ⓘ Eesti teadus

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu

Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu on aastal 1991 asutatud ja Eesti valitsuse juures tegutsev nõuandev kogu. Teadus- ja Arendusnõukogu on 12-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus. Teadus- ja Arendusnõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgselt peaminister, valdkondade eest vastutavad ministrid, üks peaministri nimetatud Vabariigi Valitsuse liige ning kaheksa Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liiget. Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on peaminister. Teadus- ja Arendusnõukogu töö tugineb kahele alalisele komisjonile: teaduspoliitika komisjonile ja ...

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut

Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut oli Eesti NSV ajal tegutsenud teadus- ja tehnikateabe vahendamise ning informatsioonivaldkonnaga tegelenud asutus. Instituut asutati 1967. aastal Eesti Vabariikliku Teaduslik-Tehnilise Propaganda Maja ja Tehnilise Informatsiooni Büroo baasil. Instituut osales Balti liiduvabariikide ühtse infosüsteemi Infobalt loomises. Instituudi alluvuses olid eksperimentaalkombinaat Bit, ENSV Vabariiklik Teaduslik Tehnikaraamatukogu ja Eesti NSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituste Direktsioon.

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem on Eesti infosüsteem, kuhu on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETISe kaudu saab muu hulgas esitada ka teadusega seotud taotlusi. ETISe on loonud Eesti Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Teadusfondi, Teaduskompetentsi Nõukogu, avalik-õiguslike ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste, teadust rahastavate asutuste ning SA Archimedesega. ETISe avalikkusele suunatud osa nimetatakse Eesti Teadusportaaliks. ETISe eelkäija oli Eesti teadus- ja arendustegevuse infosüsteem lüh ...

Teadus

Teadus on süstemaatiline inimtegevus, mis on suunatud püsiväärtusega teadmiste saamisele, süstematiseerimisele ja rakendamisele, kasutades teaduslikku meetodit – reeglite süsteemi, mis tagab saadavate teadmiste võimalikult suure objektiivsuse ja kontrollitavuse.

Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendustegevus hõlmab süstemaatilist loomingulist tegevust selleks, et suurendada teadmiste, sealhulgas inimest, kultuuri ja ühiskonda käsitlevate teadmiste hulka ning kasutada neid teadmisi uute rakendusalade leidmiseks. Sellisteks rakendusaladeks võivad olla näiteks uute materjalide, toodete ja seadmete loomine, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamine või nende oluline täiustamine jms. Tihti käsitletakse teadus- ja arendustegevusega koos innovatsiooni.

Ühing Teadus

Ühing Teadus oli Eesti NSV ajal tegutsenud organisatsioon. Ühing asutati 1947. aastal nimega Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing Eesti NSV PTTLÜ. Aastatel 1963–1990 kandis nime Eesti NSV Ühing Teadus. Ühingul oli oma keskorganisatsioon, kohalikud osakonnad ja sektsioonid. 1960. aastatel asutas ühing mitmeid rahva- ja kultuuriülikoole. Ühing korraldas loenguid ja andis välja kirjandust. Ühing lõpetas tegevuse 1990. aastate alguses.

                                     

ⓘ Eesti teadus

 • Eesti Teadus - ja Arendusnõukogu lühend: TAN kuni 1993. aastani Eesti Teadusnõukogu on aastal 1991 asutatud ja Eesti valitsuse juures tegutsev nõuandev
 • Eesti Teadus - ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituut lühendatult: Eesti Informatsiooni Instituut oli Eesti NSV ajal tegutsenud teadus
 • System on Eesti infosüsteem riiklik register kuhu on koondatud info Eesti teadus - ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse
 • rahastamine Eesti Teadus - ja Arendusnõukogu Skaleeritavus Teadus Teaduslik meetod Teaduslik uurimistöö Teadus - ja arendustegevuse rahastamine Eesti teadus - ja
 • Teadus inglise research, science on süstemaatiline inimtegevus, mis on suunatud püsiväärtusega teadmiste saamisele, süstematiseerimisele ja rakendamisele
 • Ühing Teadus oli Eesti NSV ajal tegutsenud organisatsioon ühing Ühing asutati 1947. aastal nimega Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise
 • Eesti teadussüsteemi organisatsioonilise struktuuri ja toimimise aluseks on teadus - ja arendustegevuse korralduse seadus, millest annab ülevaate kõrvalolev
 • Elav Teadus oli Eesti Kirjanduse Seltsi poolt aastail 1932 1941 välja antud populaarteaduslike raamatute sari. Ilmar Tõnisson kirjutas 1932. aastal
 • TÜ Raamatukogu avatud teaduse lehekülg DataCite Eesti Avatud teadus Avatud teadus Eestis: Eesti Teadusagentuuri avatud teaduse ekspertkomisjoni põhimõtted
 • Õpilasleiutajate riiklik konkurss Kontaktid Eesti Teadusagentuur Eesti Teadusagentuuri koduleht Eesti teadus - ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod
 • Eesti Rahvusraamatukogu ametlik lühend RR on Eesti info - teadus - arendus - ja kultuuriasutus. Ajalooliselt on Eesti Rahvusraamatukogu eri nimede all
 • Eesti Teadusajakirjanike Selts varem ka Eesti Teadus - ja Keskkonnaajakirjanike Selts on Eesti teadusajakirjanikke ühendav selts, mis asutati 1990. aastal
 • Elav Teadus oli aastail 1963 1970 Stockholmis Eesti Kirjanduse Komitee väljaandel ilmunud raamatusari. Sarja toimetusse kuulusid Henno Jänes, Karl Ristikivi
                                     

Eesti Teadusportaal

Eesti Teadusportaal on Eesti Teadusinfosüsteemi avalikkusele suunatud osa, mis pakub informatsiooni Eesti teadus- ja arendustegevuse erinevate aspektide kohta. Eesti Teadusportaali kaudu on võimalik saada informatsiooni eesti teadlaste, nende publikatsioonide, teadus- ja arendusasutuste, uurimisprojektide, teadusuudiste jms. kohta.

                                     

Akadeemiline Klassilise Kultuuri Ühing

Akadeemiline Klassilise Kultuuri Selts oli klassikalise kultuuri huvilisi ühendav selts, mis tegutses aastatel 1935–1940 Tartu ülikooli juures. Seltsi üks tähtsamaid ülesandeid oli koostada erialane sõnaraamat, ent okupatsiooni tingimustes jäi see pooleli.

                                     

Balti Sooparanduse Selts

Balti Sooparanduse Selts oli aastatel 1908–1940 tegutsenud organisatsioon. Selts muu hulgas uuris Eesti soid ja soode põllumajandusliku ja tehnilise kasutamise võimalusi. Selts kandis asutamise ajal 1908 nime Balti Sooselts saksa Baltischer Moorverein. Aastatel 1920–1928 kandis nime Eestimaa Sooparanduse Selts ja aastast 1929 kandis nime Balti Sooparanduse Selts. Aastatel 1923–1940 andis selts välja aastaraamatut "Sookultuur". Seltsi valduses oli Tooma sookatsejaam.

                                     

Click & Grow

Click & Grow on automaatne taimekasvatussüsteem, mida arendab Eesti firma Click & Grow OÜ. Seda tehnoloogiat kasutades hooldatakse toataimi sensorite, protsessori ja tarkvara abil.

                                     

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus oli Tartus nanotehnoloogiaga tegelenud uurimisasutus. Asutus kanti Äriregistrisse 2005 ja kustutati sealt 2017.

                                     

Eesti NSV teaduspreemiad

Eesti NSV teaduspreemiad Tehnika alal: 1986 Kollektiiv Hanno Sillamaa juhtimisel, k.a. Mart Min jt. Alates 1991. aastast on välja antud Eesti Vabariigi teaduspreemiaid.

                                     

Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017

"Eesti parimad teadusfotod 2015 & 2017" on rändnäitus, mis koondab 2015. ja 2017. aastal toimunud Eesti teadusfotokonkursi parimaid töid. Konkursside võidutöödest koostatud fotovalik näitab materjalide ja elusorganismide mikroskoopilist sisemust, kosmoseavarusi ning ka teadlasi oma tööd tegemas. Näitus on olnud üleval näiteks Tallinna teletornis ja Tartu Ülikooli füüsika instituudis.

                                     

Go-Lab

Go-Lab oli 2012.–2016. aastani kestnud Euroopa Liidu finantseeritud projekt, kus loodi koolis loodusteaduste õppimiseks ülemaailmsed internetipõhised uurimusliku õppe laborid. Projektis oli 20 osalist üle Euroopa, sh Tartu Ülikool. Projekti praegune edasiarendus on Next-Lab.

                                     

Icosagen

AS Icosagen on Eesti geenitehnoloogiaettevõte. Ettevõte asutati 1999 Tartu ülikooli kõrvalfirmana spin-off nime all Quattromed. Tollal oli ettevõte põhitegevus molekulaardiagnostika teenuste pakkumine. 2. märtsist 2009 kannab ettevõte nime AS Icosagen.

                                     

Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused

Keele ja Kirjanduse Instituudi uurimused oli Keele ja Kirjanduse Instituudi 1956–1964 ebaregulaarselt ilmunud jätkväljaanne. Seda andis välja Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Jätkväljaanded olid eripealkirjadega. Kokku ilmus 10 köidet.