ⓘ Eesti tervishoid

Eesti Arst

Eesti Arst on aastast 1922 ilmuv teaduslik meditsiiniajakiri. Aastatel 1922–1940 andis ajakirja välja Eesti Arstide Liit ja aastas ilmus 12 numbrit. Aastatel 1941–1944 oli väljaandja Akadeemiline Arstiteaduse Selts ja ajakiri ilmus aperioodiliselt. Sõjajärgsel perioodil väljaandmine katkes. Aastatel 1954–1957 ilmus 6 meditsiiniartiklite kogumikku pealkirjaga Nõukogude Eesti Tervishoid. Aastast 1958 hakkas ilmuma perioodiliselt 6 korda aastas ja kandis nime Nõukogude Eesti Tervishoid. Aastast 1989 kannab praegust pealkirja Eesti Arst. Aastast 2000 ilmub ajakiri 12 korda aastas.

Tervishoid

Tervishoid on tegevuste kogum, mis hõlmab haiguste ennetust, ravi ja vaevuste leevendamist ning tervise säilitamist nii inimese enda kui ka tervishoiutöötajate poolt.

Peeter-Roland Nuiamäe

Peeter-Roland Nuiamäe oli talupidaja poeg. 1947. aastal lõpetas Nuiamäe Tallinna 9. Täiskasvanute Keskkooli, 1953 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna. 1968. aastal kaitses ta Riia Traumatoloogia ja Ortopeedia TUI-s meditsiinikandidaadi kraadi väitekirjaga "Сравнительная оценка методов лечения сложных повреждений в области голено-стопного сустава". Nuiamäe oli 1953–1963 Kiviõli Haigla kirurg, 1963–1975 Kohtla-Järve I Linnahaigla traumatoloogia osakonna juhataja, 1975–1984 Tartu Riikliku Ülikooli hospitaalkirurgia kateedri dotsent, 1984–1990 traumatoloogia, ortopeedia ja välikirurgia ka ...

Helga Pärn

Helga Pärn oli teenistuja tütar. Lõpetas 1948 Paide Keskkooli, 1954 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, meditsiinikandidaat 1975, TÜ, väitekiri "Вопросы выявления и эпидемиологии хронических заболеваний желудка." Oli 1954–1958 terapeut Pärnu Linnahaiglas, 1962–1969 Paide Rajoonihaiglas, Tallinna Nõmme Haiglas ja Harjumaa Haiglas, viimases osakonna juhataja, 1969–1977 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi gastroenteroloogia osakonna nooremteadur, 1977–1989 vanemteadur, 1989–1991 juhtivteadur.

Loori Reinvald

Loori Reinvald oli teenistujate tütar. Lõpetas 1946 Tallinna 5. Keskkooli, 1962 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna; meditsiinikandidaat 1970, TRÜ, väitekiri "Antibakteriaalsete I rea preparaatide mõju kopsutuberkuloosihaigete südamele ja veresoonkonnale". Oli 1962–1967 ja 1977–1981 Tallinna Linna Tuberkuloosidispanseri jaoskonna ftisiaater, 1967–1977 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi pulmonoloogia ja kardioloogia osakonna nooremteadur. Vabariikliku Teadusliku Ftisiaatrite Seltsi liige.

Elmar Rõigas

Elmar Rõigas oli postiametniku poeg. Lõpetas 1932 Tallinna Linna Poeglaste Reaalgümnaasiumi ja 1940 TÜ arstiteaduskonna; meditsiinikandidaat 1961, Eesti Teaduste Akadeemia, väitekiri "Meeste urogenitaaltrakti põletikkude trihomonaalsest etioloogiast ". Osales 1944 II maailmasõjas Saksa sõjaväes 6. piirikaitserügemendi arstina. Oli 1940–1944 jaoskonnaarst Surjus ja Pärnus, 1943–1944 Pärnu raehärra, 1945 Pärnumaa tervishoiuosakonna juhataja, edasi dermatoveneroloog Narvas, Kuuda leprosooriumis ja 1950–1957 Tallinna Vabariiklikus Naha- ja Suguhaiguste Dispanseris, 1955 ka Tallinna Kehakultuur ...

                                     

ⓘ Eesti tervishoid

  • Sotsiaalministeerium. Riiklike tervishoiu üksusi rahastatakse üldiste maksude kaudu töötaja sotsiaalmaksust 13 Pikemalt artiklis Eesti haiglate loend
  • pealkirjaga Nõukogude Eesti Tervishoid Aastast 1958 hakkas ilmuma perioodiliselt 6 korda aastas ja kandis nime Nõukogude Eesti Tervishoid Aastast 1989 kannab
  • Tervishoid on tegevuste kogum, mis hõlmab haiguste ennetust, ravi ja vaevuste leevendamist ning tervise säilitamist nii inimese enda kui ka tervishoiutöötajate
  • Nõukogude Eesti Tervishoid 1980 4 Kalnbersi aparaadi kasutamise võimalustest puusanapamurdude puhul kaasautor A. Lenzner Nõukogude Eesti Tervishoid 1984
  • Nõukogude Eesti Tervishoid 1981 6 Cimetin i kasutamine kaksteistsõrmiku haavandtõve korral kaasautor Nõukogude Eesti Tervishoid 1982 6 Haavandtõvehaigete
  • 1987, 34 Nõukogude Eesti Tervishoid 1970 5, 361 362 Loori Reinvald Nekroloog Nõukogude Eesti Tervishoid 1982 1, 69. Eesti teaduse biograafiline
  • Meeste urogenitaaltrakti trihhomoniaasi diagnostikast. Nõukogude Eesti Tervishoid 1958 5 Über die venerische Verbreitung der urogenitalen Trichomoniasis
  • Eesti Tervishoid 1964 4 Eesti NSV röntgeno - radioloogiateenistus ja selle arenemise perspektiivid kaasautorid M. Rang, H. Ehvärt Nõukogude Eesti Tervishoid
  • köide Coxackie A6 viiruse esmakordsest isoleerimisest Eesti NSV - s. Nõukogude Eesti Tervishoid 1968 5 Naha - ja suguhaigused kaasautorid R. Markovitš
                                     

Akadeemiline Arstiteaduse Selts

Akadeemiline Arstiteaduse Selts oli arstiteadusega tegelevaid inimesi ühendav selts, mis tegutses aastatel 1922–1940 Tartu ülikooli juures. Selts asutati eeskätt selleks, et arstiteaduse üliõpilasi vaimselt arendada ja populariseerida arstlikke teadmisi. Selts asutas F. R. Faehlmanni nimelise abiraha, et toetada kehvemaid arstiteaduse üliõpilasi.

                                     

Arsti ramat nende juhhatamisseks kes tahtwad többed ärraarwada ning parrandada

"Arsti ramat nende juhhatamisseks kes tahtwad többed ärraarwada ning parrandada" oli 1771 ilmunud esimene eestikeelne tervishoiukäsiraamat. Seda raamatut peetakse ka esimeseks eestikeelseks populaarteaduslikuks teoseks. Raamatu pani kokku Peter Ernst Wilde ja eesti keelde töötas selle ümber August Wilhelm Hupel. Raamat trükiti 1771 Põltsamaal. Raamatut võib pidada ka Hupeli varasema teose "Lühhike öppetus" jätkuks või "Lühhikese öppetuse" teatud osade kogumikuks.

                                     

Eesti Lasteuuringute Võrgustik

Eesti Lasteuuringute Võrgustik on uurijate võrgustik, kes tegelevad lastel kasutatavate ravimite, nende mõju ja annustamise uurimisega. Võrgustikku kuuluvad pediaatrid, lasteõed, proviisorid, keemikud ja matemaatikud. Eesmärk on teha kliinilisi uuringuid lastel, järgides eetika printsiipe ja head kliinilist tava, ning suhelda rahvusvaheliste võrgustikega.

                                     

Eesti Perinatoloogia Sõnumid

Eesti Perinatoloogia Sõnumid oli Eesti Perinatoloogia Seltsi häälekandja, mis ilmus aastatel 1995–1997. Ajakiri ilmus neli korda aastas. Ajakirja peatoimetaja oli Anne Ormisson.

                                     

Eesti Rohuteadlane

Eesti Rohuteadlane on farmaatsiateemaline Eesti ajakiri, mida annab välja Eesti Apteekrite Liit. Ajakirja toimetajad vahelduvad. Ajakiri ilmus 1926–1940. Toimetus asus Tartus 1926–1938 ja Tallinnas 1939–1940. Aastal 1990 jätkas ajakiri ilmumist. Aastast 2014 ilmub ajakiri 4 korda aastas.

                                     

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit on Eesti tervishoiutöötajaid ühendav organisatsioon. Põhikirja järgi on ETK põhieesmärk "oma liikmete tööalaste ning sotsiaalmajanduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tööandjate ja nende ühenduste ees ning töövaidlusorganites". ETK president on Iivi Luik. ETK kanti Äriregistrisse 1997.

                                     

Hippokrates (ajakiri)

Hippokrates oli aastatel 1998–2009 ilmunud Eesti arstiteaduse ajakiri. Ajakirja kirjastas aastatel 1998–2005 Medimpest Kirjastus, 2006–2007 Hippokratese Kirjastus ja 2008–2009 Tervisemeedia Grupp OÜ. Ajakirja andis välja Tiit Siinmaa. Ajakirja peatoimetaja oli Annika Alasoo.

                                     

Jaoskonnaarst

Jaoskonnaarstid olid endisaegsete arstijaoskondade ametlikult kinnitatud arstid. Eesti esimese vabariigi ajal tegutses aastast 1922 Jaoskonnaarstide Selts.

                                     

Laulasmaa Spa

Laulasmaa Spa on spaahotell Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Laulasmaa külas. Kompleks avati 7. augustil 2003. Kompleksi haldab Baltic Beach Holding OÜ. Kompleksi kuuluvas hotellis on kokku 147 numbrituba.

                                     

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts on Eesti selts, mis ühendab neuroloogia ja neurokirurgiaga seotud spetsialiste ning huvilisi. Seltsi juhatus tegutseb Tartu ülikooli närvikliinikus. Selts asutati 26. novembril 1922.