ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96

JTAG

JTAG on Ühendatud Testimisrühma 1990. aastal loodud Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi standard. Algselt oli see IEEE 1149.1, hiljem on seda uuendatud ja laiendatud täiendavate standarditega. JTAG-i kasutatakse, et integraalskeeme pära ...

MPEG

MPEG, lühend nimest Motion Picture Experts Group, on ISO standardiorganisatsiooni ekspertide töörühm, mis töötab välja peamiselt videosignaali kadudega pakkimise ehk kadudega tihendamise standardeid. Umbes 350 eksperti 20 riigi 200 ettevõttest ja ...

MPEG-2

MPEG-2 on MPEG-i poolt väljatöötatud ja 1997. a jõustunud standard videosignaali kadudega pakkimiseks kvaliteedis, mis vastab tavalahutusega televisioonile. Seda digitaalse kodeerimise tehnikat kasutatakse DVD-s ja tavalahutusega digitelevisiooni ...

MPEG-4

MPEG-4 on MPEG-standard, mis kirjeldab muuhulgas video- ja audioandmete kadudega pakkimist. Tegemist on konteinerformaadiga, mis koosneb 31 osast. Neis kirjeldatakse ka mitmesuguseid koodekeid, nagu nt audiokoodekid AAC ja HE-AAC ning videokoodek ...

Jack Kilby

Jack St. Clair Kilby oli USA elektroonikainsener, kes leiutas 1958 esimese mikroskeemi. Umbes kuus kuud hiljem tegi sama leiutise Robert Noyce. Aastal 2000 sai Jack Kilby Nobeli füüsikaauhinna.

Adolf Tolkatšov

Adolf Tolkatšov oli Nõukogude Liidu elektroonikainsener, kes edastas salajasi dokumente CIA-le aastatel 1979–1985. Tolkatšov andis CIA-le ülisalajast teavet Nõukogude Liidu radariprojektide kohta. Aastal 1985 ta vahistati ning talle mõisteti surm ...

Kuvar

Kuvar on infot nähtavaks tegev seade või seadis. Kuvari sünonüümina on kasutusel inglise keelest laenatud displei display, mida aga ÕS ei soovita. Arvutikuvarit nimetatakse ka monitoriks, videoterminaliks, ekraaniks, konsooliks. Levinuim kuvarite ...

AMOLED

AMOLED on Samsungi väljatöötatud OLED-ekraani tehnika, milles kasutatakse ekraani pikslite aktiivset adresseerimissüsteemi. Aktiivelemendina toimib iga pildielemendi all paiknev õhukesekileline väljatransistor koos kondensaatoriga, mis tüürsignaa ...

Arvutikuvar

Arvutikuvar on arvuti väljundseade, mis muudab analoog- või digitaalinfo pildiks. Kuvar on üks tähtsamaid arvuti komponente kasutajasuunalise väljundseadmena. Vajadusel kuvatakse klaviatuurilt sisestatud vastused, korraldused ja muu info. Seetõtt ...

IPS-paneel

IPS-paneel on LCD TFT ekraani tüüp, mille tehnoloogia töötas välja Hitachi 1995. ja rakendas 1996. aastal, et avardada kuvarite vaatenurka ja parandada värviesitust.

Kvantpunktkuvar

Kvantpunktkuvar on kuvaseade, mis kasutab kuva tekitamisel kvantpunktidel põhinevaid valgusdioode. Niisuguses dioodis emiteerib valgust pooljuht-nanokristall. Seda nimetatakse ka kvanttäpiks, lühend QD, inglise keele sõnadest quantum dots. Kvantp ...

Lamekuvar

Lamekuvar on kuvar, mille paksus on laiusest ja kõrgusest palju väiksem. Lamekuvari mõiste tuli laiemalt kasutusele 1990. aastail, kui LCD-kuvar hakkas välja tõrjuma kogukat ja rasket kineskoopkuvarit. Tööpõhimõtte järgi on LCD-kuvarite kõrval pr ...

LCD TFT

TFT LCD on vedelkristallkuvari põhitüüp, milles pildielemente tüüritakse kiletransistoride vahendusel. Enamasti kasutatakse polükristallilise räni alusel valmistatud väljatransistore. LCD-pildielementide läbipaistvuse juhtimise niisugust skeemi n ...

MicroLED-kuvar

MicroLED on ekraanitehnoloogia, mille pildielememendid koosnevad üliväikestest valgusdioodidest. Erinevalt orgaanilistest valgusdioodidest koosnevad mikrodioodid anorgaanilisest materjalist. Nende tehnoloogia töötati välja Texas Tech Universitys ...

Pikslitihedus

Pikslitihedus näitab, kui palju piksleid on ekraanil ühe pikkusühiku kohta. Pikslitiheduse ühik on ppi, harvemini kasutatakse ühikut ppcm ehk ppc ; 1 ppi = 2.54 ppcm.

PMOLED

PMOLED on OLED-ekraani tehnika, milles kasutatakse ekraani pikslite passiivset adresseerimist. Ekraani pikslite adresseerimismaatriksi võrgustiku, rastri moodustavad ridadena rõhtsalt paiknevad anoodid ja veergudena püstselt paiknevad katoodid. I ...

Puuteekraan

Puuteekraan ehk puutetundlik ekraan on puutetundliku andurikihiga ekraan, mille osi sõrmega eriviisiliselt puudutades saab sisestada andmeid ja juhtimiskäske. Niisiis on puuteekraan kombineeritud sisend-väljundseade, mis lisaks optilisele väljund ...

Vedelkristallkuvar

Vedelkristallkuvar ehk LCD-kuvar on kuvar, mille talitlus põhineb vedelkristallides ilmnevatel elektrooptilistel nähtustel.

Riistvarakirjelduskeel

Riistvarakirjelduskeel on keel digitaalelektroonikalülituste formaalseks kirjeldamiseks või modelleerimiseks. Sellega on võimalik kirjeldada loodava elektroonikalülituse funktsioone ja süsteemi ülesehitust. Riistvarakirjelduskeelse mudeli põhjal ...

CUPL

CUPL on ettevõttes Logical Devices, Inc. välja töötatud riistvarakirjelduskeel ja kompilaator. Esimesed versioonid olid kasutatavad operatsioonisüsteemis MS-DOS. Tänapäeval on CUPL saadaval integreeritud arenduspaketina operatsioonisüsteemile Mic ...

PALASM

PALASM on algeline riistvarakirjelduskeel ja kompilaator, mis võimaldab matemaatilisi loogikafunktsioone ja olekutabeleid teisendada PAL-loogikamaatriksi koodiks. PALASM-keele töötas välja John Birkner 1980ndate alguses. PALASM-i kirjeldused ei o ...

Verilog

Verilog, standardiseeritult IEEE 1364, on riistvarakirjelduskeel, mida kasutatakse elektriliste süsteemide modelleerimiseks. Verilogi kasutatakse kõige enam üldisel registrilisel tasemel digitaalsete skeemide kavandamisel ja ülevaatusel. Lisaks k ...

VHDL

VHDL on riistvarakirjelduskeel, mida kasutatakse elektroonilise disaini automatiseerimisel selleks, et kirjeldada digitaalseid ja segasignaalide süsteeme, näiteks väliprogrammeeritavaid väravamassiive ja integraallülitusi.

Robootika

Robootika ehk robotitehnika on teaduse ja tehnika haru, mis käsitleb robotite disaini, ehitust, tootmist ja töötamist. Robootika on tihedalt seotud mehaanika, informaatika, elektroonika ja muude teadusharudega.

Animatroonika

Animatroonika on mehhatroonika haru, mida kasutatakse loomaks masinaid, mis sarnanevad elusate loomade ja mitte robotitega. Animatrooniliste mehhanismidega on võimalik jäljendada loomi, taimi ning müütilisi olendeid. Inimese välimust ja käitumist ...

Lego Mindstorms

Lego Mindstorms on Lego tootesari, millest saab ehitada erinevaid eesmärke täitvaid roboteid. Komplekti kuuluvad programmeeritav juhtplokk, mitmesugused andurid, mootorid ja Lego ehitusosad sarjast Lego Technics. Tootesarja arendab MIT Meedia Lab ...

Lego Mindstorms EV3

Kaldkiri Lego Mindstorms EV3 on Lego Mindstorms kolmanda põlvkonna robot. Tegu on järjega Lego Mindstorms NXT 2.0 teisele generatsioonile. Nimi "EV" tähistab evolutsiooni eelnevate NXT seeriate suhtes. Ametlikult anti tootest teada 4. jaanuaril 2 ...

Masinkuulmine

Masinkuulmine on tehnoloogia, mil puhul masin on suuteline registreerima helivõnkeid, neid analüüsima ja mõningaid järeldusi tegema. Masinkuulmise tehnoloogia on tänapäeval aastal 2007 tunduvalt vähem arenenud kui masinnägemine. Masinkuulmise abi ...

Masinnägemine

Masinnägemine ehk tehisnägemine ehk raalnägemine on tehnoloogia või meetod, mille eesmärk on masinale vahendada väliskeskkonna objekte sarnaselt elusolendi silmaga, analüüsida nende objektide asukohta ja olemust ning kujundada masina otstarbekat ...

Masinpsühholoogia

Masinpsühholoogia on Aladdin Ayeshi määratluse kohaselt distsipliin, mis tegeleb uurimisega, kuidas oleks võimalik luua võimalikult inimsarnaseid masinaid. Inimliku masina all peab Aladdin Ayesh silmas tunnetuse, intelligentsuse ja tundmuste olem ...

Masintaju

Masintaju on süsteem, mille eesmärgiks on väliskeskkonnast andurite abil saadud informatsiooni alusel masinkujutluse loomine ja tõlgendamine. Masintaju põhimõtted võtavad suuresti eeskuju eluslooduse vastavatest näidistest – nägemisest, kuulmises ...

Masintundmus

Masintundmus on tundmuse masinekvivalent, mis saavutatakse programmeerimise tulemusena. Tundmuste väljendamiseks teeb robot järgmist: annab informatsioonile omapoolse hinnangu; võtab väliskeskkonnast vastu informatsiooni; reageerib emotsionaalsel ...

Mehitamata õhusõiduk

Mehitamata õhusõiduk ehk droon, ka UAV on õhusõiduk, mida ei juhi lendur – see lendab ja toimib kas iseseisvalt või on kaugjuhtimisega. Mehitamata õhusõiduk kuulub mehitamata lennuvahendite süsteemi. UAV-d on kasutusel nii sõjanduses kui ka tsivi ...

Militaarrobot

Militaarrobot on sõjas kasutatav autonoomne masin, mille eesmärgiks on abistada või asendada sõdureid sõjalistes ülesannetes. Paljudes sõjavägedesd kasutatakse sõjaroboteid suure riskiga lahingupiirkondades, kus oht sõjaväelaste ja tsiviilisikute ...

Motoriseeritud eksoskelett

Motoriseeritud eksoskelett, tuntud ka kui turvismasin või eksoturvis, on motoriseeritud liikumise masin, mis koosneb inimese poolt seljas kantavast eksoskeletilaadsest raamistikust ja toiteelemendist, mis tagab vähemalt osa liigutuste aktiviseeri ...

Näotuvastus

Näotuvastus, face detection) on eriotstarbeline arvutiprogramm või funktsioon suuremas tarkvararakenduses, mida kasutatakse isikutuvastuseks ehk isiku identiteedi automaatseks kindlakstegemiseks või kontrollimiseks. Tehnoloogia põhineb masinnägem ...

Pehmerobootika

Pehmerobootika on uus robootikavaldkond, mille eesmärk on tavapäraste kõva kerega robotite asemel teha roboteid pehmest ja painduvast materjalist, mis lubab suuremat liikumisvabadust. Pehmerobootika on üldjoontes samas valdkonnas bioloogiast insp ...

Pilverobootika

Pilverobootika on robootika valdkond, mis üritab võtta kasutusele pilvetehnoloogiad nagu pilvandmetöötlus, pilvesalvestus ja muud veebipõhised tehnoloogiad, mis on suunatud sellele, et rakendada ühte kohta koondatud taristu ja jagatud teenuste ee ...

Positsiooniandur

Positsioonianduriks kutsutakse igasugust seadet, mis automaatselt mõõdab vaadeldava objekti positsiooni. Positsiooni andur võib mõõta nii absoluutses, kui ka suhtelises koordinaadistikus. Positsiooni andurid võivad mõõta nii lineaarset siiret ka ...

Robootika kolm põhiseadust

Robootika kolm põhiseadust on reeglid, mille mõtles välja ulmekirjanik Isaac Asimov. Reeglid ilmusid esmakordselt 1942. aastal Asimovi lühijutus "Runaround". Need kolm reeglit on järgmised: 1. Robot ei tohi oma tegevuse ega tegevusetusega inimese ...

Robot

Robot on programmeeritav, automaatselt isetoimiv/-töötav masin, mida kasutatakse inimese liikumist ja tajumist asendavates töödes või toimingutes. Robot asendab inimest inimesele mittejõukohastel töödel, kuid robot ei saa olla täiuslik asendaja i ...

Roboti lokaliseerimine

Roboti lokaliseerimine on kartograafiaga seotud teadusharu. Üksiku iseseisva mobiilse roboti eesmärgiks on luua mudel enda ümbrusest või kasutada olemasolevat kaarti ning samaaegselt määrata iseenda asukoht selles. Lokaliseerimine on vajalik, et ...

Sophia (robot)

Sophia on sotsialiseeruv inimrobot, mida arendab Hongkongi ettevõte Hanson Robotics. Sophia sõnul aktiveeriti ta esimest korda 19. aprillil 2015. Sophiat tutvustati avalikkusele South by Southwesti konverentsil 2016. aasta märtsi keskel Austinis ...

Telerobootika

Sõna telerobootika tuleb kahest sõnast. Tele operaator tähendab operaatorit, kes juhib midagi distantsilt. Robot on seade, millega on võimalik vastavate käskudega keskkonda manipuleerida.

Täitur

Täitur ehk aktuaator on automaatjuhtimissüsteemi osa, mis regulaatorist saadava signaali järgi mõjutab juhitavat protsessi. Enamasti toimib täiturina ajam, mis muundab elektrilise, hüdraulilise või pneumaatilise energia nõutavaks liikumiseks. Täi ...

Tarbeelektroonika

Tarbeelektroonika ehk olmeelektroonika on igapäevaseks kasutamiseks mõeldud elektroonikatooted. Tarbeelektroonikat kasutatakse peamiselt meelelahutuseks, suhtlemiseks ja büroos töötamisel. Tarbeelektroonikatooted on näiteks personaalarvutid, tele ...

AV-ressiiver

AV-ressiiver ehk audio-videoressiiver on mitme helisageduskanaliga võimendi, millel on digitaalse audiosignaali dekoodrid ning audio- ja digitaalsignaalide kommuteeritavad sisendid/väljundid. Vastuvõtjaga on siin tegemist niipalju, et ressiiver s ...

Ekvalaiser

Ekvalaiser ehk tasandi on sagedusfiltrite süsteem, mis võimaldab suurendada või vähendada võimendust helisagedusala kitsastes ribades ja on mõeldud helipildi kohandamiseks ruumi akustiliste omadustega; heliallika, võimendi ja kõlarisüsteemi saged ...

Elektrooniline sigaret

Elektrooniline sigaret ehk e-sigaret on nüüdisaegne elektrooniline seade, mille kasutamine imiteerib suitsetamist. Seade koosneb akust, padrunist ja atomiseerijast ning võib välimuselt meenutada tavalist sigaretti. E-sigareti kasutamist nimetatak ...

Helivõimendi

Helivõimendi ehk helisagedusvõimendi ehk audiovõimendi on elektrooniline võimendi, mis suurendab elektrisignaali pinget ja võimsust helisageduste alas. Helisagedusliku elektrisignaali allikateks võivad olla näiteks mikrofon, vinüül- või laserplaa ...