ⓘ Loodus

Loodus

Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese poolt teadlikult tehtud. Looduse hulka kuulub nii orgaaniline ehk elusloodus kui ka anorgaaniline ehk eluta loodus. Looduses olevaid seaduspärasusi, loogikat uurib teadus. Looduse hulka ei kuulu artefaktid. Uusajal levima hakanud mõistekasutuses vastandatakse loodus kui loomulik substants kultuurile kui tehislikule ehk kunstlikult loodud substantsile. Sellist mõistekasutust leiab tänapäeval põhiliselt populaarteaduslikus kirjanduses. Mõnedes religioossetes käsitlustes vastandatakse loodus ja ...

Leopold Loodus

Leopold Loodus oli Eesti ja Soome sõjaväelane. Ta lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ta õppis Eesti Vabariigi Sõjakoolis. Alates 1930. aastast teenis ta mereväes. Loodus õppis aastatel 1932-1935 vaheaegadega Soome Meresõjakoolis, 1934. aastal ülendati ta nooremleitnandiks. Teenis allveelaeval "Lembit". 1939. aasta juulis oli ta Sõjavägede Staabi II osakonna ülema käsutuses Saksamaale komandeeritud. 1940. aastal ülendati ta leitnandiks. 1942. aastal siirdus Loodus Soome, kus ta määrati suurtükilaeva "Uusimaa" 1. ohvitseriks. Alates 30. juunist 1944 oli ta suurtükilaeva "Karjala" komandör van ...

Metsik loodus (film)

Metsik loodus on 2006. aastal filmistuudios C.O.R.E. valminud Ühendriikide arvutianimatsioon. Joonisfilm kestab 94 minutit. Filmi lavastas Steve Williams ja see esilinastus Eestis 22. septembril 2006.

Tauno Loodus

1998 Hewlett Packard promootor 1997 OÜ Aleksmar müügiesindaja 2010 Zavod BBDO tegevjuht 2002 Event Masters juhataja 2001 Eesti Olümpiakomitee turundusjuht 1998 Eesti Käsipalliliit peasekretär 2019 Event Masters strateegiajuht

Mihkel Loodus

Mihkel Loodus on eesti tõlkija ja ajakirjanik. Ta lõpetas 1955. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1960. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina ning töötas seejärel 1960–1984 ajakirjanikuna Rahva Hääle toimetuses. Aastail 1984–1986 oli ta ajakirja Aja Pulss vanemtoimetaja ning aastail 1986–1992 Loomingu peatoimetaja asetäitja. Mihkel Loodus on tuntud leedu keelest tõlkijana. Ta on tõlkinud Juozas Aputise, Jonas Avyžiuse, Banguolis Balaševičiuse, Alfonsas Bieliauskase, Vytautas Bubnyse, Petras Cvirka, Dalia Dilytė, Romualdas Granauskase, Juozas Grušase, Jurga Ivanauskaitė, Kęstutis Kasp ...

Loodus (Ralph Waldo Emersoni essee)

Loodus on Ralph Waldo Emersoni kirjutatud essee, mis avaldati trükisena 1836. aastal. Esseega pani Emerson aluse oma transtsendentalistlikule filosoofiale, mis rajaneb ideel looduse tunnetamise täiusest. Transtsendentalism väidab, et loodus on küllastunud jumalikkusest või Jumalast ning seetõttu saab tegelikkust tunnetada loodust uurides. Emerson sai esseeks inspiratsiooni Pariisi loodusloomuuseumit külastades, ta arendas ideid edasi Bostonis peetud loengusarja jooksul ning vormistas need hiljem esseeks. Emerson jagab looduse kasutusvõimalused neljaks: kaup, ilu, keel ja teadus. Need kateg ...

                                     

ⓘ Loodus

 • Loodus on kõik füüsilised objektid ning nende omadused ja nendevahelised suhted, mis ei ole inimese või muude kehaliste mõistusega olendite poolt teadlikult
 • esimest eestikeelset loodusajakirja Loodus 1927 korraldas K Ü Loodus oma esimese romaanivõistluse. Hiljem avaldas Loodus omanimelist kriminaalromaanide sarja
 • Eesti Loodus on kord kuus ilmuv populaarteaduslik ajakiri, mille esmanumber anti välja 1933. aastal. Eesti Loodusel on olnud aja jooksul mitu väljaandjat:
 • Loodus oli looduseteemaline ajakiri, mis ilmus Eestis aastail 1996 2006. 1996 1997 kandis ajakiri nime Elav Teadus. Aastast 2002 sai ajakirja Loodus kaubamärgi
 • Kriminaalromaan on kirjastuse Loodus aastatel 1937 1940 avaldatud kriminaalromaanide sari. Kokku avaldati 43 raamatut. Eesti autoritelt ilmusid Elmar
 • Loodus oli esimene eestikeelne loodusajakiri. See ilmus aastail 1922 1924. Ajakirja toimetajaiks olid Johannes Piiper, Jaan Rumma, Jaan Sarv, Aleksander
 • Tarmo Loodus sündinud 18. veebruaril 1958 Lihulas on Eesti poliitik, pedagoog ja koolijuht. Kuulub erakonda Isamaa. Alates 2004. aastast töötab ta Viljandi
 • Ürgloodus ehk metsik loodus ehk põlisloodus on loodus mida inimtegevus kultuur pole oluliselt muutnud. Ürglooduse objekt Ürgmets Loodusmets Püsimetsandus
 • Loodus on kõige laiemas mõttes kogu füüsiline maailm mis võib olla inimese kujundatud, kuid pole inimese loodud Loodus on ka erinevate asjade nimeks:
 • Loodus ja Matemaatika oli aastatel 1959 1975 Eesti Looduseuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni välja antud alusteadusteteemaline kogumike sari. Kokku
 • Tartu Ülikooli loodus - ja tehnoloogiateaduskond moodustati 2008. aastal TÜ füüsika - keemiateaduskonna, TÜ bioloogia - geograafiateaduskonna, TÜ Eesti Mereinstituudi
 • Rein Loodus sündinud 9. septembril 1931 Tartus on Eesti kunstiajaloolane. Ta lõpetas 1950. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1955. aastal Tartu Riikliku Ülikooli
                                     

Eluta loodus

Eluta loodus on see osa universumist, mis pole bioloogilises mõttes elus. Eluta looduse hulka kuuluvad õhk, vesi ja mineraalid. Seni teadaolevail andmeil esineb elusorganisme vaid Maal. Eluta loodust uurivad astronoomia, geoloogia, meteoroloogia jpt maateadused.

                                     

Elmar Loodus

Elmar Loodus oli eesti haridustegelane. Ta on olnud Põlva Mittetäieliku Keskkooli direktor 1948-1950 ja lühikest aega 1950. aastal loodud Põlva Keskkooli direktor. 1950. aasta novembris edutati ta Põlva Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhatajaks. Ta lõpetas 1953. aastal Tartu Õpetajate Instituudi ja oli seejärel 1953-1956 Tartu I Keskkooli direktor. Loodus on olnud ka Tartu Linna RSN Täitevkomitee Haridusosakonna juhataja, inspektor ja metoodik.

                                     

Maastike mitmekesisus

Maastike mitmekesisus on maastike struktuur, mis hõlmab eelkõige eluta loodust ja mida hinnatakse mitme indikaatoriga. Eesmärk on säilitada võimalikult mitmesuguseid maastikutüüpe ja -mustreid. Haakepunktiks elurikkusega on elupaigad ja kasvukohad, mida maastik pakub.

                                     

Rivi (täpsustus)

Rivi võib olla, kui: Rivi, riviloend ehk Järjekord andmestruktuur - informaatikas andmestruktuur, kus elemente hoitakse järjekorras. Rivi - sõjanduses sõjaväelaste või sõjaväe sõidukite korrapärane paigutus koos tegutsemiseks. "Rivis olemine" - piltlikult oma tavaülesandes töötamine, tegutsemine või toimimine. Rivi tänav - tänav Tallinnas Tondi asumis. Rivi - üldistatuna asjade, elusolendite või nähtuste rida või muu sarnane korrapärane paigutus.