ⓘ Eesti ühiskond

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis

Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis on Saksamaal elavaid väliseestlasi ühendav organisatsioon. EÜSLi asutasid eestlastest sõjapõgenikud 16. märtsil 1952 Augsburgis. Asutamise ajal oli EÜSLi tegevus suunatud eesti kultuuri alalhoidmisele paguluses ja selle edasikandmisele järeltulijatele. Selleks moodustati tantsukollektiive, laulukoore, korraldati laulupidusid, tegutses mitu kooli. EÜSL annab 1945. aastast välja ajalehte Eesti Rada. Pärast Eesti taasiseseisvumist on EÜSL jätkanud eesti kultuuri edendamist Saksamaal. Praegu on EÜSLis üle 400 liikme. Kõige aktiivsemad eestlaste rahvuskoondis ...

Avatud ühiskond

Avatud ühiskond on tuntud kui filosoof Karl Raimund Popperi ühiskonnafilosoofia mõiste. Mõistet on enne Popperit kasutanud prantsuse filosoof Henri Bergson, kellelt Popper selle mõiste väidetavalt üle on võtnud. Avatud ühiskonnale vastandub suletud ühiskond, mille sisu üle on palju vaieldud. On vaid selge, et paljud avatud ühiskonna vastased end sellistena ei näe. Mõned aga siiski - nt. konservatiivne revolutsioon on mõttevoole, mille mitmed esindajad on käsitlenud end avatud ühiskonna vaenlastena eelkõige Armin Mohler.

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu on aastal 1954 USAs asutatud väliseestlaste organisatsioon. ÜEKNi loodi selleks, et ühendada eesti kogukondi välismaal ja aidata ülemaailmset koordineerimist Eesti taasiseseisvumiseks. ÜEKNi asutamisel mängisid pearolli kolm katusorganisatsiooni: Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas ja Rootsi Eestlaste Liit.

Avatud maailmaühiskond

Avatud maailmaühiskond ehk globaalne avatud ühiskond on George Sorosi arendatud universaalne idee abstraktsest, kogu maailma hõlmavast ja globaalse kapitalistliku süsteemiga harmoneeruvast ühiskonnast. Sellises ühiskonnas austatakse indiviidi vajadusi, samas tunnistades, et need vajadused ei ole rahuldatud, ja ei luba egaa püüagi neid täielikult rahuldada, sest seda ei suudaks ükski ühiskonnakorralduse vorm. Sellest tulenevalt ei saa Sorosi arvates pidada mõistlikuks ka globaalset riiki, mis oleks globaalse ühiskonna idee liiga kaugele ja liiga kõrge lõplikkusastmeni arendamine, millest pe ...

Hamburgi Eesti Kool

Hamburgi Eesti Kool on eesti kool Hamburgis. Eesti Kool võtab vastu õpilasi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel. Kooli põhieesmärgiks on laste eesti keele oskuse arendamine. Õppetöö toimub eesti keeles. Hamburgi Eesti Kool avas uksed 2005. aasta juunis Kristuskirche koguduse lasteaia ja pikapäevarühma ruumides. Algusaastal oli koolis 22 õpilast ja 3 õpetajat. Kool tegutses algul organisatsiooni Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis kooliprojektina, alates novembrist 2006 on kool EÜSLi allorganisatsioon. 2006. aasta sügisest tegutseb kool Soome Meremeestekiriku ruumides. Seitsme aa ...

Eesti ökoloogiakonverents

Eesti ökoloogiakonverentsid on Eesti Ökoloogiakogu ja EcolChangei korraldatavad ökoloogiaalased konverentsid Eestis. Neid on korraldatud enamasti 3-aastase sammuga vahel ka harvem. Vahepealseil aastail on peetud Eesti ökoloogiapäeva.

                                     

ⓘ Eesti ühiskond

 • Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis algne nimi Eesti Ühiskond Saksa Liiduvabariigis, lühend EÜSL on Saksamaal elavaid väliseestlasi ühendav organisatsioon
 • Avatud ühiskond inglise open society on tuntud kui filosoof Karl Raimund Popperi ühiskonnafilosoofia mõiste. Mõistet on enne Popperit kasutanud prantsuse
 • Müncheni Eesti Kool saksa keeles Estnische Schule in München on Saksamaal Münchenis aastast 2007 tegutsev eesti kool. Kool on ühingu Eesti Ühiskond Saksa
 • Avatud maailmaühiskond ehk globaalne avatud ühiskond on George Sorosi arendatud universaalne idee abstraktsest, kogu maailma hõlmavast ja globaalse kapitalistliku
 • Rakendusökoloogilisi küsimusi Eestis 11. 13. aprill 1985 IV Ökoloogia ja ühiskond 23. 25. märts 1988 V Ökoloogia ja energeetika 24. 26. aprill 1991
 • tulevikuühiskonda kirjeldavat raamatut. 2000. aastal ilmus eesti keeles tema Unelmate ühiskond Unelmate ühiskond Rolf Jensen Dream Company Futuroloog Rolf Jensen
 • Lastefondi eesmärk on arendada lastekaitset, kujundada Eestis lastesõbralik ühiskond ning aidata kaasa ÜRO lapse õiguste konventsiooni rakendamisele. Fondi
 • Tallinn, 1968 Spetsialist, ühiskond progress. Tallinn, 1973 Rahandussuhted kaasajal kaasautoritega Tallinn, 1975 Kõrgkool, ühiskond progress. Tallinn, 1979
 • esimeses peatükis neli eesmärki, milleks on eesti kultuuriruumi elujõulisus, heaolu kasv, sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal, seejärel vaatleb teises
 • suveolümpiamängud Münchenis, Saksamaal 2. 10. september toimusid Eesti Ühiskond Saksa Liiduvabariigis VII Esinduskogu liikmete valimised. . . 7
 • koolis 22 õpilast ja 3 õpetajat. Kool tegutses algul organisatsiooni Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis kooliprojektina, alates novembrist 2006 on kool
                                     

Müncheni Eesti Kool

Müncheni Eesti Kool on Saksamaal Münchenis aastast 2007 tegutsev eesti kool. Kool on ühingu Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis allorganisatsioon. Koolis toimuvad eesti keele, joonistamise, meisterdamise ja muusikatunnid. Kool toimub kaks korda kuus. Õppeaastal 2011/2012 oli kooli ennast registreerinud 29 last.

                                     

9. mai komitee

9. mai komitee oli eestivenelaste ühiskondlik liikumine, milles osalejad nõudsid, et Tallinnas Tõnismäel olnud pronkssõdurit ei oleks pidanud 30. aprillil 2007 teisaldatama uude kohta. 8. mail 2007 korraldasid liikumises osalejad protestimarsi Tõnismäele, riietudes seejuures punasesse ja kandes Eesti ja Euroopa Liidu lippu koos Nõukogude Liidu sümboolikaga nt Püha Georgi ordenilinti. 9. mai komitee kutsus üles ka mitte tähistama 8. maid, kui Teise maailmasõja ohvrite mälestuspäeva.

                                     

Aasta suhtekorraldaja

Aasta suhtekorraldaja on Eesti Suhtekorraldajate Liidu välja antav aunimetus tähelepanuväärsele suhtekorraldajale. Aunimetust antakse välja aastast 2010.

                                     

Avaliku teenistuse seadus

Avaliku teenistuse seadus on Eesti Vabariigi seadus, mis sätestab avaliku teenistuse korralduse ja ametniku õigusliku seisundi. Seadus võeti vastu 13. juunil 2012 ja see jõustus 2012-2013.

                                     

Eesti avalikud tegelased

Eesti avalikud tegelased on aastal 1932 ilmunud Eesti avaliku elu tegelaste biograafiaid koondav leksikon. Raamatu kirjastas Eesti Kirjanduse Seltsi Kirjastus. Raamatu toimetaja oli Richard Kleis. Raamatus on 412 lehekülge.

                                     

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut

Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Eesti ühiskonnaküsimustega. EAÜI asub Tallinnas aadressil Narva maantee 25. Põhikirja järgi on EAÜI eesmärkideks nt heategevuslik teaduse, hariduse ja kultuuri toetamine avalikes huvides, ühiskonnaprotsesside mitmetahuline analüüsimine, avatud ühiskonna ideede propageerimine. EAÜI asutati 1998 ja EAÜI peab ennast 1993 asutatud samanimelise ühenduse õigusjärglaseks.

                                     

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus oli Eestisse saabunud välismaalastega seotud eriküsimustega tegelenud asutus, mis asus Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Jaama külas. Keskust haldas Eesti sotsiaalministeerium. Keskus avati 1998. Keskus lõpetas tegevuse 2013.

                                     

Integratsiooni Uuringute Instituut

Integratsiooni Uuringute Instituut on Eesti mittetulundusühing, mis tegeleb Eestiga seotud integratsiooniküsimustega. Instituudi juhataja on Ülle Rannut. Instituut asutati 2010.

                                     

Kodakondsusamet

Kodakondsusamet oli Eesti Justiitsministeeriumi alluvuses tegutsenud riigiamet, mis tegeles eeskätt kodakondsuse küsimustega. Kodakondsusamet moodustati 1991. Kodakondsusameti peadirektor oli Linnar Liivamägi. 1993 liitis Siseministeerium Kodakondsusameti ja Migratsiooniameti ühiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametiks.

                                     

MTÜ Avatud Vabariik

MTÜ Avatud Vabariik on Eesti üleriigiline noorteorganisatsioon. Organisatsiooni tegevus on suunatud Eesti ühiskonna erinevate kultuurilis-sotsiaalsete gruppide integratsioonile, et aidata kaasa sidusama ühiskonna moodustamisele.