ⓘ Kosmoloogia

Kosmoloogia

Üldrelatiivsusteooria järgi sõltub aegruumi ehitus Universumi ainest. Albert Einstein püüdis seda teooriat kohe kosmoloogias rakendada. Einsteini esimeses kosmoloogilises mudelis 1917 on Universum staatiline, st tema geomeetria on ajast sõltumatu. Et see mudel ei olnud algsete väljavõrranditega kooskõlas, lisas Einstein neile kosmoloogilise konstandi Λ. Hiljem Einstein küll kahetses seda, kuid nüüdseks on olemas sõltumatuid põhjusi selle lisamiseks. 1920ndatel avastasid Edwin Hubble ja teised punanihke, millest järeldati, et kauged taevakehad eemalduvad meist kiirusega, mis on võrdeline ne ...

Budistlik kosmoloogia

Kosmoloogia on maailma staatiline, igavikuline kirjeldus, selle raamistik, struktuur, paigutus, ülesehitus. Mütoloogia seevastu on selle maailma kirjeldamine dünaamiliselt, seal toimuvate lugudena ja müütidena, legendide ja pärimustena, sündmustes ja protsessides. Seetõttu on müüdid ja mütoloogiad muutlikumad, nad teisenevad ja arenevad pidevalt, samal ajal kui kosmoloogilised ettekujutused püsivad märksa kindlamalt ja ühtlasemalt. Budistlik kosmoloogia on eelkõige tunnetuslik maailmakirjeldus, milles ei pöörata erilist tähelepanu füüsilise maailma parameetritele ega esitata oletusi selle ...

Astronoomia

Astrofüüsikaks nimetatakse tavaliselt astronoomilisi uuringuid, mis on seotud füüsikaga. Tänapäeval on aga valdav osa astronoomiast füüsikaga seotud ning seetõttu astronoomiat ja astrofüüsikat sageli samastatakse.

Kääne (astronoomia)

Kääne ehk deklinatsioon on astronoomias taevasfääril paikneva punkti koordinaat ekvatoriaalses koordinaatide süsteemis, mis mõõdab kaugust taevaekvaatorist. Teist koordinaati nimetatakse otsetõusuks.

Astrofüüsika

Astrofüüsika on astronoomia haru, mis tegeleb universumi füüsikaga, sealhulgas taevakehade ning tähtedevahelise keskkonna omaduste uurimisega. Astrofüüsikud rakendavad oma töös tavaliselt mitmeid füüsika harusid nagu mehaanika, elektromagnetism, statistiline mehaanika, termodünaamika, kvantmehaanika, relatiivsusteooria, tuuma- ja elementaarosakeste füüsika, aatomifüüsika ja molekulaarfüüsika.

Mittenaasja

Mittenaasja ehk anagami on budismis inimene, kes on jõudnud arahandiks saamise ehk õilsa inimese teel kolmandale tasemele ning on vabanenud viiest sansaaras hoidvast köidikust. Mittenaasja virgub lõplikult seal maailmas, kuhu ta uuesti sünnib; inimeste maailma ta enam ei naase. Kui mittenaasja ei saa arahandiks selles elus, sünnib ta Brahma valda ehk Puhtasse elupaika suddhāvāsa, kus ta saab arahandiks ning saavutab nirvaana ehk vaibumise nibbāna. Puggalapaññatti kohaselt on viit liiki anagamisid.

                                     

ⓘ Kosmoloogia

 • Kosmoloogia on füüsika seadustel ja astronoomilistel vaatlustel põhinev teadusharu, mis uurib Universumi ehitust ja muutumist. Üldrelatiivsusteooria järgi
 • Kosmoloogia on filosoofia haru, mis uurib maailma, selle juhuslikkust, paratamatust, igavesust, ruumilist ja ajalist piiratust, maailmas aset leidvate
 • Budistlik kosmoloogia on budistlikes tekstides ja õpetustes sisalduv maailmakirjeldus. Kosmoloogia on maailma staatiline, igavikuline kirjeldus, selle
 • Siin on loetletud teadusliku kosmoloogia mõisteid. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y antroopsusprintsiip avatud Universum
 • Kosmoloogia on religioosne või mütoloogiline seletus maailma tekkele, ajaloole ja arengule konkreetses usulises või mütoloogilises traditsioonis. Tavaliselt
 • uurib tähti galaktikate füüsika uurib galaktikaid tähesüsteeme kosmoloogia uurib Universumi, st kogu maailma ehituse ja arengu seaduspärasusi
 • 90 kraadi taeva lõunapoolusel on kääne - 90 kraadi otsetõus taevakoordinaatide süsteem Astronoomiaõpik Kosmoloogia Maa liikumine: Taevakoordinaadid
 • hierarhiat. Galaktikavälise astronoomia piiriteadus on kosmoloogia Galaktiline astronoomia Kosmoloogia H. Eelsalu, 1996. Astronoomialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus
 • elementaarosakeste füüsika, aatomifüüsika ja molekulaarfüüsika. Astromeetria Kosmoloogia Astrophysical Journal inglise keeles Astronomy and Astrophysics, a
 • κοσμογονία kosmogonia maailma tekkimine on astronoomia haru, mis uurib Universumi ja selle koostisosade teket ja arengut. Kosmoloogia Kosmograafia
 • anagamisid. Voolusesse astunu Ükskordnaasja Arhat Bodhisattva Budistlik kosmoloogia Thitañāna bhikkhu Dr. Andrus Kahn 2018 Virgumise tee - nii nagu
                                     

Kosmoloogia (filosoofia)

Kosmoloogia on filosoofia haru, mis uurib maailma, selle juhuslikkust, paratamatust, igavesust, ruumilist ja ajalist piiratust, maailmas aset leidvate muutuste formaalseid seadusi, inimese vabadust ja kurjuse päritolu. Sellisel kujul on kosmoloogiat määratlenud näiteks Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

                                     

Kosmoloogia (religioon)

Kosmoloogia on religioosne või mütoloogiline seletus maailma tekkele, ajaloole ja arengule konkreetses usulises või mütoloogilises traditsioonis. Tavaliselt loob religioossetes kosmoloogiates maailma üks jumalus või suurem jumalate panteon.

                                     

Galaktika-väline astronoomia

Galaktika-väline astronoomia on astronoomia haru, mis käsitleb väljaspool Galaktikat asuvat keskkonda ja selles leiduvaid objekte ning nende hierarhiat. Galaktikavälise astronoomia piiriteadus on kosmoloogia.

                                     

Kosmoloogiline punanihe

Kosmoloogiline punanihe on lainepikkuste nihkumine suuremate lainepikkuste poole ruumi paisumise tõttu. Kosmoloogiline punanihe ei ole tingitud objektide enda liikumise tõttu, mis on tuntud kui Doppleri efekt. Piisavalt kaugete valgusallikate näiteks galaktikad või kvasarid punanihe on võrdeline kaugusega Maast, mis on tuntud Hubblei seaduse nime all.

                                     

Satellite Catalog Number

Satellite Catalog Number ehk SATCAT on viiekohaline järjekorranumber, mille Ameerika Ühendriikide õhuvägi annab nende tuvastamiseks tehiskaaslastele. Enne õhuväge vastutas SATCATi eest NORAD. Esimene järjekorranumber, 00001, väljastati Sputniku orbiidile viinud kanderaketile ja teine Sputnikule.