ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 83

Abel Tasman

Abel Janszoon Tasman oli hollandi meresõitja ja maadeavastaja. Oma avastusreisidel purjetas ta esimesena ümber Austraalia mandri ja jõudis esimese eurooplasena 13. detsembril 1642 Uus-Meremaale. Ta avastas ka Fidži ja Tonga saared. Tema järgi on ...

Akadi keel

Akadi keel on väljasurnud keel, mis kuulus afroaasia keelkonda semi keelte hulka. Akadi keelt kõneldi Mesopotaamias umbes 3. aastatuhandel eKr kuni 100 pKr. Keel sai oma nimetuse Akadi linnriigi järgi, millest sai pealinn, kui kuningas Sargon I r ...

Amurdagi keel

Amurdagi keel on põlisaustraalia keel, mida räägiti Põhja-Austraalias. Amurdagi keelt on mitu aastakümmet salvestanud Austraalia lingvistid, nagu Nick Evans, Robert Handelsmann ja teised. Neid aitas amurdagi keelt emakeelena rääkinud Charlie Mung ...

Aramea keel

Aramea keel on semi keelte hulka kuuluv keel. Jeesuse Kristuse ajal oli see Palestiinas üldlevinud kõnekeel. Piibli Vana Testamendi mõned kohad on algselt kirja pandud ka aramea keeles. Tänapäeval räägitakse mitmeid uusaramea keeli ja murdeid.

Beotuki keel

Beotuki keel on Ameerika põline väljasurnud keel, mida räägiti Kanadas Newfoundlandi saarel. Selle keelkondlik kuuluvus on ebaselge. Mõned lingvistid arvavad, et beotuki keel oli algonkini-ritva keelkonna keel. Pakutakse, et see võiks olla sugulu ...

Elami keel

Elami keel on väljasurnud keel, mida kõnelesid ligikaudu 2800 kuni 550 eKr tänapäevases Edela-Iraanis elanud elamlased. Elami keelt kirjutati kiilkirjas, nagu ka teisi Vana-Mesopotaamia vanimaid kirjakeeli sumeri ja askadi keelt. Viimased kirjuti ...

Etioopia keel

Etioopia keel ehk geezi keel on vana semiidi keel. Tüpoloogia: verb-subjekt-objekt. Kiri: etioopia kiri. Populatsioon: ühtegi esimese keelena kõnelejat Etioopias ei ole. Keele staatus: 9 esineb vaid teise keelena. Keele arendus: omab sõnaraamatud ...

Foiniikia keel

Foiniikia keel oli alates 3. aastatuhandest eKr tuntud semi keelte kaanani rühma kuuluv keel, lähedane heebrea keelele. Oli foiniiklaste keel ja levis koos nendega Vahemere idaosast kõikidesse Foiniikia kolooniatesse, sh Kartaagosse. Sealset keel ...

Germaani algkeel

Germaani algkeel ehk protogermaani keel on germaani keelte hüpoteetiline algkeel. Sellest keelest puuduvad kirjalikud allikad ning keel on rekonstrueeritud võrdlev-ajaloolisel meetodil. Säilinud on ruunikirjas pealiskirjad u. aastast 200, mis pal ...

Gooti keel

Gooti keel) on väljasurnud idagermaani keel, mida kõnelesid goodid, peamiselt läänegoodid. Gooti keel on vanim germaani keel, millest on säilinud käsikirju. Vanimad gootikeelsed kirjutised pärinevad 4. sajandist. Keele kasutuse vähenemine 6. saja ...

Hati keel

Hati keel ehk protoheti keel oli Heti riigi põlisasukate hattide keel. See oli mitteindoeuroopa päritolu. Hati keelt kõneldi Väike-Aasia kirdeosas. Selle tõrjusid välja indoeuroopa keeled sealhulgas heti keel umbes 1000 eKr. Hati keelel oma kirja ...

Jana keel

Jana keel on hoka hõimkonda kuuluv kolmeks murdeks jagunenud lähedaste sugulasteta keel, mida enne 1940ndaid kõnelesid janad Californias. Jana keele jahi murrakut kõneles California genotsiidis ellu jäänud Ishi.

Juratsi keel

Juratsi keel oli samojeedi keel, mida kõneldi Jenissei jõest lääne pool. See suri välja 19. sajandi alguses. Juratsi keel võis olla eenetsi keele arhailine murre. Keel oli soovõrdne, selles puudus grammatiline sugu.

Kamassi keel

Kamassi keel on väljasurnud samojeedi keel, mida rääkisid Lääne-Siberis Sajaanides elanud kamassid. Kamassi keel kuulub koos sölkupi ja matori keelega lõunasamojeedi keelerühma. Kamassi keele dialektid on kamassia ja koibali. Kamassi keelt uurisi ...

Kitsai keel

Kitsai keel on kado keelte põhjarühma kuuluv keel, mida viimati räägiti 20. sajandi esimesel poolel Oklahomas. Kitsai keelt dokumenteeris 1929. ja 1930. aastal Alexander Lesser, kelle keelejuhiks oli kitsai keele viimane kõneleja Kai Kai.

Korana keel

Korana keel on keskkhoisani keelte hulka kuuluv väljasurnud keel, mida kõnelesid koranad Lõuna-Aafrika Vabariigis. 2012. aasta seisuga oli elus 1 arvatav keeleoskaja, kes aga keeldub korana keelt rääkimast. 2008. aastal oli teada 8 korana keele o ...

Kreevini keel

Kreevini keel oli Lätis Bauska linna lähedal räägitud vadja keele vorm, mida kuni 19. sajandi keskpaigani kõneles vadjalaste rühm kreevinid.

Matori keel

Matori keel oli Uurali keelte samojeedi keelterühmas. Keel suri välja 1840. aastatel. Seda räägiti Sajaanide mäestikus Mongoolia põhjapiiri lähistel. Matori keele kõnelejad elasid suurel alal Minussinski ümbruses Jenisseist Baikalini. Matori keel ...

Muinaspõhja keel

Muinaspõhja keel ehk muinasskandinaavia keel on vanim tõendatud põhjagermaani keele kuju. Seda kõneldi oletatavasti 1.–7. sajandil praeguse Taani, Rootsi ja Norra alal. Skandinaaviast on leitud umbes 200 muinaspõhjakeelset ruunikirjateksti, mille ...

Oseidži keel

Oseidži keel on siuu-katooba keelkonna pärissiuu haru degiha keelte hulka kuuluv keel, mida viimati kõneldi emakeelena 21. sajandi alguses Ameerika Ühendriikides Oklahomas. Oseidži keel on vastastikku arusaadav kansa keelega. 1882. aasta paiku tö ...

Tillamuki keel

Tillamuki keel on väljasurnud rannikusališi rühma kuulunud sališi keel, mida räägiti Ameerika Ühendriikide Oregoni osariigi loodeosas. Viimased tillamuki keele valdajad surid 1970. aastate alguses. Häälikusüsteem koosnes 28 konsonandist ja 4 voka ...

Tonkava keel

Tonkava keelt kõnelesid Texases elanud tonkavad. Umbes 1930. aastatel keel hääbus, kõnelejaid ei olnud enam. Tänapäeval suhtleb hõim inglise keeles, aga kasutab selles sõnu vanast keelest. Tonkava tähendab tõlkes tõelisi inimesi.

Vanapõhja keel

Vanapõhja keel ehk vanaskandinaavia keel on germaani keelte põhjagermaani harusse kuuluv keel, mida kõneldi Skandinaavias ning selle elanike ülemereasundustes viikingiajal ja keskaja alguses, kuni 13. sajandini. Vanapõhja keel kujunes välja muina ...

Vanavalgevene keel

Vanavalgevene keel ehk vanaukraina keel ehk läänevene keel on keel, mis käibis Leedu suurvürstiriigis kirjakeelena. Vanavalgevene keel eristus vanavene keelest 14. sajandil. Rzeczpospolita koosseisu läinud Leedu suurvürstiriigis kaotas vanavalgev ...

Vanavene keel

Vanavene keel oli idaslaavi keelte eelkäija. Keel kujunes välja Kiievi-Venes 9. sajandil. See oli kirjakeelena käibel 10. sajandist 14. sajandini. 14.–15. sajandil lahknes vanavene keel eri keelteks.

Jugoslaavia lipp

Jugoslaavia lipp oli Jugoslaavia riigilipp aastatel 1946–1992. Lipp on ülalt alla sinisest valgest ja punasest võrdsest triibust koosnev trikoloor. Lipu keskel on punane kuldse äärega viisnurkne täht. Lipu küljepikkuste suhe on 1:2. Kasutati ka v ...

Lõvilipp

Lõvilipp oli äsja iseseisvunud Soome riigilipp 5. jaanuarist 1918 kuni 29. maini samal aastal, mil võeti kasutusele Soome praegune riigilipp. Lõvilipu ametlik kasutamine lõpetati täielikult 1920. aastal, kuid Soome Rootsi Rahvapartei kasutas seda ...

Saksa DV lipp

Saksa Demokraatliku Vabariigi lipul on traditsioonilise must-puna-kollasel trikoloori taustal kujutatud vasar ja sirkel, mis sümboliseerivad saksa proletariaadi ja sotsialistliku intelligentsi ühtsust Saksamaal. Saksa DV lipu kujunduse muudatus v ...

Tšehhoslovakkia lipp

Tšehhoslovakkia lipud on kaks lippu, mis olid kasutusel Tšehhoslovakkia riigilipuna aastatel 1918–1920 ja 1920–1992. Esimese puna-valge lipu värvid pärinevad Böömimaa vapilt ning Tšehhoslovakkia lipp oli seega identne Böömimaa lipuga. Kuna sellin ...

NATO lipp

NATO lipp on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni lipp, mis kiideti heaks 14. oktoobril 1953. Lipu proportsioonid on 3:4. Sinise värvi kood on PMS 280. Lipul on kujutatud sini-valge kompass tumesinisel taustal.

ÜRO lipp

ÜRO lipp on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lipp, mis võeti kasutusele 20. oktoobril 1947. Lipu proportsioonid on 2:3, 3:5 või samad mis iga ÜRO liikmesriigi lipul. Täpselt lipu keskel asub ÜRO embleem, mille laius moodustab pool lipu laiusest. ...

Albaania lipp

Riigi- ja rahvuslipu praegune kuju võeti ametlikult kasutusele 7. aprillil 1992, see on punasel põhjal must kahe peaga kotkas. Must kotkas on Albaania ametlik sümbol. Kahe peaga kotkas pärineb Bütsantsist. Seda kasutas Albaania rahvuskangelane Sk ...

Alžeeria lipp

Alžeeria lipp on Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi ametlik lipp. Riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 3. juulil 1962. Plagu on jagatud vertikaalselt kaheks võrdseks väljaks, varda poolne väli on roheline, lehvi poolne valge. Lipu keskel on p ...

Ameerika Ühendriikide lipp

Ameerika Ühendriikide lipp on Ameerika Ühendriikide ametlik lipp. Algselt võeti riigi- ja rahvuslipp kasutusele 1777. aastal ja sellel oli ainult 13 viisnurkset tähte. Kuni tänaseni on lippu muudetud 26 korda, viimati 4. juulil 1960, kui lisati v ...

Andorra lipp

Andorra lipp on Andorra Vürstiriigi ametlik lipp. Lipp võeti kasutusele 1866. aastal varasema puna-kuldse lipu asemel, kuid praegusel kujul kasutusel olev lipp kinnitati 10. juulil 1996. Andorra riigilipp on vertikaalsete väljadega sini-kolla-pun ...

Angola lipp

Angola lipp on Angola Vabariigi ametlik lipp. Riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 11. novembril 1975. Lipu eeskujuks on võetud iseseisvusvõitluse võitnud partei MPLA Movimiento Popular de Libertação de Angola lipp, millele on lisatud banganuga ...

Araabia Ühendemiraatide lipp

Riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 2. detsember 1971 ehk 4. Dhu al-Qedah ´il 1391 islami kalendri järgi. Lipp on horisontaalsete väljadega trikoloor, rohe-valge-must. Kanga vardapoolsele küljele on lisatud vertikaalne punane laid, see moodusta ...

Argentina lipp

Argentina lipp on Argentina Vabariigi ametlik lipp. Riigi- ja rahvuslipuna võeti see kasutusele 12. veebruaril 1812, 1818. aastal lisati lipule kuldne päike, millel on 32 vaheldumisi sirget ja lainelist kiirt. Algselt oli päike vaid riigilipul, k ...

Armeenia lipp

Armeenia lipp on Armeenia Vabariigi riigi- ja rahvuslipp. Armeenias kasutatakse nime Jeragujn ". Lipu kinnitas Armeenia Vabariigi Ülemnõukogu 24. augustil 1990 seadusega "Armeenia Vabariigi riigilipust". Pärast 15. novembri 2005 konstitutsioonire ...

Aserbaidžaani lipp

Riigi- ja rahvuslipp oma praegusel kujul võeti kasutusele 5. veebruaril 1991. Plagu on horisontaalsete laidudega trikoloor, sini-puna-roheline. Punase välja keskele on paigutatud kuusirp ja kaheksaharuline täht. Laiud viitavad rahvuslikule loosun ...

Austraalia lipp

Pärast Austraalia iseseisvumist, jaanuaris 1901, korraldati riigi- ja rahvuslipu saamiseks kavandivõistlus, millest võttis osa üle 30 000 töö, neist kuus sarnanesid võitja tööga. Lipp oli sinine kangas, mille vardapoolsesse ülanurka oli paigutatu ...

Austria lipp

Rahvuslippu aluseks on võetud 13. sajandist pärinev Babenbergide puna-valge-punane vapikilp, ka Austria lipp on samade värvidega horisontaalsete laidudega trikoloor. Lipp võeti kasutusele 1. mail 1945. Valge laid sümboliseerib Doonau jõge. Punase ...

Bangladeshi lipp

Praegune riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 13. jaanuaril 1972, see on roheline kangas, millel on punane sõõr. Sõõr ehk päike ei asetse lipu keskel, vaid on nihutatud veidi varda poole, et see lehvides tunduks keskel olevat. Sõõri keskpunkti k ...

Belgia lipp

Praegune riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 23. jaanuaril 1831, selle eeskujuks on Prantsusmaa lipp. Plagu on vertikaalsete väljadega trikoloor, must-kollane-punane. Värvid pärinevad Brabandi, Flandria ja Hainauti provintsi vappidelt. Lipp on ...

Belizei lipp

Praegune riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 21. septembril 1981. Lipp on sinine, mille üla ja alaservas on horisontaalsed punased laiud, mis moodustavad 1/10 lipu kõrgusest. Sinise välja keskel on valge sõõr, 3/5 lipu kõrgusest. Valgel kettal ...

Benini lipp

Benini lipp on Benini Vabariigi ametlik lipp. Riigi- ja rahvuslipp oli esmakordselt kasutusel 16. novembrist 1959 kuni detsembrini 1975 Dahomee Vabariik. Uuesti sai see riigi tunnuseks 1. augustil 1990. Plagu on üleaafrikalistes värvides trikoloo ...

Bhutani lipp

See kujutab näoga vardast ära pööratud valget tiibadeta draakonit safrankollasel ja oranžil põhjal. Lipp on jaotatud vardapoolse külje alaosast lähtuva diagonaaliga pooleks, nii et moodustuvad ülemine safrankollane ja alumine oranž kolmnurk. Lipu ...

Boliivia lipp

Praeguse Boliivia rahvuslipp võeti vastu 31. oktoobril 1851 ja kinnitati 14. juulil 1888. aastal. Lipp on horisontaalsete väljadega trikoloor, puna-kolla-roheline. Ka Boliivia järgib Simón Bolívari ülestõusnute tunnust, Lõuna-Ameerika trikoloori, ...

Bosnia ja Hertsegoviina lipp

Bosnia ja Hertsegoviina lipp praegusel kujul võeti kasutusele 1998. aastal. Lipul on sinisel taustal kollane kolmnurk, mis sümboliseerib riigi kolme põhirahvust, ning üheksa viieharulist tähte, mis sümboliseerivad Euroopat. Samad kujundid on ka r ...

Botswana lipp

Praegune riigi- ja rahvuslipp võeti kasutusele 30. septembril 1966, selle kohta ütles riigi esimene juht Khama:"Vihm on meid elus hoidev veri, mida iseloomustab sõna pula, sadagu! See väljendab meie lootusi ja usku, et ükskord me võidame ja õnn o ...