ⓘ Eesti organisatsioonid

Rahvusvaheline organisatsioon

Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid. Eristatakse kahte liiki rahvusvahelisi organisatsioone: valitsustevälised rahvusvahelised organisatsioonid international nongovernmental organization ehk INGO. valitsustevahelised rahvusvahelised organisatsioonid intergovernmental organization või international governmental organizations = IGO;

Eesti Põllumeeste Keskliit

Eesti Põllumeeste Keskliit oli 1990. aastal asutatud katusorganisatsioon, mis ühendas põllumajandustootjaid, kes tootsid üle 70 % Eesti põllumajandus­toodangust. 8. juunil 2017 ühines Keskliit Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. Keskliidu eesmärgid olid põhikirja järgi muu hulgas Eesti põllumajanduse ja maaelu edendamine, keskliitu kuuluvate liikmete majanduslike ja erialahuvide kaitsmine, ühistegevuse arendamine, keskkonnasõbralikule ja loodussäästlikule majandamisele kaasa aitamine. Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmeteks on maakondlikud organisatsioonid ja erinevate põllumajan­dusharude ...

Eesti Geoloogia Rahvuskomitee

Eesti Geograafide Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Geoloogiateaduste Liidu Eesti kontaktorgan. EGR asutati 1992. EGR osaleb muu hulgas Balti Stratigraafia Assotsiatsiooni tegevuses.

Eesti Matemaatika Komitee

Eesti Matemaatika Komitee on Rahvusvahelise Matemaatikauniooni Eesti kontaktorgan. EMK asutati 1991. Aastal 2001 sai EMK IMU liikmeks. EMKi ülesanne on muu hulgas esindada Eestit rahvusvahelistel matemaatikaüritustel.

Helsingi Eesti Maja

Helsingi Eesti Maja on Eesti Maja Soome pealinnas Helsingis. See asub aadressil Sörnäisten rantatie 22. Helsingi Eesti majas tegutsevad Eesti-Soome kultuuri-, haridus-, turismi- ja majandussuhteid korraldavad organisatsioonid. Hoonesse koliti 2010. aastal. Enne Sörnäisten rantatiele kolimist asus Eesti maja Helsingis Ma­riankatul. Helsingi Eesti Majas asuvad Eesti-Soome suhteid korraldavad organisatsioonid: EAS-i Soome esindus, Eesti Instituut Soomes, Soome Eesti Ühingute Liit, Tuglase selts ja Tartu ülikooli esindus. Ka Helsingi Eesti Akadeemiline Klubi näitab Eesti Maja oma postiaadressi ...

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on eraõiguslik üle-eestiline mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. Kaubanduskoja regionaalsed esindused asuvad Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Eesti Kaubandus-Tööstuskojal on ligi 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet ning nad annavad 41% Eesti ettevõtete kogu netokäibest ja 42% puhaskasumist. Kaubanduskoja liikmesus on vabatahtlik. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda annab 1999. aastast välja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja aumärke.

                                     

ⓘ Eesti organisatsioonid

  • Rahvusvahelised organisatsioonid on rahvusvahelise tegevuspiirkonna ja liikmesusega organisatsioonid Eristatakse kahte liiki rahvusvahelisi organisatsioone:
  • Valitsusvälised organisatsioonid on nt Greenpeace, Läänemere Bioloogid, Rahvusvaheline Geoloogiaühing. Mittetulundusühing Transparency International Eesti kirjakeele
  • 3. oktoobril 1990 asutati Eesti Pensionäride Liit lühendatult EPL 2007 need organisatsioonid ühinesid ja moodustati Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
  • Helsingi Eesti majas tegutsevad Eesti - Soome kultuuri - haridus - turismi - ja majandussuhteid korraldavad organisatsioonid Hoonesse koliti 2010. aastal
  • Eesti Kaubandus - Tööstuskoda on eraõiguslik üle - eestiline mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid
  • Preemiakandidaate saavad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid ühingud, asutused ning üksikisikud. Auhinna rahalise suuruse määrab
  • paistnud saavutusi Eesti rahvakultuurimaastikul. Preemiakandidaate saavad esitada professionaalse muusikaga seotud organisatsioonid ühingud, asutused
  • lapsele pöördeline sündmus. Eesti Elu, 12. juuli 2013 Vaba Eesti Sõna. Eestlaste organisatsioonid USA - s ja Kanadas Koolist Eesti Instituudi kodulehel
  • inimesed ja organisatsioonid EEÜ on aastal 1958 asutatud A. Popovi nimelise Raadiotehnika, Elektroonika ja Side Teaduslik - Tehnilise Ühingu Eesti Organisatsiooni
  • aitamine. Eesti Põllumeeste Keskliidu liikmeteks on maakondlikud organisatsioonid ja erinevate põllumajan dusharude üleriigilised ühendused. Eesti Põllumeeste
                                     

Eesti Rahvuslik Geofüüsika Komitee

Eesti Rahvuslik Geofüüsika Komitee on Rahvusvahelise Geodeesia ja Geofüüsika Liidu Eesti kontaktorgan. ERGK asutati 1991. ERGKi kaudu toimub geofüüsika- ja geodeesiaalane infovahetus IUGGiga, samuti korraldab ERGK Eesti eriteadlaste osalemist rahvusvahelistel üritustel.

                                     

Valitsusväline organisatsioon

Valitsusväline organisatsioon ehk vabaühendus on rahvusvaheline või sisemaine valitsustest sõltumatu organisatsioon. Valitsusvälised organisatsioonid on nt Greenpeace, Läänemere Bioloogid, Rahvusvaheline Geoloogiaühing.

                                     

Eesti Geomorfoloogia Rahvuskomitee

Eesti Geomorfoloogia Rahvuskomitee on Rahvusvahelise Geomorfoloogide Assotsiatsiooni Eesti kontaktorgan. ERAK asutati 1992. ERAKu ja IAGi koostöös valminud metoodikat kasutatakse Eesti geomorfoloogilisel kaardistamisel.

                                     

Eesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühing on aastal 1988 loodud ühing, mille eesmärk on väärtustada kultuuripärandi säilitamise ja kaitsmisega tegelevate professionaalide tööd muuseumides. Ühingul on üle 300 liikme. Muuseum annab välja õppekirjanduslikku sarja "Muuseumi varahoidja meelespea" ning 1991. aastast ilmuvat ajakirja Muuseum.

                                     

Aedvilja Keskühisus

Aedvilja Keskühisus oli Eesti organisatsioon, mis turustas aiasaadusi ja metsamarju ning importis puuvilju. Ühisus asutati 1934 Tallinnas. Keskühisuse liikmed olid aiandusühistud. Ühisus eksportis 13.8% Eesti üldisest aiasaaduste ja metsamarjade väljaveost.

                                     

Akadeemiline Anglo-Eesti Ühing

Akadeemiline Anglo-Eesti Ühing oli 1931 asutatud ühing, mis ühendas Eestis tegutsevaid anglosaksi kultuuri uurijaid. Ühingu eesmärkide seas oli uurida anglosaksi kultuuri, samuti luua kontakte Inglismaa ja Ameerikaga, et nendega vahetada infot. Ühing asutati 1. veebruaril 1931 ja selle põhikiri registreeriti 24. veebruaril 1931 Tartu ülikooli nõukogus. Ühingu president oli lektor Henry C. C. Harris.

                                     

Akadeemiline Lutheri Selts Tartus

Akadeemiline Lutheri Selts Tartus oli 24. aprillil 1931 Tartus asutatud baltisaksa organisatsioon, mis tegutses saksa kultuuromavalitsusest sõltumatult ja mille ainukeseks eesmärgiks oli asutada Usuteadus-Filosoofiline Lutheri Eraakadeemia ning seda edaspidi hallata. Seltsi esimees oli Tartu saksa eragümnaasiumi direktor Alfred Walter.

                                     

Akadeemiline Metsaselts

Akadeemiline Metsaselts oli Eesti metsandusorganisatsioon. Selts asutati 1922 ja taasasutati 1990. aastatel. 1998 ühines Akadeemiline Metsaselts Eesti Metsaseltsiga. Enne Teist maailmasõda andis selts koos teiste metsandusorganisatsioonidega välja ajakirja Eesti Mets. Aastast 1993 andis selts välja kogumikku "Akadeemilise Metsaseltsi toimetised" ja pärast 1998. aastat andis seda välja koos Eesti Metsaseltsiga.

                                     

Autoettevõtete Liit

Autoettevõtete Liit on kutsealaliit, mis ühendab sõitjate- ja kaubaveoteenuseid pakkuvaid transpordiettevõtteid. Autoettevõtete Liit loodi 1990. aastal.

                                     

Autorikaitseühing

Autorikaitseühing oli eesti kirjanike ja heliloojate kutsehuve kaitsev ning kodu- ja välismaiste autorite teoste ettekandehonorare kasseeriv keskkoondis. Ühing asutati aastal 1932. Aastal 1938 oli ühingul üle 140 liikme, sealhulgas üle 80 kirjaniku ja üle 60 helilooja. AKÜ esimees oli Juhan Jaik, hiljem August Mälk.