ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278

Väegrupp C

Moodustati 26. augustil 1939 Maini-äärses Frankfurdis. Väegrupp paigutati läänerindele Maginot liini vastu. Pärast Maginot liinist läbimurdmist ja Prantsusmaa alistumist viidi väegrupp 1940. aasta juuni jooksul tagasi Saksamaale. Enne kallaletung ...

Sedani lahing (1940)

Sedani lahing toimus Teise maailmasõja ajal Saksa ja Prantsuse vägede vahel Sedani linna juures. 13. mail 1940 murdsid Saksamaa tankidiviisid Sedani juures läbi prantslaste kaitsest ja ületasid Meusei. Sellega algas Saksa väe Prantsusmaale tung.

Seitseteist kevadist hetke

"Seitseteist kevadist hetke" on 1973. aastal esilinastunud teleseriaal Nõukogude välisluure tegevusest Teise maailmasõja lõpukuudel. Seriaali aluseks on Julian Semjonovi romaan "Seitseteist kevadist hetke", mille põhjal valmis 12-osaline kultusse ...

Põhjagermaani keeled

Põhjagermaani keeled ehk skandinaavia keeled on läänegermaani keelte ja väljasurnud idagermaani keelte kõrval üks kolmest germaani keelte harust. Neid kõneldakse Taanis, Norras, Rootsis, Soomes, Fääri saartel, Islandil ja mingil määral Gröönimaal ...

Fääri keel

Fääri keel on lääneskandinaavia keelte hulka kuuluv germaani keel. Seda kõneleb umbes 80 000 inimest, neist umbes 48 000 Fääri saartel, umbes 25 000 Taanis ja umbes 5000 Islandil.

Vanagutni keel

Vanagutni keel oli põhjagermaani keel, mida räägiti Ojamaa saarel. Erinevus vanapõhja keele idapõhja murretest on niivõrd suur, et seda peetakse eraldi keeleks või vanapõhja keele murdeharuks. Sõnatüvi "gut" tähistab goote ning sageli arvatakse, ...

Ephialtes

Ephialtes oli kreeka sõdur, kes Kreeka-Pärsia sõja ajal läks Xerxes I juurde ja juhatas teda sõjaväe mägirajani. Nii sai Pärsia Kreeka sõjaväe ümber piirata. Nõnda reetis Ephialtes kogu Kreeka. Kreekas on "Ephialtes" "reeturi" sünonüüm.

Menexenos

Menexenos oli üks kolmest Sokratese pojast; tema vennad olid Lamphrokles ja Sophroniskos. Menexenose nime kannab ka tegelane Platoni dialoogides Lysis ja Menexenos. Neis dialoogides mainitud Menexenos ei saa olla aga Sokratese poeg, kuna Sokrates ...

Themistokles

Themistokles oli Ateena riigitegelane ja strateeg. Võtmefiguur Salamise merelahingus pärsialaste vastu. 471 eKr lahkus Themistokles Ateenast pagendatuna riigimehe Kimoni survel ja asus elama Argosesse. Hiljem emigreerus Themistokles Pärsiasse kun ...

Alabastron

Alabastron on kumera põhja ja lameda suuga salv- või õlipudel, mida kanti paela otsas kaelas. Alabastroneid kasutati Vana-Egiptuses ja Vana-Kreekas, neid on leitud ka Assüüria, Palestiina, Süüria ja etruskide riigi aladelt. Alabastroneid valmista ...

Amfora

Amfora oli Vana-Kreekas ja Vana-Roomas kasutatud kitsa kaela ja kahe sangaga savinõu, mida kasutati õli, veini, vee, teravilja jm. säilitamiseks ja transportimiseks. Leidis kasutust ka tuhaurnina.

Eelgeomeetriline stiil

Eelgeomeetriline ehk protogeomeetriline stiil oli Vana-Kreekas kasutusel olnud keraamikastiil, mille õitseajaks peetakse aastaid umbes 1050–900 eKr. Stiili iseloomustavad vähesed ja väga lihtsad jooned.

Geomeetriline stiil

Geomeetriline stiil on üks Vana-Kreeka keraamika stiilidest. Geomeetriline stiil sai alguse umbes 900 aastat eKr ja seda kasutati eriti laialdaselt 8.–7. sajandil eKr. Geomeetriline stiil arenes välja Ateenas. Dekooris kasutati palju geomeetrilis ...

Hüdria

Hüdria on vanakreeka põletatud savist või metallist veekandmisnõu. Hüdrial on kolm sanga: kaht rõhtsat külgsanga kasutatakse kandmisel, suu ja kandilise õla vahel asuvat püstloodset kaelasanga aga valamisel.

Krateer

Krateer on antiikaegne suur avara suuga savi- või metall-, mõnikord ka marmoranum, milles segati veini veega. Sanga kuju järgi eristatakse nelja tüüpi krateere: Karikaskrateer – on karikakujuline, sangad asuvad anuma alumises osas Kuppel- ehk kel ...

Kylix

Kylix on antiikaegne metallist või põletatud savist jässaka või peene venitatud jalaga lame kahesangaline jooginõu. Vanakreeka enim kaunistatud anum maalitud ka seest.

Lebes

Lebes on antiigiaegne metallist või põletatud savist kausjas keedu- või pesunõu, mis seisis kolmjalal või ühejalgsel alusel. Lebes gamikos oli kõrgete sangadega pulmatseremoonial kasutatav nõu, mis seisis pruudi ukse kõrval ja mida kasutati arvat ...

Mustafiguuriline stiil

Mustafiguuriline stiil on üks vanakreeka keraamika põhilisi tehnikaid ja stiile. Eriti levinud oli see 7.–5. sajandil eKr, ent viimased kasutusjuhud ulatuvad isegi 2. sajandisse eKr. See eristub stilistiliselt varasemast orientaalsest stiilist ni ...

Oinochoe

Oinochoe on põletatud savist, pronksist või muust materjalist ühesangaline veinikann. Oinochoesid oli mitme kujuga.

Rhyton

Rhyton on antiikaegne joogi- ja ohverdamisnõu. Valmistatud metallist või põletatud savist, enamasti lehtrikujuline, kaela ja kõrvaga. Paljud rhyton id kujundati looma- või inimesepeasarnasteks.

Stamnos

Stamnos on antiikaegne lühikese kaela ja laia suuga põletatud savist või metallist anum. Sageli olid stamnostel ülaosas rõhtsad külgsangad. Stamnoseid kasutati 5.–6. sajandil eKr veininõudena.

Vanakreeka keraamika

Umbes 530. aastal eKr võeti Ateenas kasutusele punasefiguuriline vaasimaalitehnika. Figuurid jäeti värvimata ning figuuride taha jääv taust kaunistati mustaga. Uus tehnika võimaldas saavutada tugevat arengut kujutiste loomulikkuse ja peenekoelisu ...

Vanakreeka muusika

Vanakreeka muusika on muusika Vana-Kreekas. Vanakreeka kultuuris eristatakse nelja ajajärku: hellenismi ajajärk: 330. aastatest eKr kuni Rooma vallutuseni 146 eKr; arhailine: 8.–6. sajand eKr; Rooma võimu ajajärk: 146 eKr – 395 pKr. klassikaline: ...

Aulos

Aulos oli vanakreeka puhkpill, mida on tihti kujutatud kunstis ja leitud arheoloogilistel väljakaevamistel. On tõendeid mitut tüüpi auloste kohta. Ühe toru ja ilma lesthuulikuta instrumenti nimetati monaulos μόναυλος – μόνος üksik. Ühe toruga pil ...

Hopliit

Hopliit oli Vana-Kreeka raskerelvastusega jalaväelane, kelle varustusse kuulus oda, mõõk, kilp, kiiver, rinna- ja säärekaitsmed. Hopliitide lahingurivistu oli faalanks. Hopliit oli poliste sõdur.

Faalanks

Faalanks oli jalaväe formatsioon, mis on tuntud peamiselt kasutamise tõttu Vana-Kreekas. Faalanksis olevad sõdurid reastusid üksteise kõrvale nii, et nende kilbid moodustasid tiheda seina ja esimesed sõdurite read suunasid oma odad ettepoole. Faa ...

Trieer

Trieer ehk trireem on nii aerude kui ka purjede jõul liikuv Vana-Kreeka sõjalaeva tüüp, mis võeti kasutusele umbes 500. aastal eKr. Termin "trieris" τριήρης tähendab vanakreeka keeles "kolm aeru". Laeval on kummalgi pool kolm aerurida - ülemine, ...

Appiuse tee

Appiuse tee oli üks vanematest ja strateegiliselt olulisematest teedest Roomas. Appiuse teed hakati rajama tsensor Appius Claudiuse algatusel 312. aastal eKr, täienduseks 334 eKr rajatud Ladina teele ladina keeles Via Latina, mis ühendas Roomat C ...

Caracalla termid

Caracalla termid olid Vana-Rooma avalikud saunad ehk termid. Termid ehitati Roomas aastail 212–216 keiser Caracalla valitsusajal. Need olid ette nähtud pesemiseks, ujumiseks ja üldisemalt kehaliseks treeninguks ning puhkamiseks. Kogu kavatis oli ...

Crixus

Crixus oli üks 73–71 eKr orjade ülestõusu juhtidest Vana-Roomas. Ta oli pärit Galliast ning tema nimi tähendas gallia keeles "lokkisjuukseline". Ta oli enne mässu olnud mitu aastat ori ning treenitud gladiaatoriks. Ta eraldus oma meestega Spartac ...

Spartacus

Spartacus oli gladiaatorite ülestõusu juht. Ta oli traakia päritolu Rooma palgasõdur, kuid deserteerus, võeti vangi ja müüdi gladiaatoriks. Aastal 73 eKr alustas ta gladiaatorite ülestõusu. Ta põgenes koos umbes 70 gladiaatoriga Lentulus Batiatus ...

Rooma provintsid

Rooma provintsid olid Rooma riigi haldusüksused väljaspool Itaalia emamaad. Provintside arv kasvas osalt uute alade vallutamise, osalt olemasolevate provintside väiksemaks jagamise tõttu. Itaalias olid enamus linnu ja kogukondi Rooma liitlaste st ...

Aafrika (Rooma provints)

Africa Proconsularis oli Rooma provints Aafrika looderannikul, mis loodi aastal 146 eKr pärast Kartaago kaotust Kolmandas Puunia sõjas. See hõlmas ligikaudu tänapäeva Tuneesia, Kirde-Alžeeria ja Lääne-Liibüa ranniku territooriumi Surti lahe ääres ...

Aasia (Rooma provints)

Rooma Aasia provints või Asiana, Bütsantsi ajal Früügia, oli hilise vabariigiga liidetud haldusüksus. See oli senatiprovints, mida valitses prokonsul. Korraldust ei muudetud Rooma keisririigi ümberkorraldamisega aastal 211.

Ahhaia (Rooma provints)

Ahhaia oli Rooma keisririigi provints, sinna hulka kuulusid Peloponnesos, Atika, Boiootia, Euboia, Küklaadid ning osi Fthiótidast, Aitoolia-Akarnaaniast ja Phokisest. Põhjas külgnes see Epirus Vetus ja Makedoonia provintsidega. Piirkonna annektee ...

Alam-Pannoonia

Alam-Pannoonia oli Rooma impeeriumi provints, mis piirnes kirde- ja idakaares valdavalt Doonauga. Selle peamised linnad olid Sirmium ja Aquincum. Provintsi moodustas aastal 103 pKr keiser Trajanus, kes jagas endise Pannoonia provintsi kaheks osak ...

Alpes Cottiae

Alpes Cottiae oli Rooma keisririigi provints, üks kolmest väikeprovintsist Alpides tänapäeva Prantsusmaa ja Itaalia vahel. Selle nimi on säilinud tänapäevases Cotti Alpides. Antiikajal oli provintsi kõige olulisem ülesanne ühendusteede julgestus ...

Alpes Maritimae

Alpes Maritimae oli Rooma keisririigi provints. See oli Alpes Poeninae ja Alpes Cottiae kõrval üks kolmest Alpidega piirnevast provintsist tänapäeva Prantsusmaa ja Itaalia vahel. Provintsi kuulus osi tänapäeva Prantsuse departemangudest Alpes-Mar ...

Alpes Poeninae

Alpes Poeninae, ka Alpes Graiae, oli väike Alpiprovints Rooma keisririigis, üks kolmest sellisest provintsist Lääne-Alpides Itaalia ja Gallia vahel. See koosnes Valle dAosta piirkonnast ja Valais kantonist. Selle tugevaim põlishõim olid salassid. ...

Arabia Petraea

Arabia Petraea või Petrea, ka Rooma Araabia provints või lihtsalt Araabia, oli Rooma keisririigi piiriprovints alates 2. sajandist; sinna kuulusid endine Nabatea kuningriik Jordaanias, Lõuna-Levant, Siinai poolsaar ja Araabia poolsaare loodeosa. ...

Bitüünia ja Pontus (Rooma provints)

Bitüünia ja Pontus oli Rooma keisririigi provints Musta mere Anatoolia rannikul. See moodustati hilise Rooma vabariigi ajal endiste kuningriikide Bitüünia ja Pontuse ühinemise teel. Ühinemine oli osa laiemast Anatoolia vallutusest ja selle alanda ...

Daakia (Rooma provints)

Rooma Daakia oli Rooma keisririigi provints aastatel 106 kuni 274–275 pKr. Selle territoorium hõlmas Ida- ja Kagu-Transilvaania, Banaadi ja Olteenia. See oli algusest peale keisriprovints, sobides piirialale, ja jäi nii kogu Rooma okupatsiooniks. ...

Egiptus (Rooma provints)

Rooma Egiptuse provints rajati aastal 30 eKr pärast seda, kui Octavianus oli võitnud oma rivaali Marcus Antoniust, kukutanud vaarao Kleopatra ja annekteerinud Ptolemaioste kuningriigi Rooma keisririiki. Provints hõlmas enamuse tänapäeva Egiptuses ...

Galaatia (Rooma provints)

Galaatia oli Rooma keisririigi provints Anatoolias. Selle asutas esimene keiser Augustus aastal 25 eKr, hõlmates enamiku endisest sõltumatust keldi Galaatiast, mille pealinn oli Ancyra. Tetrarhia aja Diocletianuse reformidega selle põhja- ja lõun ...

Gallia Aquitania

Gallia Aquitania, ka Akvitaania või Akvitaania Gallia, oli Rooma keisririigi provints. See asus tänapäeva Edela-Prantsusmaal, kus see andis nime tänapäeva Akvitaania piirkonnale. See külgnes provintsidega Gallia Lugdunensis, Gallia Narbonensis ja ...

Gallia Belgica

Gallia Belgica oli Rooma keisririigi provints Rooma Gallia kirdeosas, kus täna on peamiselt Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburg, koos osadega Hollandist ja Saksamaast. Aastal 50 eKr pärast Julius Caesari vallutust Gallia sõdades sai sellest üks kol ...

Gallia Lugdunensis

Gallia Lugdunensis oli Rooma keisririigi provints tänapäeva Prantsusmaal, keldi Gallia territooriumi osa, mida varem tunti Celticana. See sai nime keskuse Lugdunum järgi, mis oli arvatavasti Rooma Euroopa suurim linn Itaaliast läänes ja suur keis ...

Gallia Narbonensis

Gallia Narbonensis oli Rooma provints tänapäeva Languedocis ja Provenceis Lõuna-Prantsusmaal. See oli tuntud ka kui Provincia Nostra, kuna oli esimene Rooma provints Alpidest põhjas, ja kui Gallia Transalpina, et eristada seda Gallia Cisalpinast ...

Hispania Baetica

Hispania Baetica, sageli lühendatult Baetica, oli üks kolmest Rooma provintsist Hispanias. Baetica külgnes läänes Lusitaaniaga ja kirdes Hispania Tarraconensisega. Baetica jäi läänegootide alluvuses üheks Hispania põhijaotuseks aastani 711. Baeti ...

Hispania Citerior

Hispania Citerior oli Rooma provints Hispanias vabariigi ajal. See oli Ibeeria idarannikul allpool Cartago Nova linna, tänane Cartagena Murcia autonoomses kogukonnas Hispaanias. See kattis laias laastus tänased Hispaania autonoomsed kogukonnad Ka ...