ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 347

Petru Dumitriu

Dumitriu ungarlannast ema rääkis oma Rumeenia armee ohvitserist abikaasa ja pojaga peamiselt prantsuse keeles, mistõttu see oli poisi teine kodune keel. Pärast koolihariduse saamist Rumeenias suundus Dumitriu Humboldti stipendiaadina õppima filos ...

Mihai Eminescu

"Cezara. Vaene Dionis" tõlkinud Riina Jesmin; Loomingu Raamatukogu 7, 1996, 80 lk; ISBN 5797905892 "Pimedus ja luuletaja"

Octavian Goga

Octavian Goga oli Rumeenia luuletaja, draamakirjanik ja poliitik, peaminister 27. detsembrist 1937 kuni 11. veebruarini 1938.

Paul Goma

Paul Goma oli rumeenia kirjanik. Ta debüteeris 1966. aastal jutustusega ajakirjas Luceafǎrul, 1968. aastal ilmus tema esimene jutukogu "Camera de alături". 1977. aastal oli ta kommunistliku režiimi kriitikuna sunnitud suunduma pagendusse Prantsus ...

Norman Manea

Norman Manea on juudi rahvusest rumeenia kirjanik, kes elab alates 1986. aastast eksiilis Ameerika Ühendriikides. Ta on Bard Collegei professor ja resident-autor. 2006. aastal pälvis tema romaan "Întoarcerea huliganului" Prix Médicis étranger, 20 ...

Octav Pancu-Iași

Octav Pancu-Iași oli rumeenia kirjanik. Ta on kirjutanud romaane, novelle ja jutte. Eesti keeles on ilmunud tema jutustuste kogu "Võileivad suve ja tuulega".

Cezar Petrescu

Cezar Petrescu oli rumeenia kirjanik ja ajakirjanik. Kirjanikuna oli talle suureks eeskujuks Honoré de Balzac, kelle mõjul püüdis ta rumeenia keeles kirjutada romaanitsüklit, mis peegeldaks Balzaci "Inimlikku komöödiat". Tema tuntumad romaanid on ...

Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu oli rumeenia kirjanik ja ajakirjanik. Rebreanu sündis Târlișuas, mis asub tänapäeval Bistrița-Năsăudi maakonnas, ent oli toona Austria-Ungari osa. Ta oli oma pere kolmeteistkümnest lapsest teine, tema isa oli kooliõpetaja Vasile Re ...

Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu oli rumeenia kirjanik, ajakirjanik ja poliitik. Sadoveanu oli viljakamaid rumeenia kirjanikke, kes on tuntud eelkõige oma ajalooliste ja seiklusromaanidega. Ta oli Rumeenia Kirjanike Liidu president ning alates 1921. aastast Rume ...

Zaharia Stancu

Zaharia Stancu oli rumeenia kirjanik. Ta debüteeris 1927. aastal luulekoguga "Poeme simple" "Lihtsad luuletused", mis võitis kirjandusauhinna. Teise maailmasõja ajal oli ta Ion Antonescu fašistlikule valitsusele vastuseisu eest Târgu Jiu poliitva ...

Sorin Titel

Sorin Titel oli rumeenia kirjanik. Ta tegi kirjandusliku debüüdi 1957. aastal looga ajakirjas Tânărul scriitor. Eesti keeles on ilmunud tema romaan "Femeie, iată fiul tău".

Radu Tudoran

"Aastaajad" "Kadunud poeg" "See ilus neiu"

Vasile Voiculescu

Vasile Voiculescu oli rumeenia kirjanik ja arst. Eesti keeles on ilmunud tema jutukogu "Maagiline armastus" tõlkinud Riina Jesmin; Loomingu Raamatukogu 7–8, 1991.

Thomas Abbt

Thomas Abbt oli saksa kirjamees ja filosoof. Tema varavalgustuslikud populaarfilosoofilisi traktaadid, eriti Seitsmeaastasest sõjast inspireeritud tuntud teos "Surmast isamaa eest" 1761, mis on inspireeritud Preisi kuninga Friedrich II kaotusest ...

Jakob Friedrich von Abel

Jakob Friedrich von Abel oli saksa filosoof, psühholoog ja pedagoog. Ta on tuntud eeskätt oma mõju tõttu noorele Friedrich Schillerile.

Theodor Adorno

Theodor W. Adorno oli sotsioloog, filosoof ja muusikateadlane. Kuigi ta oli Frankfurdi koolkonna liige, pole tema teoste avar sisu määratletav koolkondlikult.

Bruno Bauer

Bruno Bauer oli Saksa noorhegellik filosoof ja liberaalne poliitik. Bauer kirjutas ka mitu raamatut kristluse ajaloost.

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten oli saksa filosoof. Teda peetakse esteetika kui filosoofilise distsipliini rajajaks, kuigi selle temaatikaga oli ka varem tegeldud. Tema filosoofia tugines eriti Gottfried Wilhelm Leibnizile ja Christian Wolffile. Ta ...

Eduard Bernstein

Eduard Bernstein oli juudi päritolu Saksa sotsiaaldemokraatlik poliitikateoreetik ja poliitik, SPD liige ja evolutsioonilise sotsialismi ehk revisionismi rajaja. Ta kuulus saksa parlamenti 1901–1907 ja 1912–1918.

Manfred Buhr

Manfred Buhr oli saksa marksistlik filosoof, filosoofiaajaloolane ja Saksa DV Teaduste Akadeemia Filosoofia Keskinstituudi juhataja. Esindas ortodoksset marksistlik-leninlikku joont, vastustas ka nonkonformistlikke voolusid marksismis; välismaist ...

Ernst Cassirer

Cassirer, Ernst 1997. Uurimus inimesest: Sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse. Tlk. Toivo Pilli. Tartu: Ilmamaa. Cassirer, Ernst 2019. Riigi müüt. Tlk. Joonas Hellerma. Akadeemia 311: 3–20. Cassirer, Ernst 2007. Keel ja müüt: Täienduseks jumal ...

Houston Stewart Chamberlain

Houston Stewart Chamberlain oli inglise päritolu saksa filosoof. Chamberlain oli Bayreuthi linna aukodanik. Tema elumajas asub Jean-Paul-Museum. Chamberlaini järgi nimetatud tänav nimetati hiljem ümber. Tema ja Eva Wagneri haud asub Bayreuthi lin ...

Joseph Dietzgen

Peter Joseph Dietzgen oli Saksa sotsialistlik ja marksistlik poliitik ning materialistlik filosoof. Elukutselt nahatöölisena oli Dietzgen filosoofias iseõppija. 1884. aastal emigreerus ta Ameerika Ühendriikidesse.

Ludwig Feuerbach

Ludwig Andreas Feuerbach oli saksa filosoof, kes mõjutas suuresti marksistliku materialismi ja religioonikriitika arengut.

Immanuel Hermann Fichte

Immanuel Hermann von Fichte oli saksa filosoof ja protestantlik teoloog. Vaadetelt oli ta teist ning hegelianismi suhtes tugevalt kriitiline. Ta isa oli filosoof Johann Gottlieb Fichte, kes on tuntud kui tees-antitees-süntees meetodi looja.

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte oli saksa filosoof, üks tähtsamaid saksa idealismi esindajaid. Teda peetakse ka saksa natsionalismi ja antisemitismi isaks. 1810. aastast töötas Fichte professorina Berliinis, kus ta pidas oma kuulsad kõned "Reden an die de ...

Gottlob Frege

Friedrich Ludwig Gottlob Frege oli saksa matemaatik, loogik ja filosoof, keda peetakse tänapäeva matemaatilise loogika rajajaks. Frege teos "Mõistekiri" oli suurim läbimurre loogika ajaloos pärast Aristotelest. Teda peetakse ka analüütilise filos ...

Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer oli saksa filosoof. Tema tuntuim teos on 1960. aastal ilmunud "Tõde ja meetod". Ta kirjeldas tõe ja teaduse suhteid.

Karl Grün

Karl Theodor Ferdinand Grün oli Saksa publitsist, filosoof ja sotsialistlik poliitik. Grün osales 1848 49. aasta revolutsioonis ja oli Preisi Rahvuskogu liige. 1874. aastal avaldas ta Ludwig Feuerbachi kirjavahetuse ja kirjanduslikud käsikirjad.

Johann Hamann

Johann Georg Hamann oli saksa filosoof, üks liikumise "torm ja tung" peamisi esindajaid. Tema õpilasi oli Johann Gottfried Herder.

Eduard Hartmann

Karl Robert Eduard von Hartmann oli saksa filosoof. Tema peamisi töid on Philosophie des Unbewussten 1869. Tema darvinismi-kriitikal oli oluline mõju neovitalismile.

Karl Haushofer

Karl Ernst Haushofer oli Baieri sõjaväelane, Müncheni ülikooli õppejõud, filosoofiadoktor ja geopoliitik.

Martin Heidegger

Martin Heidegger oli saksa filosoof, üks 20. sajandi mõjukamaid filosoofe. Heidegger kritiseeris traditsioonilist metafüüsikat, tõlgendades ja kritiseerides seda fenomenoloogia, hermeneutika ja ontoloogia vaatekohast. Samuti rajas ta fundamentaal ...

Johann Friedrich Herbart

Johann Friedrich Herbart oli saksa filosoof, psühholoog ja pedagoogika kui akadeemilise distsipliini rajaja. Tema hariduslik teooria oli alguseks pedagoogika hariduse levikule nii Ameerika Ühendriikides kui ka mujal. Ta töötas välja psühholoogili ...

Dietrich von Hildebrand

Dietrich von Hildebrand oli saksa katoliiklik filosoof ja teoloog, keda paavst Pius XII nimetas mitteametlikult "20. sajandi kiriku doktoriks." Paavst Johannes Paulus II oli samuti von Hildebrandi tööst vaimustuses, märkides kord tema lesk Alice ...

Max Horkheimer

Max Horkheimer – 7. juuli 1973 Nürnberg) oli Saksamaa filosoof ja sotsioloog. Ta oli üks kriitilise teooria alusepanijaid ja Frankfurdi koolkonna esimene juht. Max Horkheimer oli juudi rahvusest. Horkheimeri vaated: Kriitilisel teoorial on kaks ü ...

Wilhelm von Humboldt

Wilhelm von Humboldt oli saksa keeleteadlane, filosoof, riigimees ja diplomaat. Ta oli Berliini ülikooli asutamise organiseerija. 1949. aastal nimetati ülikool tema ja ta venna Alexanderi järgi Humboldti ülikooliks. Ta on peamiselt tuntud kui lin ...

Karl Jaspers

Karl Jaspers oli saksa filosoof, arst ja psühhiaater. Jaspers on filosoofina tuntud oma piirisituatsioonide Grenzsituation analüüsiga.

Hans Jonas

Hans Jonas oli juudi päritolu Saksamaa filosoof. Ta kirjutas oma doktoritöö Marburgis, kus õppis Edmund Husserli, Martin Heideggeri ja Rudolf Bultmanni juures. Seal tutvus ta ka Hannah Arendtiga, kellega nad jäid elu lõpuni sõpradeks. Jonas elas ...

Ludwig Klages

Ludwig Klages oli saksa filosoof, psühholoog ja grafoloog. Ludwig Klages käis 1935. aasta novembris Tallinnas pidades 25. ja 26. nov. loengud "Loomusund ja tahe" ning "Käekiri ja iseloom" ja Tartus esinedes 27. nov. loenguga "Goethe kui hingetead ...

Christian Adolph Klotz

Christian Adolph Klotz oli Saksa filoloog. Ta õppis Leipzigi Ülikoolis ja Jena Ülikoolis ning töötas seejärel Göttingeni Ülikoolis ja Halle Ülikoolis. Ta oli väga populaarne oma heastiililiste kirjutistega mitmete kultuuriteemade kohta. Tema mõju ...

Martin Knutzen

Martin Knutzen oli saksa filosoof. Ta oli Christian Wolffi ja Alexander Baumgarteni õpilane ja Immanuel Kanti õpetaja, kes tutvustas talle Newtoni füüsikat ja Leibnizi õpetust. Ta oli Königsbergi ülikooli erakorraline loogika- ja metafüüsikaprofe ...

Gereon Kopf

Gereon Kopf on filosoof. Ta õppis Tübingeni ülikoolis ja Graduate Theological Unionis Berkeleys katoliku teoloogiat ning sai doktorikraadi võrdlevate religiooniuuringute alal Templei Ülikoolist. Ta on Luther Collegei Ida-Aasia usundite ja religio ...

Max Kölbel

Max Kölbel on Saksamaa ja Hispaania filosoof, kes tegeleb eelkõige analüütilise keelefilosoofia, kuid ka filosoofilise loogika, epistemoloogia, metafüüsika ja metaeetikaga. Kölbel alustas filosoofiaõpinguid Freie Universität Berlinis. Seejärel om ...

Ernst Laas

Ernst Laas) oli saksa filosoof. Ta õppis Berliinis Friedrich Adolf Trendelenburgi käe all teoloogiat ja filosoofiat. Sai Strasbourgi Ülikoolis filosoofiaprofessoriks. Oma teoses "Kants Analogien der Erfahrung" 1876 kritiseeris ta Immanuel Kanti t ...

Otto Mencke

Otto Mencke 1707, Leipzig) oli Saksa filosoof ja teadlane. Otto Mencke oli Johannes Hans Mencke poeg ning põlvnes suurest Oldenburgi õpetlaste suguvõsast, kust oli võrsunud mitu Leipzigi ülikooli professorit sh Lüder Mencke. Pärast ladina kooli k ...

Elisabeth Noelle-Neumann

Elisabeth Noelle-Neumann oli Saksa politoloog. Ta on tuntud eelkõige vaikuse spiraali mudeli väljatöötamise pärast, millest ta kirjutas raamatu "Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut". Raamat kirjeldab, miks vähemuses ole ...

Andreas Osiander

Andreas Osiander oli saksa protestantlik usureformaator. Osiander õppis enne reformatsiooni Ingolstadti ülikoolis preestriks ning määrati sellena 1520. aastal ka Nürnbergi ametisse, ta õpetas augustiinlaste ordus heebrea keelt. 1522. aastal teata ...

Günther Patzig

Günther Patzig oli saksa filosoof. Patzig õppis Göttingeni ja Hamburgi ülikoolides ning oli aastatel 1960–1963 viimases ja 1963–1991 esimeses õppejõuks. Tema peamisteks tegevusaladeks oli analüütiline ja teadusfilosoofia.

Carl Leonhard Reinhold

Carl Leonhard Reinhold Viin – 10. aprill 1823 Kiel) oli filosoof ning kirjamehena tähtsaim Austriast pärit saksa valgustuse esindaja. Ta oli tuntud Kanti filosoofia propageerijana.