ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254

Franco Modigliani

Franco Modigliani oli Itaalia juudi päritolu Ameerika Ühendriikide majandusteadlane. Aastal 1985 sai ta Nobeli majandusauhinna.

Dale Mortensen

Dale Mortensen oli ameerika majandusteadlane. 2010. aastal pälvis ta Nobeli majandusauhinna koos Peter Diamondi ja Christopher Pissaridesega tööturu uurimiseks otsimismudelite loomise eest.

Roger Myerson

Roger Bruce Myerson on ameerika majandusteadlane, Nobeli majandusauhinna laureaat 2007. Ta lõpetas Harvardi ülikooli aastal 1973 rakendusmatemaatika alal ja doktoriõppe 1976. Ta on professor Chicago ülikoolis.

Gunnar Myrdal

Karl Gunnar Myrdal oli Rootsi majandusteadlane, sotsioloog ja poliitik. 1974. aastal sai ta koos Friedrich August von Hayekiga Rootsi Panga auhinna majandusteaduses Alfred Nobeli mälestuseks "nende teedrajava majandustsüklite teooria ning majandu ...

John Forbes Nash

John Forbes Nash Jr. oli USA matemaatik. Ta töötas põhiliselt mänguteooria ja diferentsiaalgeomeetria alal. Aastal 1994 pälvis ta koos Reinhard Selteni ja John Harsanyiga Nobeli majandusauhinna panuse eest mänguteooria vallas. Ta on üks väheseid ...

Douglass North

Douglass Cecil North oli USA majandusteadlane. Ta on lõpetanud California Ülikooli kolme diplomiga. North sai 1993. aastal Nobeli majandusauhinna. Ta oli poliitilise ökonoomia professor Washingtoni Ülikoolis Saint Louises 1983. Tema majandusteadu ...

Bertil Ohlin

Bertil Gotthard Ohlin oli Rootsi majandusteadlane ja poliitik. 1917 kaitses Ohlin Lundi ülikoolis bakalaureusekraadi, 1923 Harvardi ülikoolis magistrikraadi ja 1924 Stockholmi ülikoolis doktorikraadi. 1925 sai ta Kopenhaageni ülikoolis professori ...

Elinor Ostrom

Elinor Claire "Lin" Ostrom oli Ameerika Ühendriikide majandusteadlane. Tema pikaaegne abikaasa oli Vincent Alfred Ostrom, kelle erialaks oli samuti avaliku sektori ökonoomika. Elinor Ostrom tegeles eelkõige ühisomandi uurimisega. Ta on laialdasel ...

Paul Samuelson

Paul Anthony Samuelson oli USA majandusteadlane. Teda autasustati 1970. aastal Nobeli majandusauhinnaga. Tema vanemad Frank ja Ella Samuelson olid Poolast emigreerunud juudid. Isa töötas farmatseudina. Pauli noorem vend Robert Summers, kes muutis ...

Thomas Sargent

Thomas John Sargent on Ameerika Ühendriikide majandusteadlane. Sargent sai 2011. aastal Nobeli majandusauhinna koos Christopher Simsiga.

Amartya Sen

Amartya Kumar Sen on India päritolu majandusteadlane. Seni uurimishuvide hulka kuuluvad heaoluökonoomika, ühiskondliku valiku teooria, majanduslik ja sotsiaalne õiglus ja näljahädade majanduslikud teooriad. Ta on kaasa aidanud arengumaade kodanik ...

Robert J. Shiller

Robert James Shiller on USA majandusteadlane. Ta on Yalei Ülikooli professor. Alates 1980. aastast on Shiller olnud teadur USA majandusuuringute büroos, 2005. aastal oli ta Ameerika Majandusteadlaste Assotsiatsiooni asepresident ja 2006–2007 oli ...

Herbert Simon

Herbert Alexander Simon oli Milwaukeest pärit USA ühiskonnateadlane, kes tegeles kognitiivse psühholoogia, informaatika, majandusteaduse ja filosoofiaga.

Christopher Sims

Christopher Albert Sims on Ameerika Ühendriikide majandusteadlane, Nobeli auhinna laureaat. Sims sai 2011. aastal Nobeli majandusauhinna koos Thomas Sargentiga. Tema vanaisa William Morris Leiserson on pärit Tallinnast.

Joseph Stiglitz

Joseph E. Stiglitz sündis ja kasvas USA Indiana osariigis Garys etniliselt väga kirjus keskkonnas, kus võideldi pidevalt tööpuudusega. Ta käis riigikoolides. Tema kodukoha avalike koolide süsteemgi oli üles ehitatud immigrantide integreerimiseks ...

Richard Thaler

Richard H. Thaler on Ameerika Ühendriikide majandusteadlane, kirjanik ja Nobeli majandusauhinna laureaat. Thaler uurib majandusteadust ja psühholoogiat kombineerivat teoreetilist käitumisökonoomikat, keskendudes otsustusmehhanismide toimimisele. ...

James Tobin

James Tobin oli Ameerika Ühendriikide majandusteadlane. Ta arendas keinslikku majandusteooriat. Tobin sai 1981. aasta Nobeli majandusauhinna.

Austuse märk

Orden "Austuse märk" oli Nõukogude Liidu teenetemärk, millega autasustati isikuid väljapaistvate saavutuste eest tootmises, teaduses, sotsiaal- ja kultuuritöös ning muudes ühiskondlikes tegevustes. Ordeniga autasustati ka ettevõtteid, asutusi ja ...

Bogdan Hmelnitski orden

Bogdan Hmelnitski orden oli Nõukogude Liidu sõjaline autasu. Orden asutati 10. oktoobril 1943. Ordenil oli 3 järku. Ordeni I järku anti rinde- või armeekomandöridele sõjaliste operatsioonide eduka juhtimise eest, mille tagajärjel vabastati mingi ...

Ema au

Ema au oli Nõukogude Liidu orden, millega autasustati lasterikkaid emasid, kes olid sünnitanud ja kasvatanud 7–9 last. Orden Ema au kehtestati NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 18. augusti 1944 seadlusega. Ordenil Ema au oli kolm järku: III järgu ...

Isamaasõja orden

Isamaasõja orden oli Nõukogude Liidu autasu, millega autasustati Nõukogude armee sõdureid ja partisane kangelaslike tegude eest Suures Isamaasõjas. 1985. aastal, Suure Isamaasõja võidu 40. aastapäeval otsustati kõiki elusolevaid veterane autasust ...

Kutuzovi orden

Kutuzovi orden oli Nõukogude Liidu sõjaline autasu. Ordeni I järguga autasustati rinde- ja armeekomandöre vaenlase vägede oskusliku tõrjumise ja edukate vasturünnakute eest. Ordeni II järguga autasustati korpuse-, diviisi- ja brigaadikomandöre va ...

Kuulsuse orden

Kuulsuse orden oli Nõukogude Liidu vapruse eest jagatav orden. Orden asutati 1943. aasta 8. novembril ning see jagunes kolme järku. Orden loodi Georgi ordeni eeskujul ja sellega autasustati sõdureid, kes olid vaprusega silma paistnud. Sõdur, keda ...

Lenini orden

Lenini orden oli statuudi järgi Nõukogude Liidu kõrgeim riiklik autasu. Vastavalt statuudile sai ordenit anda eraisikutele, kollektiividele, asutustele, ühiskondlikele organisatsioonidele, sõjaväeosadele, sõjalaevadele, ühendustele, liidu- ja aut ...

Lenini preemia

Lenini preemia oli NSV Liidu riiklik autasu, mida anti üksikisikutele silmapaistvate saavutuste eest teaduse, tehnika, arhitektuuri, kirjanduse või kunsti vallas. Autasu asutati NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu otsusega 23. aprillil 1925. Aasta ...

Nahhimovi orden

Nahhimovi orden oli Nõukogude Liidu autasu mida anti mereväeohvitseridele ja väeosadele. Vene admirali Pavel Nahhimovi järgi nimetatud orden asutati 3. märtsil 1944, ning seda anti kahes järgus. Ordeniga autasustati mereväeohvitsere ja -üksusi sõ ...

NSV Liidu auradist

"NSV Liidu auradist" oli Nõukogude Liidu rinnamärk, esimene sõjajärgne teenetemärk NSV Liidus. Teenetemärk asutati 2. mail 1945 NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määruse nr 939 punktiga 5. Selle alusel autasustatakse rinnamärgiga "Auradist" isik ...

NSV Liidu rahvakunstnik

NSV Liidu rahvakunstnik oli Nõukogude Liidus aunimetus loomeinimestele nende tähelepanuväärsete saavutuste eest. Aastast 1936 anti välja aunimetust teatri, muusika ja filmi valdkonnas ning aastast 1943 kujutava ja tarbekunsti valdkonnas. Aunimetu ...

NSV Liidu riiklik preemia

NSV Liidu riiklik preemia oli Nõukogude Liidu riiklik autasu, mis võeti kasutusele 9. septembril 1966. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist hakati välja andma Venemaa Föderatsiooni riiklikku preemiat. Enne 1966 anti välja Stalini preemiat 1941–1954, ...

Oktoobrirevolutsiooni orden

Oktoobrirevolutsiooni orden oli 31. oktoobril 1967 Oktoobrirevolutsiooni 50. aastapäevaks loodud teenetemärk NSV Liidus. See oli kas üksikisikule või rühmale antav autasu väljapaistvate teenete eest sotsialismi ja kommunismi ehitamisel. See orden ...

Punalipu orden

Esimesed Vene SNFV Punalipu ordeniga autasustamiseks esitatut olid Vassili Blücher, Vassili Panjuškin ja Kuzmitš parteiline pseudonüüm; tegelik nimi Filipp Mironov 28. septembril 1918. Ordeniga autasustamisest teatati avalikult. Sellepärast on ül ...

Punatähe orden

Punatähe orden oli Nõukogude Liidus vapruse eest jagatud autasu. Orden asutati 1930. aasta 6. aprillil ja statuut võeti vastu sama aasta 5. mail. Algselt autasustati sellega ainult kõrgemaid ohvitsere ja ametnikke, kuid hiljem viidi sisse muudatu ...

Rahvaste Sõpruse orden

Rahvaste Sõpruse orden oli Nõukogude Liidu ja hiljem Venemaa Föderatsiooni autasu. Neljast osast koosnev orden on väga ilusa ja keeruka kujundusega ja sellest tulenevalt oli ka tema valmistusprotsess keerukas. Vastavalt statuudile sai ordenit and ...

Suvorovi orden

Suvorovi orden oli Nõukogude Liidu sõjaline autasu. Kuulsa Venemaa väejuhi Aleksandr Suvorovi 1729–1800 järgi nimetatud autasu loodi Nõukogude Liidu Ülemnõukogu otsusega 29. juulil 1942. Ordenit anti välja 3 järgus.

Töökuulsuse orden

Töökuulsuse orden oli Nõukogude Liidu orden, mis loodi Kuulsuse ordeni tsiviilvastena, ning sellega autasustati isikuid väljapaistvate töösaavutuste eest. Ordenit anti välja kolmes järgus. Isik, keda oli autasustatud ordeni III järguga, pälvis jä ...

Tööpunalipu orden

Tööpunalipu orden oli Nõukogude Liidus töötajatele tubli ja eeskujuliku töö eest jagatav orden. Orden loodi 28. detsembril 1920, esimene orden anti välja 28. juulil 1921 ning viimane 21. detsembril 1991. Aastate jooksul jagati ordenit 1 224 590 k ...

Vapruse eest

Vapruse eest oli Nõukogude Liidus välja antud autasu. Autasu oli kõrgeim sõjaväeline medal ning seda anti kangelastegude ning eluga riskimise eest lahingus, riigi piiride kaitsmisel või sõjaliste kohustuste täitmisel. Autasu asutati 17. oktoobril ...

Vene NFSV rahvakunstnik

Vene NFSV rahvakunstnik oli Vene NFSV aunimetus loomeinimestele nende tähelepanuväärsete saavutuste eest. Aunimetuse saajale anti ka asjakohane medal. Aunimetust anti välja 10. augustist 1931. Aunimetuse järglane on aastast 1992 välja antav aunim ...

Vene NFSV teeneline kunstnik

Mitte segi ajada aunimetusega Vene NFSV teeneline kunstitegelane Vene NFSV teeneline kunstnik oli Vene NFSV aunimetus artistidele nende tähelepanuväärsete saavutuste eest. Aunimetuse saajale anti ka asjakohane medal. Aunimetust anti välja 10. aug ...

Võidu orden

Võidu orden oli Nõukogude Liidu kõrgeim sõjaline autasu. Võidu orden vene keeles орден "Победа" asutati NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega 9. novembril 1943. Ordeniga autasustati kõrgemaid sõjaväelasi, kes on edukalt juhtinud strateegil ...

Musta Kotka orden

Musta Kotka orden oli Preisi kuningriigi kõrgeim autasu. Ordeni asutas 18. jaanuaril 1701 Preisi kuningas Freidrich I. Ordenil on 1 klass. Orden koosneb ristist, tähtedest ja oranžist või kuldsest lindist.

Mõõgaorden

Rootsi Mõõgaorden on Rootsi autasu, mida hakkas 23. veebruarist 1748 välja andma Rootsi kuningas Fredrik I. Samast kuupäevast hakkas kuningas välja andma ka Rootsi Serafimi ordenit ja Rootsi Põhjatähe ordenit. 1975. aastast ordenit enam välja ei ...

Põhjatähe orden

Põhjatähe orden on Rootsi autasu, mida antakse tsiviilteenete eest. Ordeni asutas 1748 Rootsi kuningas Fredrik I. Aastast 1975 antakse ordenit välja vaid välismaalastele, kel on olulisi teeneid välissuhete arendamisel Rootsiga, ja Rootsi kuningli ...

Vasa orden

Kuninglik Vasa orden on 1772. aastal asutatud Rootsi orden, mida anti tsiviilteenistuse eest. Pärast 1975. aastat pole seda enam antud.

Sahha (Jakuutia) Vabariigi Ammossovi-nimeline riiklik preemia

Sahha Vabariigi Ammossovi-nimeline riiklik preemia riigiehituse valdkonnas on Sahha riiklik auhind riigiehituse valdkonnas. Ammossovi-nimelist riiklikku preemiat antakse välja 1997. aastast. Auhind on nimetatud Maksim Ammossovi auks. Auhind määra ...

Sahha (Jakuutia) Vabariigi Korkini-nimeline riiklik preemia kehakultuuri ja spordi valdkonnas

Sahha Vabariigi Korkini-nimeline riiklik preemia kehakultuuri ja spordi valdkonnas on Sahha riiklik auhind spordi valdkonnas. Korkini-nimelist riiklikku preemiat antakse välja 2003. aastast. Auhind on nimetatud Dmitri Korkini auks. Auhind määrata ...

Sahha (Jakuutia) Vabariigi Kulakovski-nimeline riiklik preemia

Sahha Vabariigi Kulakovski-nimeline riiklik preemia on Sahha riiklik auhind silmapaistva ühiskondliku tegevuse eest, ka panuse eest Sahha rahvaste vaimse kultuuri taassünnil, rahvussuhete tugevdamisel ning panuse eest Sahha vabariigi sotsiaalsess ...

Sahha (Jakuutia) Vabariigi Oiunski-nimeline riiklik preemia

Sahha Vabariigi Oiunski-nimeline riiklik preemia, varem Jakuudi ANSV Oiunski-nimeline preemia kirjanduse, kunsti ja arhitektuuri valdkonnas, on Sahha riiklik auhind silmapaistva panuse eest Sahha riigiehituse ja kultuuri arendamisel, samuti välja ...

Sahha (Jakuutia) Vabariigi riiklik preemia

Sahha Vabariigi riiklik preemia on Sahha riiklik auhind, mis määratakse Sahha Vabariigi pea seadlusega, tavaliselt vabariigi aastapäevaks – 27. aprilliks. Auhinnaga kaasneb rahaline preemia. Kokku on Sahhas 15 vabariiklikku preemiat.

Adolf Friedrichi Rist

Adolf Friedrichi Rist oli Mecklenburg-Strelitzi teenetemärk, mille asutas suurhertsog Adolf Friedrich VI 17. juunil 1917. Risti anti mõlemast soost isikutele, kes olid osutanud teeneid põllu- ja metsamajanduses, sõjaliselt tähtsates organisatsioo ...