ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297

Venemaa Keisririigi Sõjaministeerium

Venemaa Keisririigi Sõjaministeerium oli aastatel 1815 – 1917 Venemaa Keisririigi riigi- ja sõjalise kaitse riiklik keskkasutus, mida juhtis Venemaa sõjaminister. Asutuse algaastatel oli selle nimetus Venemaa Keisririigi Maismaa Sõjajõudude Minis ...

Viitseadmiral (Venemaa)

Viitseadmiral oli aastatel 1696−1917 Venemaa tsaari- ja keisririigi sõjaväeline auaste mereväes. Sellest kõrgem oli admiral, madalam kuni 1730. aastateni šautbenaht, seejärel kontradmiral. Maaväes oli kuni XVIII sajandi lõpuni sellele vastav auas ...

I Riigiduuma

I Riigiduuma oli Vene keisririigi esimene kokkukutsutud riigiduuma. Riigiduuma oli seadusandlik organ. Riigiduuma I koosseis tegutses 10. maist 1906 kuni 21. juulini 1906. Seejärel saatis Venemaa keiser I Riigiduuma laiali. Riigiduumas oli 499 kohta.

II Riigiduuma

II Riigiduuma oli Venemaa keisririigi teine kokkukutsutud riigiduuma. Riigiduuma oli seadusandlik organ. Riigiduuma II koosseis tegutses 5. märtsist 1907 kuni 15. juunini 1907. Seejärel saatis Venemaa keiser Riigiduuma laiali. Riigiduumas oli 518 ...

III Riigiduuma

III Riigiduuma oli Vene keisririigi kolmas kokkukutsutud riigiduuma. Riigiduuma oli seadusandlik organ. Riigiduuma III koosseis tegutses 14. novembrist 1907 kuni 22. juunini 1912. Erinevalt kahest eelnevast keisririigi Riigiduumast eksisteeris se ...

Moskva Paleevalitsus

Moskva Paleevalitsus, kuni 1886 Moskva Paleekontor oli aastatel 1831−1918 Venemaa Keisririigi Keiserliku Õukonna ja Udellide Ministeeriumi asutus, mille eesmärk oli ehitada ja hallata keisri paleesid Moskvas ja selle ümbruses.

Paleekomandandi Valitsus

Paleekomandandi Valitsus oli aastatel 1905−1917 Venemaa Keisririigi Keiserliku Õukonna ja Udellide Ministeeriumi asutus, mille ülesanne oli tagada keiserliku perekonna julgeolek ja kaitse. Valitsuse ülem oli paleekomandant.

Tema Keiserliku Majesteedi Isiklik Kantselei

Kantselei Esimene osakond 1812–1917 tegeles põhiliselt auastmete ja ametikohtade ning autasustamiste; keisri manifestide ja dekreetide ettevalmistamisega. Kantselei Teine osakond 1826–1882 tegeles seaduste kodifitseerimise ja avalikustamisega. 18 ...

Tema Keiserliku Majesteedi Isikliku Kantselei Kolmas Osakond

Tema Keiserliku Majesteedi Isikliku Kantselei Kolmas Osakond oli Venemaa keisririigi riikliku julgeoleku ametkond aastatel 1826–1880, mis tegeles eelkõige poliitiliste ja usuliste teisitimõtlejate jälitamisega. Tema Keiserliku Majesteedi Isikliku ...

Udellide Peavalitsus

Udellide Peavalitsus, aastani 1892 Udellide Departemang oli aastatel 1797−1826 kroonupalatile, seejärel kuni 1917. aastani Venemaa Keisririigi Keiserliku Õukonna ja Udellide Ministeeriumile allunud asutus, mille ülesanne oli hallata tsaariperekon ...

Venemaa Keisririigi Keiserliku Õukonna ja Udellide Ministeerium

Venemaa Keisririigi Keiserliku Õukonna ja Udellide Ministeerium, lühendatult ka Venemaa Keisririigi Õukonnaministeerium oli Venemaa keisririigi keskvalitsusasutus aastatel 1826−1917/1918. Selle pädevusse kuulusid keiserliku õukonnaga seotud asutu ...

Venemaa Keisririigi Politseiministeerium

Venemaa Keisririigi Politseiministeerium oli 1810. aastal Venemaa keisririigi riigihaldusreformi tulemusena loodud ja 1819. aastal Venemaa Keisririigi Siseministeeriumiga liidetud korrakaitse keskasutus.

Venemaa Keisririigi Posti- ja Telegraafiministeerium

Venemaa Keisririigi Posti- ja Telegraafiministeerium oli Venemaa keisririigi keskvalitsusasutus aastatel 1865−1868 ja 1880−1881, mille pädevusse kuulusid postindus ja telegraafside.

Venemaa Keisririigi Teedeministeerium

Venemaa Keisririigi teedeiministeerium oli 1865. aastal Venemaa keisririigis keisri ukaasiga loodud valitsusasutus, mis pidi tagama ühtse poliitika vee-, maantee- ja raudteetranspordi sfääris ning ellu viima üldjuhtimist transpordiühenduse valdko ...

17. (Ungari) SS-Armeekorpus

XVII Relvastatud SS-Armeekorpus koondas endasse kõik Ungari Waffen-SS-üksused. Lahingutegevuses ta ei osalenud. Koosnes 25. SS-relvagrenaderide diviis "Hunyadi" ungari 1. 26. SS-relvagrenaderide diviis "Hungaria" ungari 2. 33. SS-ratsaväediviis u ...

Béla IV

Béla oli Ungari kuninga 1205–1235 Andràs II vanim poeg. 1214. aastal nimetati ta Horvaatia kuningaks. 1222. aastal andis isa talle valitseda umbes pool läänepoolsest kuningriigist Slavoonia, Horvaatia ja Dalmaatsia. Järgmistel aastatel võttis Bél ...

Géza

Géza oli Ungari suurvürst u 970 kuni 997. Suurvürst Taksonyi poeg Géza sai Ungari suurvürstiks umbes aastal 970, kui kosis Erdélys võimul oleva, suurvürsti järel kõige kõrgema aukandja djula tütre Sarolti. Sellega astus ta suure sammu riigi üle t ...

István Postuumne

István Postuumne oli Ungari kuninga András II postuumne poeg, tema ema oli Ungari kuninganna Beatrice dEste. Vanemad poolvennad, sh Ungari kuningas Béla IV pidasid teda abieluväliseks ning keeldusid andmast talle Ungari kuninga pojana ettenähtud ...

Péter Orseolo

Péter Orseolo oli Ungari kuningas 1038–1041 ja 1044–1046. Ta jätkas eelkäija, István I poliitikat ja püüdis tugevdada kristluse positsioone oma poolpaganlikus kuningriigis, kuid Péteri tegevus viis ta kukutamiseni. Ta suutis uuesti võimule tulla ...

Sámuel Aba

Sámuel Aba oli Ungari kuningas 1041–1044 ja naador u 1009 – u 1038, kuningas István I sugulane. Ta kuulutati kuningaks, kui mässajad kukutasid kuningas Péter Orseolo. Sámuel tühistas kuningas Péteri seadused ja korraldused ning võttis seni tõrjut ...

Valgevene NSV

Valgevene Nõukogude Sotsialistlik Vabariik oli 1. järgu haldusüksus Nõukogude Liidu koosseisus. Kuulutati välja 1. jaanuaril 1919 Smolenskis. Nõukogude Liidu asutajariik. Pärast Nõukogude Liidu laialisaatmist liidulepingu tühistamist 1991. aasta ...

Valgevene NSV lipp

Valgevene NSV lipp oli NSV Liidu haldusüksuse Valgevene NSV lipp. Valgevene NSV lipp loodi 1919. aastal. See oli punane kangas, mille vardapoolses ülanurgas olid kuldsed tähed "ССРБ". 11. aprillil 1927 lisati vardapoolsesse ülanurka punane kuldse ...

Valgevene NSV vapp

Valgevene NSV vapp oli NSV Liidu haldusüksuse Valgevene NSV vapp. Valgevene NSV viimasel, 28. juulist 1938 kuni 10. detsembrini 1991 kehtinud vapil kujutati maakera kohal sirpi ja vasarat tõusva päikese kiirtes. Sirp asetses vasara peal. Vappi üm ...

Chatyń

Mitte segi ajada Katõni külaga, kus toimus aastal 1940 Poola sõjavangide massimõrv. Chatyń oli küla Valgevenes, praeguse haldusjaotuse järgi Minski oblasti Łahojski rajooni Kamiena külanõukogu alal.

Michał Vituška

Michał Vituška oli valgevene poliitik ja sõjaväelane, Teise maailmasõja järel nõukogudevastase vastuspanuliikumise juht Valgevenes.

Ajutine Valitsus (Venemaa)

Venemaa Ajutine Valitsus oli Venemaal pärast veebruarirevolutsiooni 1917. aastal moodustatud Venemaa Vabariigi koalitsioonivalitsus. Venemaa Ajutine Valitsus moodustati pärast Venemaa keisri Nikolai II ja Mihhail II loobumist Venemaa keisritrooni ...

Aleksandr Kerenski valitsus

Aleksandr Kerenski valitsus oli Venemaa üleminekuvalitsus, mis moodustati 14. septembril vkj 1917 ning tegutses kuni 29. oktoobrini vkj 1917, mil Aleksandr Kerenski moodustas valitsusorganina 5-liikmelise direktooriumi, mille kukutas 25. oktoobri ...

Aprilliteesid

Aprilliteesid on Lenini avaldatud tegevusplaan bolševikele peale Veebruarirevolutsiooni. Teesides kritiseeris ta Venemaa üleminekuvalitsust selle kapitalistlike suundumuste pärast ning nõudis maa ja tootmisvahendite riigistamist, nõukogudel põhin ...

Duumarubla

Duumarubla oli 1917. aastal emiteeritud Vene rubla liik. Duumarublasid anti välja 250- ja 1000-rublases nimiväärtuses seni käibel olnud suurimad rahatähed olid 100- ja 500-rublane, nad olid formaalselt kullaga kaetud. 250-rublase mustris on selge ...

Eelparlament

Eelparlament oli Venemaal Petrogradis 5. oktoobrist kuni 7. novembrini 1917 tegutsenud esinduskogu, mille ülesandeks oli Asutava Kogu töö ettevalmistamine. Eelparlamendi valis 27. septembrist kuni 5. oktoobrini vkj. 14.–22. septembrini 1917 toimu ...

Kerenski rubla

Kerenski rubla oli Vene rubla 1917. aasta sügisel Venemaa Ajutise Valitsuse teostatud rahaväljaanne, mida nimetati mitteametlikult tolleaegse peaministri Aleksandr Kerenski järgi. Rahatähti anti välja lahtilõigatavates poognates väikeses formaadi ...

Petrogradi Sõja-Revolutsioonikomitee

Petrogradi Sõja-Revolutsioonikomitee oli 12/25. oktoobril 1917 Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu juurde VSDTP Keskkomitee initsiatiivil asutatud organ, kuhu kuulusid VSDTP Keskkomitee, VSDTP Petrogradi büroo, Sotsialistide-Revolu ...

Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu

Petrogradi Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu, ka Petrogradi Nõukogu, oli Venemaa Keisririigi pealinnas Petrogradis 27. veebruaril /12. märtsil 1917 moodustatud nõukogude esindusorgan. Algselt 1917. aastal moodustati Petrogradi Tööliste ja S ...

Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu

Venemaa Nõukogude Vabariigi Rahvakomissaride Nõukogu moodustati 1917. aastal ning pidi Nõukogude Kongressi otsuse kohaselt toimima "kuni Ülevenemaalise Asutava Kogu kokkukutsumiseni ajutise tööliste ja talupoegade valitsusena. Venemaa Sotsialistl ...

Ülevenemaaline Asutav Kogu

Ülevenemaaline Asutav Kogu oli 1917. aastal pärast Oktoobrirevolutsiooni demokraatlikel vabadel valimistel valitud Venemaa riigikorralduse põhimõtete väljatöötamise ning seadusandliku võimu organ. See pidas oma ainsa istungi 13 tunni jooksul 18.– ...

Moskva Tšekaa

Moskva Tšekaa ehk Kontrrevolutsiooni ja sabotaaži vastu võitlemise Moskva erakorraline komisjon oli Nõukogude Venemaa riikliku julgeoleku tagamiseks ja nõukogude võimu poliitiliste vastaste suhtes Venemaa Kommunistliku Partei teostatud punase ter ...

Petrogradi erakorraline komisjon võitluseks kontrrevolutsiooni ja sabotaažiga

Petrogradi erakorraline komisjon võitluseks kontrrevolutsiooni ja sabotaažiga oli Nõukogude Venemaal Petrogradis Petrogradi Nõukogu juurde 10. märtsil 1918 loodud Nõukogude Venemaa salapolitsei – punaterrori elluviimise peamine vahend aastatel 19 ...

Vasakpoolsete Sotsialistide-Revolutsionääride (internatsionalistide) Partei

Vasakpoolsete Sotsialistide-Revolutsionääride Partei) oli 1918. aastal Sotsialistide-Revolutsionääride Parteist eraldunud VSDTP poliitikat toetanud poliitiline partei, mis kuulus kuni 1918. aasta suveni Nõukogude Venemaa valitsusse ja võimuorgani ...

Nõukogude Liidu lagunemine

Nõukogude Liidu lagunemine jõustus NSV Liidu Ülemnõukogu ülemkoja, NSV Liidu Ülemnõukogu Vabariikide Nõukogu deklaratsiooniga nr 142-H 26. detsembril 1991. Deklaratsioon tunnustas endiste Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide iseseisvumist ja lõi ...

Slovo k narodu

"Slovo k narodu" oli 23. juulil 1991 ajalehes Sovetskaja Rossija ilmunud avalik kiri, mida on hiljem nimetatud augustiputši manifestiks. Oma pöördumises märkisid autorid, teiste seas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei funktsionäärid Gennadi Zju ...

Suveräänsete Riikide Liit

Suveräänsete Riikide Liit oli planeeritav konföderatsioon, mille Mihhail Gorbatšov tahtis rajada NSV Liidu asemele. Liiduleping oleks sõlmitud 20. augustil 1991, kuid enne võttis Gennadi Janajev ette augustiputši. Kui see ebaõnnestus, asuti NSV L ...

Nõukogude Liit

Nõukogude Liit oli aastatel 1922–1991 Venemaal ja selle naabermaadel eksisteerinud sotsialistlik riik. Nõukogude Liidu pealinn oli Moskva. Tähtsaim püha oli 7. november – 1917. aastal toimunud Oktoobrirevolutsiooni aastapäev.

.su

.su oli Nõukogude Liidu tippdomeen. Domeen on kasutusel alates 1990. aastast. Kuigi Nõukogude Liit lagunes juba 1991. aasta lõpus, on domeen aktiivselt kasutuses. Kui 2007. aastal oli.su-domeenis registreeritud ligi 10 000 saiti siis oktoobriks 2 ...

25 kiri

25 nõukogude teadus-, kirjandus- ja kunstitegelase kiri L. Brežnevile J. Stalini rehabiliteerimise vastu oli Nõukogude Liidu teadustöötajate, kirjanike ja kunstitegelaste kiri, mis kirjutati 14. veebruaril 1966. aastal Nõukogude Liidu Kommunistli ...

Erakorraline ja täievoliline suursaadik (NSV Liit ja Venemaa)

Erakorraline ja täievoliline suursaadik on kõrgeim diplomaatiline teenistusaste Venemaa Föderatsioonis, erakorraline ja täievoliline suursaadik.

Eriauaste

Eriauaste on Venemaa Föderatsioonis auaste, mida antakse õiguskaitseorganite koosseisulistele töötajatele. Aastatel 1935–1991 olid eriauastmed kasutusel ka Nõukogude Liidu õiguskaitseorganites.

Isiksuse kõlbelise palge rollist ajaloolise kollektiivi elus

Isiksuse kõlbelise palge rollist ajaloolise kollektiivi elus on Grigori Pomerantsi ettekanne (diskussiooniline esinemine NSV Liidu Teaduste Akadeemia Filosoofia Instituudis 3. detsembril 1965. Selle esinemise tekst, mis anti välja samizdatis, ära ...

Jooksvate Sündmuste Kroonika

Jooksvate Sündmuste Kroonika oli aastatel 1968–1983 ilmunud omakirjastuslik perioodiline väljaanne, mida ilmus 63 numbrit. Kroonika koosnes kuivas ja informeerivas stiilis esitatud kokkuvõtlikest teadetest sündmuste kohta Nõukogude Liidus. Püsiru ...

Kinnine linn

Kinnine linn on endises Nõukogude Liidus ja praegusel Venemaal asula, kuhu ligipääs on võimalik vaid erilubadega. Rahvakeeles nimetati nõukogude ajal kinnisteks linnadeks kõiki linnu, kuhu sõitmine nõudis eriluba või oli muul viisil takistatud. E ...

1936. aasta Nõukogude Liidu põhiseadus

1936. aasta NSV Liidu konstitutsioon ka Stalini konstitutsioon, mis võeti vastu VII Erakorralisel NSV Liidu nõukogude kongressil, oli NSV Liidu toimimise ning kodanike põhiõiguste ja -kohustuste alusdokument alates 5. detsembrist 1936.