ⓘ Eesti taristu

Infrastruktuur

Taristu ehk infrastruktuur tähendab põhilisi füüsilisi ja organisatsioonilisi struktuure, mis on vajalikud ühiskonna või ettevõtte tööks. Samas võib tähendada ka majanduse toimimiseks vajalikke teenuseid ja asutusi. Infrastruktuuriks võivad olla transpordi- ja kommunikatsioonisüsteemid, vee- ja elektriliinid ja avalikud asutused, näiteks koolid, postkontorid ja vanglad.

Uudissõna

Uudissõna on keeles ühesõnaline neologism ehk uudiskeelend. See võib olla suhteliselt hiljuti käibele tulnud sõna või alles soovitatav keelend. Uudissõnade näiteid: faksima, õendus, euroskeptik, erastamisväärtpaberid, kepikõnd, kobarkino, mälupulk, naabrivalve, pensionisammas, perearst, piraatkassett, riiulifirma, turvavärav kaubamajas, keskkonnahoidlik.

Presidendi sõnavõistlus

Presidendi sõnavõistlus oli Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese poolt välja kuulutatud "riigi ja ühiskonnaga seotud uute mõistete paremaks väljendamiseks" välja kuulutatud sõnavõistlus ehk sõnaus.

Sadam

Sadam on veekogu kalda äärde ehitatud taristu rajatis laevade või muude veesõidukite sildumiseks ja teenindamiseks. Eristatakse reisi-, kauba-, kala-, sõja- ja väikesadamaid.

Eesti keel

Eesti keel on läänemeresoome lõunarühma kuuluv keel. Eesti keel on Eesti riigikeel ja 2004. aastast ka üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest. 2012. aasta seisuga kõneles eesti keelt emakeelena hinnanguliselt 922 000 inimest Eestis ja 160 000 mujal maailmas. Võõrkeelena kõneles 2012. aasta seisuga eesti keelt 168 000 inimest. Eesti keelel on kaks suuremat murderühma põhjaeesti ja lõunaeesti murded, aga mõnedes käsitlustes eristatakse ka kolmandat kirderanniku murdeid. Seoses liikumisvõimaluste laienemisega ning põhjaeesti keskmurde baasil loodud normeeritud eesti kirjakeele kasutusega on ag ...

Keskkonnaminister

Keskkonnaminister on valitsuskabineti liige, kelle vastutusalaks on looduskeskkonna ja elurikkuse kaitse. Vastutusalad kitsamalt on määratud kindla riigi või osariigi seadustest ja vajadustest lähtuvalt.

Riigi Infosüsteemi Amet

Riigi Infosüsteemi Amet on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas tegutsev riigiamet, mis koordineerib riigi infosüsteemi arendamist ja haldamist, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. RIA konsulteerib avalike teenuste osutajaid, kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet. Lisaks on RIA Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksus. Vastavalt hädaolukorra seadusele korraldab Riigi Infosüsteemi Amet ulatusliku küberintsidendi üleriigilist lahendamist. Eestis küberturvalisuse ees ...

500 kiri

500 kiri on Eesti haritlaste avalik kiri riigikogule ja valitsusele, milles tuuakse esile Rail Balticu projekti mittemõistlikkus ja pannakse ette see projekt peatada. Samas soovitatakse arendada raudteed olemasolevates teekoridorides. Kiri avaldati 10. jaanuaril 2020 ajalehes Postimees.

Keila–Turba raudteelõik

Keila–Turba raudteelõik on raudtee Keila ja Turba vahel. Kuulub Eesti Raudteele. Raudteelõigul liiguvad Elroni elektrirongid liinil Tallinn–Turba. Raudteelõigul on järgmised peatused: Keila, Kulna, Vasalemma, Kibuna, Laitse, Jaanika, Riisipere ja Turba. Varem oli lõik osa Keila–Haapsalu raudteest. Riisipere–Haapsalu vaheline amortiseerunud raudteelõik demonteeriti 2004. aastal, mille tulemusel sai Riisiperest raudtee lõppjaam. Lõik Vasalemma ja Riisipere vahel oli kuni 2019. aastani viimane elektrifitseeritud raudteelõik Eestis avati 1981. 2019. aastal taastati Riisipere ja Turba vaheline ...

Transpordiamet

Transpordiamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Ameti tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine. Transpordiameti ülesanne on ka rahvusvaheliste konventsioonide täitmise korraldamine ja kontroll Eestis ja Eesti merealal ning järelevalve Eesti lipuga laevade üle. Transpordiameti peadirektor on Kaido Padar. Transpordiamet loodi 1. jaanuaril 2021 Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamisega.

Eesti Post

Eesti Post on Eesti suurim postiteenuste ettevõte. Eesti Post kuulub täielikult Eesti riigile. Alates juunist 2014 on Eesti Post koondanud enamiku oma teenuseid Eestis ja välismaal kaubamärgi Omniva alla. Eesti Post on varem Eesti aladel tegutsenud riikliku postiteenistuse järeltulija, seepärast kuulus Eesti Postile enne Eesti postituru avamist postiteenuste monopol. Praegugi on sel ulatuslikele kärbetele vaatamata Eesti tihedaim teenindusvõrk, millesse kuulub 398 postiasutust. Eesti Post pakub posti-, logistika- ja infologistikateenuseid, sealhulgas rahvusvahelisi ja riigisiseseid kullert ...

                                     

ⓘ Eesti taristu

 • Taristu ehk infrastruktuur tähendab põhilisi füüsilisi ja organisatsioonilisi struktuure, mis on vajalikud ühiskonna või ettevõtte tööks. Samas võib tähendada
 • roheline taristu taristu teenusena maapealne taristu passiivne taristu avaliku võtme taristu e - tervise digitaalteenuse taristu e - taristu
 • leidliku tõlkevastena. Muud uued sõnad Eesti Keele Instituudi kodulehel: Uued sõnad. Uued sõnad eesti keeles: taristu toimeabi, penipaun ja tundetaip, Maaleht
 • Sadam on veekogu kalda äärde ehitatud taristu rajatis laevade või muude veesõidukite sildumiseks ja teenindamiseks. Eristatakse reisi - kauba - kala
 • riikliku küsimuse Eesti keel kui riiklik taristu arutelu. Neljapäev, 15. märts 2018, kell 10: 00 Eesti - inglise - eesti sõnastik Eesti - vene - eesti sõnaraamat Keeleveebi
 • Keskkonnaminister Jaapan Keskkonna - ja loodusvarade sekretär Mehhiko Taristu - ja keskkonnaminister Holland Keskkonnakaitseminister Norra Keskkonna
 • PKI Riigiportaal eesti ee Riigi infosüsteemi haldussüsteem RIHA Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine EL struktuuritoetus IT taristu ehk baasinfrastruktuur
 • mõistlik peatada. Vältimaks korvamatut kahju loodusele ja majandusele, on taristu arendamisel arukas kasutada olemasolevaid raudteekoridore, nagu on korduvalt
 • 2020 Elroni elektrirong Turba peatuses Eesti Raudtee taristu 2018 VIDEO ja FOTOD: Riisipere - Turba rong tegi Eesti kiireimal raudteel esimese sõidu Maaleht
 • 2013 enekas 2016 kootsing 2018 tolerast Rain Kooli. Kolesõna 2013 taristu enekas või ombudsman? ERR 03.03.2014 Kolesõna 2012: validaator
 • keskkonda säästva taristu tagamine. Transpordiameti ülesanne on ka rahvusvaheliste konventsioonide täitmise korraldamine ja kontroll Eestis ja Eesti merealal ning
                                     

Kolesõna

Kolesõna on eesti keele sisult või vormilt ebaõnnestunud uudiskeelend. Ebasobiva sõnaloome väljaselgitamiseks korraldatakse meedias võistlus. Soovijad esitavad kandidaate ja nende hulgast valitakse aasta kolesõna. Esimene võistlus toimus 2013. aastal ERR uudisteportaali algatusel. Kolesõnaks 2016 valiti uudissõnaline psühholoogiatermin "kootsing".