ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95

Howard Scherry

Howard Scherry on USA kirjandusteadlane ja tunnustatud Antoine de Saint-Exupéry uurija. Ta on pidanud loenguid "Väikese printsi" teemal. Scherry on ka New Yorgis tegutseva organisatsiooni Remembering Saint-Exupéry mäletades Saint-Exupéryd juht.

Franz Schiller

Franz Schiller oli nõukogude kirjandusteadlane, saksa kirjanduse spetsialist. Filoloogiadoktor. Pärit vaesest Venemaa sakslaste perekonnast. 1938 represseeritud, vabanes 1946.

Cesare Segre

Cesare Segre oli itaalia kirjandusteadlane, kirjanduskriitik ja semiootik. Ta on olnud Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni president.

Frederik Stjernfelt

Frederik Stjernfelt on taani semiootik ja kirjandusteadlane, Aarhusi ülikooli semiootikaprofessor ja semiootikakeskuse juhataja, seejärel Kopenhaageni Ülikooli ideeajaloo ja semiootika professor. Ta on olnud taani kirjanduse ja kultuuri ajakirja ...

Sergi Žadan

Sergi Žadan on ukraina kirjanik, tõlkija, esseist ja kodanikuaktivist, aga ka muusik ja laulja, ta on osalenud rokkansamblites Žadan i sobaki ja Linija Mannergeima. Ta lõpetas aastal 1996 Harkovi Pedagoogikaülikooli, aastatel 1996–1999 oli ta asp ...

Jenaro Talens

Jenaro Talens on hispaania kirjandusteadlane, luuletaja ja tõlkija. Ta on töötanud Valencia Ülikoolis ja Genfi Ülikoolis. Avaldanud enam kui 20 hispaaniakeelset luulekogu. Tõlkinud Shakespearei, Goethe, Hölderlini, Becketti, Walcotti, Trakli tekste.

Irena Veisaitė

Irena Veisaitė oli juudi päritolu Leedu kirjandus- ja teatriteadlane ning teatrikriitik. Aastatel 1934 - 1941 õppis ta Šolem Alejchemi nimelises Kaunase gümnaasiumis ja 1947 lõpetas Vilniuse Salomėja Nėrise nimelise keskkooli. 1953 lõpetas ta Mos ...

Hayden White

Hayden V. White oli USA kirjandusteadlane ja ajaloolane. White on peamiselt tuntud oma teose "Metahistory" 1973 järgi, milles ta leidis 19. sajandi ajaloolaste tekste keeleteaduslike meetoditega analüüsides, et need ei erine põhimõtteliselt iluki ...

Alltekst

Alltekst on mingis teoses või situatsioonis) tegelaste käitumises ja kujutatud olukordades nii-öelda ridade vahel peituv mõte. Kirjanduses jäävad tihti just kõige olulisemad mõtted otseselt välja ütlemata. Need kätkevad kujundikoes, teatavais eri ...

Allusioon

Allusioon on varjatud vihje kirjandusteosele, üldtuntud isikule, sündmusele või faktile, nt Juuda tegu, Tootsi taskud, Potjomkini küla. Allusioonid võivad lisada tekstile sügavust ja laiemat kandvust.

Duoloog

Duoloog on kahe tegelase vaheline kõnelus näidendis ja eepilistes žanrides. Duoloog on dialoogi erijuhtum.

Itamar Even-Zohar

Itamar Even-Zohar on Iisraeli kultuuriteadlane ja Tel Avivi ülikooli professor. Even-Zohar on polüsüsteemiteooria ning kultuuriliste repertuaaride teooria looja.

Värss

Värss on luuleteose väikseim terviklik osa; kirjapildis on värss tavaliselt luuleteose rida. Värssi iseloomustab värsimõõt. Lõppriimilise luulevormi puhul on värsi lõpus teiste värsside lõppudega riimuvad sõnad või silbid.

Ballaad

Ballaad on lüroeepilise sisuga jutustavat laadi mitmestroofiline luuleteos. Peamiselt põhineb legendidel või rahvajuttudel, mille tegelased võivad olla kangelaslikud. Eesti tuntumad ballaadiautorid on Jaan Bergmann, Jakob Tamm, Karl Eduard Sööt, ...

Eleegia

Eleegia on lüürilise luule žanr. Algselt tähendas eleegia itku ehk nutulaulu, laiemalt kaebelaulu, milles kasutati kindlat värsimõõtu: eleegilist distihhoni. Sellest tulenes ülekantud tähendus: kurb lugu või jutt. Tänapäeval nimetatakse eleegiate ...

Epigramm

Epigrammiks nimetati algselt värsivormis pealkirja hauakivil või mälestussambal, hiljem hakati epigrammiks pidama iga eleegilise distihhoni vormis koostatud lühikest lüürilist luuletust. Tänapäeval nimetatakse seda lühikeseks, pilkava tooniga luu ...

Laisse

Laisse ehk laisse -stroof on 11.–15. sajandini keskaegses prantsuse luules esinev luulevorm, varieeruva ridade arvuga lõik. Kõige iseloomulikum eepilisele ja kirjeldavale luulele, näiteks kangelaslaulule – 12. sajandist pärinev "Rolandi laul" on ...

Oktett (värsivorm)

Oktett või oktaav ehk oktav on Itaalia päritolu värsivorm, kaheksast 11-silbilisest värsireast koosnev stroof, mille riimiskeem on abababcc.

Ood

Ood) on pidulik luuletus, ülistus- või mälestuslaul, mis on pühendatud isikule, sündmusele, nähtusele, ideele vms. Näiteks ood kangelasele või armastusele. Oodile on iseloomulik sinavorm ja retooriline pöördumine. Eesti kirjandusse tõi oodi Krist ...

Rubaii

Rubaii on Lähis- ja Kesk-Ida rahvaste luulevorm, nelikvärss. Klassikalises pärsia luules on rubaii neljarealine luuletus riimiskeemiga AABA või AAAA. Levinuim värsimõõt on – – u – u – u – – u –.

Sonetipärg

Sonetipärg on 15 sonetist koosnev ringkompositsioonil põhinev läbiva teemaga seeria, milles 14 soneti puhul iga soneti viimane rida on ühtlasi järgmise soneti esimene rida, viimase soneti viimane värss kordab aga esimese soneti esimest värssi. Pä ...

Sonett

Sonett on luulevorm, mis pärineb keskaegsest itaalia kirjandusest. Seda võib pidada Euroopa luule levinuimaks kinnisvormiks. Sonetil on 14 värsirida. Sonetivormil on ranged reeglid. Värsiread paigutuvad stroofidesse. Algselt olid nendeks oktett j ...

Zadžaal

Zadžaal hääl; hispaania keeles zéjel) on keskaegsest hispaania-araabia kultuurist pärinev kindla ehitusega stroofiline luule- ja lauluvorm, araabia muwaxaha ehk muwaššah Al-Andalusi variant. Hispaaniast keskajal mujale araabia kultuuri levinud za ...

Ameerika filosoofia

Ameerika filosoofia all mõeldakse tavaliselt Ameerika Ühendriikides viljeldavat filosoofiat. Ameerika filosoofia tähtsate kujundajate hulka kuuluvad 19. sajandil transtsendentalistid ja pragmatistid. 20. sajandil on Ameerika filosoofias tugevasti ...

Transtsendentalism

Transtsendentalism oli 1830. aastatel Ameerika Ühendriikides Cambridgeis Massachusettsis "Transtsendentaalsesse klubisse" koondunud haritlastest alguse saanud filosoofiline ja kirjanduslik liikumine. Liikumise manifestiks sai Ralph Waldo Emersoni ...

Qi

Traditsioonilises hiina kultuuris on qi kõige elava aktiivne koostisosa. Qi -d nimetatakse tihti eluenergiaks või elujõuks. Qi on keskne aluspõhimõte Hiina traditsioonilises meditsiinis ja võitluskunstides. Tõlkes tähendab qi hingetõmmet, õhku võ ...

Viie elemendi õpetus

Viie elemendi õpetus on Vana-Hiina filosoofias ja kultuuris kasutatav mõtlemisviis. Traditsioonilises Hiina mõtlemises võib kõik nähtused liigitada viieks elemendiks või faasiks: tuli 火 huǒ vesi 水 shuǐ metall 金 jīn maa 土 tǔ puu 木 mù Need vii ...

India filosoofia

India filosoofiaks nimetatakse India mõttetraditsiooni, mis algas upanišadidega. India filosoofi Sarvepalli Radhakrishnani järgi on vanimad neist ühtlasi "maailma varaseimad filosoofilised teosed". India filosoofia nimetamine filosoofiaks on vaie ...

Saankhja

Saankhja on üks India filosoofia kuuest koolkonnast. 2000 aastat tagasi oli see hinduismi standardfilosoofia. Selle klassikaline sõnastus on 72 värsist koosnevates Īšvarakrišna "Arutluse mõttesalmides" umbes 350 eKr. See on ateistlik dualism. Suu ...

Donald Davidson

Donald Herbert Davidson oli ameerika filosoof, analüütilise filosoofia suurkujusid. Ta tegeles eriti vaimufilosoofia ja keelefilosoofiaga.

Daniel Dennett

Dennett küsib: miks ei peaks teadvus olema neuro- ja tunnetusteadusega jäägitult seletatav? Üks klassikaline probleem on vaimuseisundute elamus- ehk kogemussisu kvaalid. Kui endale nõelaga näppu torgatakse, siis ei teki mitte ainult teatud ajupro ...

Nelson Goodman

Henry Nelson Goodman oli USA filosoof. Ta lõpetas aastal 1928 Harvardi Ülikooli. Pidades 1930. aastail kunstigaleriid Bostonis, töötas ta doktoritöö kallal, mille kaitses 1941 Harvardi Ülikooli juures. Aastail 1946–1964 õpetas ta Pennsylvania Üli ...

Peter van Inwagen

Peter van Inwagen on USA filosoof, kes on tuntud töödega metafüüsika, religioonifilosoofia ja tegevusfilosoofia vallas. Ta on 1980. aastast kristlane.

Saul Kripke

Saul Aaron Kripke on juudi päritolu USA filosoof ja loogik. Ta on Princetoni Ülikooli emeriitprofessor ning CUNY Graduate Centeri distingeeritud filosoofiaprofessor. Ta on tuntud modaalse loogika, osutusteooria ja Ludwig Wittgensteini "Filosoofil ...

Robert Nozick

Robert Nozick oli Ameerika Ühendriikide filosoof. Tema kuulsaim teos on "Anarhia, riik ja utoopia" 1974, mis tegi temast ühe juhtiva angloameerika poliitikafilosoofi. Lisaks poliitikafilosoofiale kirjutas Nozick ka epistemoloogiast ja metafüüsika ...

Willard Van Orman Quine

Willard Van Orman Quine oli USA filosoof ja loogik. Ta tööd kuuluvad analüütilise filosoofia traditsiooni. Alates 1930. aastast kuni surmani oli ta seotud Harvardi Ülikooliga.

John Rawls

John Rawls oli USA filosoof. Teda peetakse üheks olulisemaks 20. sajandi ingliskeelseist poliitilistest filosoofidest ja mõjukaimaks liberalismi pooldajaks pärast John Stuart Milli. Ta on poliitilise filosoofia professor Harvardi Ülikoolis ning r ...

John Searle

John Rogers Searle on Ameerika Ühendriikide keele-, vaimu- ja sotsiaalfilosoof, kes töötab California Ülikoolis Berkeleys. Ta on andnud suure panuse kõneaktide ja intentsionaalsuse teooriasse.

Ammonios Sakkas

Ammonios Sakkas oli platonistliku traditsiooni filosoof, kes asutas kooli, mida tänapäeval nimetatakse uusplatonismiks. Eusebios Kaisareast kirjutab Ammoniosest, aga ta ajab tema segamini samanimelise kriitiku kirjanikuga. Ilmselt elas Ammonios k ...

Elea koolkond

Elea koolkond ehk eleaadid on vanakreeka filosoofiline koolkond, mis tekkis 5. sajandil eKr Elea linnas Lõuna-Itaalias. Selle koolkonna tuntud esindajad on Parmenides, Melissos ja Zenon Eleast. Eleaatide hulka on arvatud ka Xenophanest, kuid täna ...

Joonia koolkond

Joonia koolkonnaks nimetatakse loodusfilosoofe, kes tegutsesid Väike-Aasias Joonia piirkonnas Mileetoses ja Ephesoses 6. ja 5. sajandil eKr. Joonia filosoofide eesmärk oli seletada maailma ja selle nähtuste olemust toetudes mõistusele ja loomulik ...

Kürenaikud

Kürenaikud olid hedonistlikud filosoofid Vana-Kreeka filosoofiakoolkonnast. Koolkonna rajas Sokrates õpilane Aristippos umbes 435 eKr – 356 eKr Küreenest Ateenas IV s eKr. Ta tuli noorena Ateenasse, et saada Sokratese õpilaseks, kuid tema filosoo ...

Küünikud

Küünikud on antiikfilosoofia koolkond. Küünikutele võib pidada iseloomulikuks filosoofilise positsiooni pooldamist, mis suhtub filosoofilise kõrgkultuuriga kaasnevatesse arusaamadesse küüniliselt. Esimeseks küünikuks filosoofia ajaloos peetakse S ...

Mileetose koolkond

Mileetose koolkond oli Kreeka filosoofide koolkond, kes tegutses Väike-Aasias Anatoolia läänerannikul Joonia alal asunud Mileetoses ja Efesoses 6.–5. sajandil eKr. Erinevate autorite kohaselt ei eristata teineteisest Joonia koolkonda Mileetose ko ...

Avalokitešvara

Avalokitešvara on bodhisattva, kes kehastab kõikide Buddhade kaastunnet. Ta on üks tuntumaid bodhisattvaid mahajaana peavoolus, aga ka theravaada budismis. Nimetatud bodhisattva algupärane nimi oli Avalokitasvara. Hiinlased tunnevad Avalokitešvar ...

Budai

Budai, Pu-Tai või Hotei oli poollegendaarne hiina munk, keda austatakse hiina ja jaapani budismis ja kes elas umbes 10. sajandil Wuyue kuningriigis. Hiinas ja mujalgi on ta" Naerev buda”, Budai või Pu-Tai; jaapani keeles ka Hotei. Tema rõõmsameel ...

Maitreja

Maitreja on mütoloogiline bodhisattva, kellest tulevikus saab järgmine buda ning ainus bodhisattva, keda tunnustavad kõik peamised budismi voolud. Paali kaanonis mainitakse Maitrejat ainult üks kord, kui Šākjamuni ennustab Maitreja tulemist. Mait ...

Mandžušrī

Mandžušrī on mahajaanas ja vadžrajaanas mütoloogiline bodhisattva. Mandžušrīd tuntakse ka nimede Mandžughoša sanskriti keeles mañjughosa meeldivahääleline’, Mandžunātha mañjunātha meeldiv avitaja’, Vāgīšvara vāgīśvara kõne isand’ jt all. Mandžušr ...

Akšobhja

Akšobhja on üks viiest dhjaanibudast. Talle kuulub buddhaväli ehk n-ö "Puhas Maa" nimega Abhirati. Akšobhja kerkis esile esimestel sajanditel eKr, kuna teda ja tema buddhavälja mainitakse juba varastes mahajaana suutrates. Dhjaanibudana ilmub ta ...

Amitābha

Amitābha on üks viiest dhjaanibudast. Ta on lääne ilmakaare valitseja, ajalooliselt kõige vanem Jina ja ka kõige auväärsem. Ta on intuitiivse teadvuse väljendus ja kehastus. Kuulub Padma ehk lootose perekonda, sümboliks on lootos. Amitābhat kujut ...