

Germaani keeled on Indoeuroopa keelkonda kuuluv keelterühm. Neid keeli räägivad germaani rahvad, kes jäid Põhja-Euroopasse Rooma impeeriumi aegadest. Kõnelejate arvult suurimad germaani keeled on inglise keel ja saksa keel. Olulised on ka holland ...

Balti keeled

Nad jaotatakse kahte alarühma: galindi keel hääbunud † jatvingi keel hääbus veelgi varem † läänebalti keeled † preisi keel hääbus 17. sajandil † idabalti keeled leedu keel 3.3 miljonit kõnelejat žemaidi keel leedu keele murre, mida peetakse ka om ...

Galindi keel

Galindi keel on balti keelte hulka kuuluv hääbunud keel, millest on väga vähe teada. Galindi keelt rääkisid galindid. Arvatakse, et galindi keel sarnanes vanapreisi keelega.

Kura keel

Kura ehk kurši keel on kuni 16.–17. sajandini Lätis Kuramaal ja Loode-Leedus kõneldud balti keel. Kuna ainus kura keelt talletanud kirjalik allikas on 16. sajandist pärinev kura ja läti segakeelne meieisapalve, siis on keele tunnused taastatud su ...

Preisi keel

Preisi keel on väljasurnud keel, mida kõnelesid preislased. Preisi keel kuulub balti keelte lääne-balti alarühma ja oli arvatavasti lähedases suguluses samuti hääbunud galindi ja jatvingi keelega. Preisi keel on ainus läänebalti keel, millest on ...

Seeli keel

Seeli keel oli keel, mida kõnelesid kuni XV sajandini seelid. Keelest ei ole säilinud kirjalikke ülestähendusi, aga kohanimede ja murrete analüüsi põhjal kuulus keel balti keelte hulka. Kuigi seelide kultuur sarnanes latgalite kultuuriga, oli kee ...

Semgali keel

Seda räägiti Põhja-Leedus ja Lõuna-Lätis Semigallia piirkonnas. Arvatakse, et keel suri välja 16. sajandil. Keelest teatakse ainult tänu tekstidele, mis olid kirjutatud enne 16. sajandit.

India keeled

India keeled ehk indoaaria keeled on indoiraani keelte hulka kuuluvad keeled, mida kõneleb u 600 miljonit inimest Indias, Bangladeshis, Nepalis, Pakistanis, Sri Lankal ja mujal ning neid keeli on kokku üle 200. Täpsem arv sõltub sellest, mida lug ...

Kalami keel

Kalami keel on Pakistanis räägitav indoiraani keelte kohistani rühma kuuluv keel. Seda räägitakse Swati ringkonnas ja Upper Diri ringkonnas. Kõnelejate arv on umbes 86 000. Kalami keel on toonikeel, eristatakse 5 tooni.

Kašmiiri keel

Kašmiiri keel on Indoeuroopa keelkonna India rühma dardi alarühma kuuluv keel. Seda kõneldakse peamiselt Kashmiri orus India loodeosas. Sealne territoorium on jagatud kolme riigi vahel: India, Pakistan ja Hiina. Kõnelejad on peamiselt kašmiirlase ...

Paali keel

Paali ehk Maaghadhi keel kuulub indoeuroopa keelkonna indoiraani keelerühma. Paali keel on seotud vana indoaarja ja sanskriti dialektidega, kuid otseselt ei pärine kummasti neist. Paali keel oli nüüdisajal Bihāri aladel asunud Maghada kuningriigi ...

Singali keel

Singali keel on indoiraani keelte seas singali-maldiivi keelte hulka kuuluv keel. Singali keele kõnelejaid on umbes 15 miljonit, peamiselt Sri Lankal. Singali kirjakeel kasutab oma, singali tähestikku.

Keldi keeled

Keldi keeled kuuluvad indoeuroopa keelkonda. Esimesel aastatuhandel eKr kõneldi keldi keeli suures osas Euroopast Biskaia lahest ja Põhjamerest kuni Musta mere ja Väike-Aasiani. Tänapäeval räägivad keldi keeli vähemusrahvused Briti saartel, Breta ...

Mänksi keel

Mänksi keel on gaeli keel, mida ajalooliselt on kõnelenud mänksid. Viimane mänksi keele emakeelena kõneleja Ned Maddrell suri 1974. aastal. Tänapäeval oskavad seda vähesed inimesed Mani saarel ja mujal tänu keele elustamise püüetele. Keel on saar ...

P-keldi keeled

P-keldi keeled ehk gallobriti keeled on mõnede keeleteadlaste liigituste kohaselt rühm keldi keeli, mida kõneldi Gallias ja Briti saartel; neile vastanduvad Q-keldi keeled ehk goideli ehk gaeli keeled. P-keldi keeli ühendavad nii keelelised ühisj ...

Ladinakeelsete lühendite loend

A. a. ehk aa: = ana ladina keeles vanakreeka keelest: arstiretseptides tähendab, et kaks või enam ainet võetakse võrdsetes osades a. pr. = anni praeteriti, ladina keeles möödunud aastal A. L. M. ehk AA. LL. M. ehk A. M. = Artium Liberalium Magist ...

Ladinakeelne Vikipeedia

Ladinakeelne Vikipeedia on Vikipeedia ladinakeelne versioon. Ladinakeelne Vikipeedia sai alguse 2002. aasta mais. Seal on 135 176 artiklit, millega see on artiklite arvult 61. keeleversioon. 18. detsembril 2013 ületas ladinakeelse Vikipeedia arti ...

Vulgaarladina keel

Vulgaarladina keeleks nimetatakse ladina keele standardiseerimata kõnekeelevorme, millest arenesid romaani keeled. Liide "vulgaar-" tähendab siin mitte vulgaarset tänapäeva halvustavas tähenduses, vaid algses tähenduses kohalikku, tavalist, rahva ...

Romaani keeled

Romaani keeled on ladina keelest arenenud indoeuroopa keelte rühm, mille hulka kuuluvad: leoni keel Mauritiuse kreoolkeel arani keel astuuria keel vanaprovansi keel vanaprantsuse keel istrorumeenia keel meglenorumeenia keel mozaraabia keel ladiin ...

Briti ladina keel

Briti ladina keel oli vulgaarladina keel, mida räägiti Rooma riigi hõivatud aladel Suurbritannia saarel. Eliit jõudis eelkõige latiniseerida saare lõuna- kui ka idaosa rahvastikku. Pärast roomlaste lahkumist võeti 5. ja 6. sajandil kogu Inglismaa ...

Cajuni keel

Cajun i keel, on prantsuse keele vorm, mida kõneldakse USA-s, Louisiana osariigis, eelkõige selle lõuna- ja edelaosas. Varem on Louisianas kõneldud ka teisi Louisiana prantsuse keele murdeid, näiteks koloniaalprantsuse keelt, kuid nüüdseks on nee ...

Dalmaatsia keel

Dalmaatsia keel on väljasurnud romaani keel, mida räägiti Dalmaatsia piirkonnas tänapäeva Horvaatia ja Montenegro rannikul kuni Kotori linnani välja. Nimi viitab illüüria keelerühma kuulunud hõimule dalmaatidele. Raguusa murre oli Raguusa Vabarii ...

Moldaavia murre

Moldova murre on üks paljudest rumeenia keele murretest. Seda räägitakse Põhja-Rumeenias, Moldova vabariigis ja vähe ka Ukrainas.

Pannoonia romaani keel

Pannoonia romaani keel oli idaromaani keel, mida rääkisid latiniseerunud keldi ja illüüria rahvad. Lääne-Rooma impeeriumi langemise järgselt arenes keel välja Pannoonias tänapäeva Viini ja Belgradi vahelisel territooriumil. Hoolimata sellest, et ...

Romanši keel

Romanši keel kuulub romaani keelte retoromaani rühma. See on üks Šveitsi neljast ametlikust keelest. Šveitsi 2000. aasta rahvaloenduse järgi räägib romanši keelt 35 095 inimest, kellest 27 038 elavad Graubündeni kantonis. Kokku märkisid aga 60 81 ...

Slaavi keeled

Slaavi keeled on rühm indoeuroopa keelkonna keeli, mida kõneleb umbes 265 miljonit inimest. Slaavi ühiskeel oli olemas umbes 1500 aastat tagasi. Vanimad kirjalikud mälestised on vanaslaavikeelsed ning pärinevad 10. ja 11. sajandist. Läbi lingvist ...

Apostlite kirik (Konstantinoopol)

Apostlite kirik oli Ida-Rooma riigi pealinnas Konstantinoopolis paiknev õigeusu kirik. Sinna olid maetud keiser Constantinus Suur ja mitmed teised Rooma keisrid.

Gerasa Kosmase ja Damianose kirik

Kosmase ja Damianose kirik on Jordaania põhjaosas Jerashis asuv varemetena säilinud Bütsantsi kirik, mis pärineb 6. sajandist. Kirik on üks kolmest kirikust, millel on ühine kolonnaadiga piiratud narteks ja mis moodustavad ühe arhitektuurilise ko ...

Hagia Sophia

Hagia Sophia on endine õigeusu kirik, vahepeal aastail 1204–1261 katoliku kirik, hiljem aastail 1453–1931 mošee ja alates 1935. aastast muuseum Istanbulis. See on bütsantsi arhitektuuri üks kuulsamaid mälestusmärke. See ehitati aastail 532–537. B ...

Karamagara sild

Karamagara sild on Kapadookias Ida-Türgis asuv Bütsantsi-aegne sild, teadaolevalt vanim teravkaarega ehitis. 1975. aastal jäi ta Kebani tammi ehitamisel Eufrati jõele koos suurema osaga jõeorust vee alla. Praeguse haldusjaotuse järele asub ta Ela ...

Konstantinoopoli suur palee

Konstantinoopoli suur palee oli Rooma keisrite palee ja Bütsantsi valitsejate residents Istanbuli kesklinnas. Tänapäeval on see hävinud, säilinud on üksikud osad.

Nikolaos Mesarites

Nikolaos Mesarites oli Bütsantsi vaimulik ja kirjanik, tegutses Efesose metropoolias Nikaia keisririigis.

Narses

Narses oli Ida-Rooma riigi väejuht ja eunuhh keiser Justinianus I valitsemisajal. Narses oli armeenlane ja ta pärines Sassaniidide riigi aladelt, kus ta ka kastreeriti. Esimesed kindlad teated temast pärinevad 530. aastast, mil ta oli juba keisri ...

Teema (haldusüksus)

Teema oli Bütsantsi haldusüksus. Teemade süsteem loodi 7. sajandi keskel Väike-Aasias pärast muslimite vallutusretki Bütsantsi aladele. Uued haldusüksused asendasid varasemad Rooma provintsid, mille loomisel osalesid Diocletianus ja Constantinus ...

Konstantinoopoli piiramine (1453)

Konstantinoopoli piiramine toimus 1453. aastal ja selle käigus vallutas Osmanite riigi sõjavägi Bütsantsi pealinna Konstantinoopoli. Osmanite vägesid juhtis 21-aastane Mehmed II ja linna kaitsjaid juhtis Bütsantsi keiser Konstantinos XI. Piiramin ...

Abd ar-Raḩmān III

Abd ar-Raḩmān III ehk Abd ar-Raḩmān ibn Muḩammad ibn Abd Allāh oli Umaijaadide dünastiast kaheksas Córdoba emiir 912–929 ja esimene Córdoba kaliif 929–961. Abd ar-Raḩmān III oli Córdoba emiir al-Mundhīri venna pojapoeg ning sai oma vanaisa Abd Al ...

Christian Friedrich von Kahlbutz

Christian Friedrich von Kahlbutz oli Saksa rüütel, kelle surnukeha on tänapäeval kuulsaks saanud tänu oma iseenesliku mumifitseerumise poolest. Tänapäeval on tema mumifitseerunud keha turismiaktraktsioon.

Dagobert I

Dagobert I oli Austraasia kuningas 623–634, kõigi frankide kuningas 629–634 ning Neustria ja Burgundia kuningas 629–639. Dagobert I laiendas Frangi riigi alasid ning taastas ülemvõimu tüüringite ja alemannide üle. Dagobert I asutas ka Saint Denis ...

Karlmann (Frangi kuningas)

Karlmann ehk Karlmann I oli Frangi kuningas 768–771 koos oma venna Karl Suurega. Ta oli Pippin Lühikese poeg. Karlmann oli Pippini noorem poeg, kes oli sündinud pärast viimase abielu oma naise Gerbergaga, kuid temast ei saanud siiski Frangi riigi ...

Ludwig Vaga

Ludwig Vaga oli Frangi riigi keiser aastail 814–840. Ludwig Vaga oli Frangi riik kuninga Karl Suure poeg. Karl Suur tegi 781. aastal oma kolmandast, siis kolmeaastasest pojast Ludwigist Akvitaania kuninga. Frangi riigile allutatud uus kuningriik ...

Pippin Lühike

Pippin Lühike ehk Pippin Noorem ehk Pippin III oli Frangi riigi kuningas. Ta kuulutas end kuningaks 751, kroonis end ise 752, paavst kroonis ta 756. 741–756 oli ta Frangi riigi majordoomus. Tema isa oli Karl Martell. Esimestel valitsusaastatel ol ...

Charles II Paljaspea

Charles II Paljaspea ehk Charles Paljaspea oli Lääne-Frangi riigi esimene kuningas alates 843 ning Frangi keiser alates 875 kuni surmani. Charles oli Frangi keisri 814–840 Ludwig Vaga noorim poeg ning sai endale oma kuningriigi hoolimata sellest, ...

Charles III

Charles III Lihtsameelne oli Lääne-Frangi riigi kuningas aastatel 893–922/923. Tema hüüdnimi Lihtsameelne on eksitav. Ta polnud silmatorkavalt rumal ega kergeusklik. Tema eluajal tähendas prantsuskeelne sõna simple lihtne inimest, kes on otsekohe ...

Karl Martell

Karl Martell oli Frangi riigi majordoomus aastatel 717–741. Karli lisanimi Martell tähendab haamrit ehk vasarat ja ta teenis selle oma ohtrate sõjaliste võitude eest. Karl oli eelmise majordoomuse Pippin Herstali ja tema armukese Alpaida poeg. Is ...

Karl Paks

Karl III Paks oli 876–887 Alemannia ja Reetia kuningas, 882–887 Ida-Frangi kuningas, Frangi keiser 879–887 ja Lääne-Frangi kuningas 884–887. Ta oli viimane valitseja, kes suutis taastada ajutiselt Frangi impeeriumi ühtsuse. Ta oli Ludwig Sakslase ...

Karlmann (majordoomus)

Karlmann oli Frangi riigi hertsog ja Austraasia majordoomus aastatel 741–747. Karlmann oli majordoomus Karl Martelli poeg ja hilisema Frangi kuninga Pippin Lühikese vend. Tõenäoliselt oli ta viimasest mõne aasta võrra vanem. Seetõttu pärandas isa ...