ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298

NSV Liidu Prokuratuur

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 27.08.1991 otsus "Eesti Vabariigi Prokuratuuri lahutamise kohta NSV Liidu Prokuratuurist". Elektrooniline Riigi Teataja. Avaldamismärge: RT 1991, 30, 348.

NSV Liidu Rahvasaadikute Kongress

Rahvasaadikute Kongress oli Nõukogude Liidu viimane kõrgeim riigivõimu organ, mis funktsioneeris 25. maist 1989 kuni 5. septembrini 1991, kui võttis NSV Liidu presidendi Mihhail Gorbatšovi ettepanekul vastu otsuse enda laialisaatmiseks.

NSV Liidu Teaduste Akadeemia

NSV Liidu Teaduste Akadeemia ehk NSVL Teaduste Akadeemia oli Nõukogude Liidu keskne teadusasutus, mis allus otse NSV Liidu Ministrite Nõukogule. Akadeemia tegutses aastatel 1925–1991, tema eelkäijaks oli Venemaa Teaduste Akadeemia. 1991. aasta no ...

Nõukogude Liidu 1926. aasta rahvaloendus

Nõukogude Liidu 1926. aasta rahvaloendus toimus 1926. aasta lõpus. See oli esimene Nõukogude Liidu rahvaloendus, mis hõlmas kogu riiki. Rahvaloendusel loendati kokku 147 027 915 inimest. Etnilise kuuluvuse järgi oli kõige rohkem venelasi 77 791 1 ...

Nõukogude Liidu 1959. aasta rahvaloendus

Nõukogude Liidu 1959. aasta rahvaloendus viidi läbi enne 15. jaanuarit 1959. 1959. aasta rahvaloenduse metoodikas ja organisatoorsetes küsimustes lepiti kokku juunis 1957 toimunud üleliidulisel statistikanõupidamisel. Rahvaloenduse tulemuste järg ...

Nõukogude Liidu 1970. aasta rahvaloendus

Nõukogude Liidu 1970. aasta rahvaloendus toimus 15 22. jaanuarini 1970. Rahvaloenduse tulemuste järgi elas Nõukogude Liidus 241.7 miljonit inimest. Eestlasi oli 1.007 miljonit. Tabelis on toodud Nõukogude Liidu rahvaarvu tulemused etniliste rühma ...

Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud ja taastatud riigid

Nõukogude Liidu lagunemisel tekkinud ja taastatud riigid on 1991. aastal lagunenud Nõukogude Liidu liiduvabariikide alal tänapäeval asuvad iseseisvad riigid: Usbekistan – Usbeki NSV alal 1924-1991 Usbeki NSV-sse kuulus 1924-1991 kuulus sinna Kara ...

Nõukogude Liit Eurovisiooni lauluvõistlusel

Nõukogude Liit pole kunagi osalenud Eurovisiooni lauluvõistlusel, kuigi seda üritati 1980. aastate lõpus. 2009. aastal avalikustas endine haridusministeeriumi töötaja Eduard Fomin, et 1987. aastal tuli Vene NFSV haridusminister Georgi Vesjolov se ...

OVIR

Viisade ja välismaalaste registreerimise osakond oli NSV Liidu Siseministeeriumi ja liiduvabariikide siseministeeriumite allüksus NSV Liidus ning selle õigusjärglases Venemaa Föderatsioonis aastatel 1935–2005. Viisade ja välismaalaste registreeri ...

Pravda

Pravda on Venemaal ilmuv ajaleht, minevikus NLKP Keskkomitee ja tänapäeval Venemaa Föderatsiooni Kommunistliku Partei häälekandja. VSDTbP VI kongress, mis toimus Prahas, otsustas Vladimir Lenini algatusel asutada massilise leviku ja bolševistliku ...

Sirp ja vasar

Sirp ja vasar on kommunismi ja kommunistlike parteide sümbol, mis algselt tähistas töölisklassi ja talurahva liitu. Sümbol on hästi tuntud Nõukogude Liidu punalipult, kus see tähistas ka töörahva võimu. Varem on seda sümbolit kasutatud Tšiili pee ...

Solidaarsus (ametiühing)

Solidaarsus on Poola ametiühing, mis sai tuntuks oma Nõukogude Liidu vastase tegevuse poolest. Ühingu eesotsas oli Lech Wałęsa. Ühing kujutas endast totalitarismi- ja kommunismivastast sotsiaalset massliikumist. Liikumisse kuulusid väga erinevaid ...

Stagnatsiooniaeg

Stagnatsiooniaeg oli ajajärk NSV Liidus aastatel 1964–1987. See algas Leonid Brežnevi võimuletulekuga 1964. aastal ja kestis kuni NLKP XXVII kongressini veebruaris 1986, aga veelgi täpsemalt NLKP KK jaanuaripleenumini 1987, kui riigi ametlikuks p ...

Teaduslik-tehniline ühing

Teaduslik-tehniline ühing oli Nõukogude Liidus organisatsioon, mille eesmärke oli harida oma liikmeid ning arendada teadust ja tehnikat. TTÜ-de liikmete seas oli enim insenere, tehnikuid, teadureid ja tootmiseesrindlasi.

Villis

Villis oli Nõukogude Liidus maastikuauto rahvapärane nimetus. Villisteks nimetati kõigepealt Teise maailmasõja ajal USA lendliisi abiprogrammi kaudu saadetud Willys-Overland Motorsi tehastes toodetud maastikuautosid Willys MB. Sõja jooksul saabus ...

Venemaa kodusõda

Venemaa kodusõda oli Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei juhtkonna juhtimisel ja toetusel endise Venemaa keisririigi territooriumil "punaste" ja "valgete" jõudude vahel toimunud relvakonflikt. Relvastatud vastupanu ja konfliktid algasid ...

Aleksandr Jegorov

Aleksandr Jegorov 1883 Buzuluk, Samara kubermang, Venemaa Keisririik – 22. veebruar 1939 Moskva, Nõukogude Liit) oli Nõukogude Liidu sõjaväelane, üks viiest esimesest Nõukogude Liidu marssalist. 26. septembrist 1935 kuni 11. maini 1937 oli ta Töö ...

Sergei Kamenev

Sergei Sergejevitš Kamenev 1881 Kiiev – 25. august 1936 Moskva) oli Venemaa ja hilisem Nõukogude Liidu sõjaväelane, aastatel 1919–1922 Vene NFSV ja 1922–1924 Nõukogude Liidu relvajõudude ülemjuhataja. Aastast 1935 1. järgu armeekomandör.

Rohelised armeed

Rohelised armeed, Roheline armee või rohelised olid relvastatud talupoegade rühmad, kes võitlesid Vene kodusõja ajal kõigi keskvalitsuste vastu. Nad võitlesid, et kaitsta oma kogukondi kolmandate jõudude poolt läbiviidavate rekvireerimiste ja rep ...

Lev Trotski

Lev Davidovitš Trotski ; 7. november 1879 Janivka, Hersoni kubermang Venemaa keisririik, tänapäeval Bereslavka, Bobrõnetsi rajoon, Kirovogradi oblast, Ukraina – 21. august 1940 Coyoacán, Mexico föderaalringkond, Mehhiko) oli juudi päritolu Vene b ...

Vene NFSV

Venemaa Nõukogude Föderatiivne Sotsialistlik Vabariik ehk Vene NFSV ehk VNFSV, vene keeles Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР oli Nõukogude Liidu 1. järgu haldusüksus aastatel 1922–1991. Aastatel 1917–1922 Venema ...

Baškiiri ANSV

Baškiiri ANSV oli autonoomne nõukogude sotsialistlik vabariik Vene SFNV ja Vene NFSV koosseisus 1918–1991. 1992 moodustati endise Baškiiri ANSV baasil Baškiiri vabariik. Baškiiri ANSV pealinn oli 1920–1922 Sterlitamak ja 1922–1991 Ufa. Baškiiri A ...

Burjaadi ANSV

Burjaadi Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik oli autonoomne nõukogude sotsialistlik vabariik Vene NFSV koosseisus. Burjaadi ANSV loodi Burjaatmongoli ANSV järglasena 1958.

Revolutsiooniline tribunal

Revolutsiooniline tribunal oli Nõukogude Venemaal ja ka mõnes teises nõukogude vabariigis moodustatud kohtuväline repressiivasutus. Revolutsioonilised tribunalid tegutsesid 1918–1923.

Vene NFSV Rahvakomissaride Nõukogu esimeeste loend

Vene SFNV ja Vene NFSV Rahvakomissaride Nõukogu ning Ministrite Nõukogu esimeeste loend Nõukogude Venemaa valitsuste juhid olid: aastatel 1918–1937, Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu esimees; aastatel 1938–1946, Vene NFSV Rahvakomissaride Nõukog ...

Nõukogude Venemaa

Nõukogude Venemaaks nimetatakse mitteametlikult Venemaad alates Venemaa Nõukogude Vabariigi väljakuulutamisest II Ülevenemaalise Nõukogude Kongressi seadlusega 7. novembril 1917 kuni 30. detsembrini 1922, mil sellest sai liiduvabariik Nõukogude S ...

Põhja Oblasti Kommuunide Liit

Põhja Oblasti Kommuunide Liit oli aprillist 1918 kuni veebruarini 1919 Põhja- ja Loode-Venemaa piirkondi ühendav sotsialistliku riigikorraldustega piirkondlik omavalitsuste liit. Liidu keskmeks oli 10. märtsil 1918 moodustatud Petrogradi Töörahva ...

Rahvakomissaride Nõukogu

Rahvakomissaride Nõukogu oli kõrgem riigivalitsemise organ Nõukogude Venemaal, mis asutati Oktoobrirevolutsiooni järel 1917 aastal. 1946. aastal asendati rahvakomissaride nõukogud NSV Liidus ministrite nõukogudega.

Koroonapandeemia Venemaal

Koroonapandeemia Venemaal on osa 2019. aasta sügisel Hiinast Wuhanist alanud ja 2020. aasta märtsis pandeemiaks kasvanud ülemaailmsest koroonapandeemiast.

Arhangelski kubermang

Arhangelski kubermang oli Venemaa keisririigi, Venemaa Vabariigi ja Venemaa SFNV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Arhangelsk. Kubermang eksisteeris aastatel 1796–1929. Kubermang oli Venemaa Euroopa osa kubermangudest suurim. Ku ...

Astrahani kubermang

Astrahani kubermang oli Venemaa Keisririigi ja Nõukogude Liidu haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Astrahan. Kubermang eksisteeris aastatel 1717–1925.

Harkovi kubermang

Harkovi kubermang oli Venemaa keisririigi ja seejärel Ukraina NSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Harkov. Kubermang eksisteeris 18. sajandist kuni 20. sajandi alguseni ja Ukraina NSVs aastani 1925. Kubermangu piirid ja nimed o ...

Hersoni kubermang

Hersoni kubermang oli Venemaa keisririigi haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Herson. Kubermang eksisteeris aastatel 1802–1921. Kubermangu territoorium on praegu Ukraina koosseisus.

Irkutski kubermang

Irkutski kubermang oli Venemaa Keisririigi, Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Irkutsk. Kubermang eksisteeris aastatel 1764–1926. Kubermangu territoorium on praegu Venemaa koosseisus.

Jaroslavli kubermang

Jaroslavli kubermang oli Venemaa Keisririigi ja Vene SFNV koosseisus eksisteerinud haldusüksus aastatel 1777–1929, mille keskus oli Jaroslavli linn.

Jekaterinoslavi kubermang

Jekaterinoslavi kubermang oli Venemaa keisririigi ja hiljem Ukraina alale jäänud haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Jekaterinoslav. Kubermang eksisteeris aastatel 1802–1925.

Jenissei kubermang

Jenissei kubermang oli Venemaa keisririigi ja Venemaa NFSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Krasnojarsk. Kubermang eksisteeris 1822-1925. Kubermang oli Venemaa tolle aja haldusüksustest suuruselt teine.

Kaasani kubermang

Kaasani kubermang oli Venemaa keisririigi ja Venemaa NFSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kaasan. Kubermang eksisteeris 1708–1920. 1802–1920 oli kubermang jaotatud 12 maakonnaks.

Kaluga kubermang

Kaluga kubermang oli Venemaa Keisririigi, Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kaluga. Kubermang eksisteeris aastatel 1796–1929. Kubermangu territoorium on praegu Venemaa koosseisus.

Kaunase kubermang

Kaunase kubermang oli Venemaa Keisririigi haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kaunas. Kubermang eksisteeris aastatel 1842–1915. Kubermangu territoorium on praegu enamikus Leedu ja väike osa Läti ning Valgevene koosseisus. Maakond ...

Kiievi kubermang

Kiievi kubermang oli Venemaa keisririigi ja hiljem Ukraina NSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kiiev. Kubermang eksisteeris 1708-1925.

Kostroma kubermang

Kostroma kubermang oli Venemaa Keisririigi, Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kostroma. Kubermang eksisteeris aastatel 1796–1929. Kubermangu territoorium on praegu Venemaa koosseisus.

Kurski kubermang

Kurski kubermang oli Venemaa keisririigi ja Venemaa NFSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kursk. Kubermang eksisteeris 1779-1928.

Novgorodi kubermang

Novgorodi kubermang oli haldusüksus Venemaa keisririigis, Vene SFNV-s ja NSV Liidus aastatel 1727–1927. Kubermangu keskus oli Novgorodi linn.

Orenburgi kubermang

Orenburgi kubermang oli Venemaa keisririigi ja Venemaa NFSV haldusüksus. Kubermangu keskus oli Orenburg. Kubermang eksisteeris aastatel 1744–1782 ja 1796–1928. Kubermangu kuulus osaliselt tänapäeva Baškortostanis asuvat 10 maakonda: Orenburgi maa ...

Orjoli kubermang

Orjoli kubermang oli Venemaa keisririigi, Venemaa Vabariigi ja Venemaa SFNV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Orjol. Kubermang eksisteeris 1796-1928. 1802-1920 oli kubermang jagatud 12 maakonnaks.

Penza kubermang

Penza kubermang oli Venemaa Keisririigi, Nõukogude Venemaa ja Nõukogude Liidu haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Penza. Kubermang eksisteeris aastatel 1796–1928. Kubermangu territoorium on praegu Venemaa koosseisus.

Permi kubermang

Permi kubermang oli Venemaa keisririigi ja Venemaa NFSV haldusüksus, mis asus mõlemal pool Uuraleid. Kubermangu administratiivne keskus oli Perm. Kubermang eksisteeris 1781–1923. Kubermang jagati 12 maakonnaks.

Podoolia kubermang

Podoolia kubermang oli Venemaa Keisririigi, Ukraina ja Ukraina NSV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Kamjanets-Podilskõi. Kubermang eksisteeris aastatel 1793–1923. Kubermangu territoorium on praegu Ukraina koosseisus.

Poltava kubermang

Poltava kubermang oli Venemaa keisririigi ja Ukraina SNV haldusüksus. Kubermangu administratiivne keskus oli Poltava. Kubermang eksisteeris 1802–1925. Kubermang moodustati 1802 pärast teise Väikevene kubermangu likvideerimist. 19. sajandi lõpul o ...