ⓘ Veetransport

Maanteetransport

Maanteetransport ehk maanteevedu on reisijate või kauba transportimine maanteedel. Esimesteks maanteetranspordi vahenditeks olid hobused, härjad või koguni inimesed. Järjest kasvava kaubanduse ja tööstusrevolutsiooniga olid paremad teed hädavajalikud. John Loudon McAdam 1756–1836 lõi esimese kaasaegse maantee. Ta töötas välja odava sillutise, mis koosnes mullast ja kividest tuntud kui killustikkate, ning tõstis teed ümbritsevast maastikust mõne meetri võrra kõrgemale, mis aitas kaasa veeäravoolule. Transpordi teedel võib laias laastus jagada kaheks: kaubavedu ja inimeste transport. Lühikes ...

Päästeamet

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Oma tegevuses esindab Päästeamet Eesti Vabariiki. Teenistuslikku järelevalvet Päästeameti tegevuse üle teostab siseminister. Alates 2. aprillist 2013 on Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. 2008–2013 oli peadirektor Kalev Timberg.

Transpordigeograafia

Transpordigeograafia ehk veonduse geograafia on majandusgeograafia haru, mis uurib inimeste, kaupade ja informatsiooni ruumilisi vahekordasid. Konkreetsemalt öeldes transpordi liikide kasutamise võimalusi reisijate, tooraine ja valmistatud kaupade kohale jõudmiseks. Geograafia ja transport on ühenduses inimeste, tarbekaupade ja informatsiooni liikumise teel. Läbi aegade on transpordi kättesaadavus suurenenud ja see on omakorda viinud mobiilsuse usaldusväärsuse suurenemiseni. Eelnimetatud trend ulatub tagasi tööstusrevolutsioonini, kuigi märgatavalt võib kiirenemist täheldada alles 20. saja ...

Õhutransport

Lennutransport ehk lennuveondus on lasti transport õhu teel. Lennutransportdi peamine eelis on kohaletoimetamise kiirus, kuid energiakulu veosekäibe ühiku kohta on näiteks 17 korda suurem kui raudteetranspordi puhul. 2016. aastal lennutati üle maailma kokku umbes 3.8 miljardit reisijat ja 53 miljonit tonni kaupa. Lennundus on kiireim transpordiliik ülemaailmseks ettevõtluseks ja annab töökohti 62.7 miljonile inimesele. Kui lisada veel teisedki sellest sektorist kasu saavad ärid, sh turismindus, mitmekordistub töötajate arv.

Transport

Transport ehk veondus on inimeste, materjalide jms vedamine ühest kohast teise. Transpordi kui majandusvaldkonna iseärasuseks on nõudlus – vajadus materjalide ja toodete järele, mis eeldavad kohalevedu, või isiku vajadus olla teatud ajal teatud kohas. Transpordiliigid means of transport kujutavad endast veovahendeid, millega transporditakse materjale, tooteid ja inimesi, ühest kohast teise. Peamiselt toimub transport maa-, maanteed, raudteed, õhu-, veeteede meri, siseveekogu ja torujuhtmete kaudu. Paljud jaotusvõrkudes kasutatakse nimetatud transpordiliikide kombinatsioone. Näiteks naftat ...

Gambia

Gambia on Aafrika mandri läänerannikul paiknev riik. Gambia on väga väike ning kitsas riik, mis ümbritseb Gambia jõge. Kõige laiemas kohas on riik 48 kilomeetrit lai. Riigi praegused piirid pandi paika aastal 1889, pärast Prantsusmaa ning Suurbritannia kokkulepet. Peale rannikujoone, kus Gambia piiriks on Atlandi ookean, on Gambia ümbritsetud Senegaliga ning on Aafrika riikidest üks väiksemaid. Gambia oli oma poliitiliselt stabiilsuse olukorra tõttu heas kuulsuses, kuni 1994. aastal kukutas valitsuse sõjaväeline riigipööre. Ehkki põllumajandus annab 65% SKT-st, läheb üha enam gambialasi ma ...

Transiitteenus

Transiitteenus on teenus, mida pakutakse teiste riikide läbivedudele liiklusteede, ladude, sadamate, õhuruumi ning sise- ja territoriaalvete kasutamise ja ümberlaadimistööde tegemise näol. Ühest riigist viiakse kaupa teise riiki, milleks kasutatakse kolmanda riigi territooriumi. Sellise teenuse pealt saadakse tulu. Transiitteenusega transporditakse transiitkaupa. Transiitkaup on kaup, mis laaditakse riigipiiril ühelt transpordivahendilt teisele.

Säästev transport

Säästev transport on arengusuund, mis eelistab inimeste ja kaubaveol väiksema energiatarbe, ressursikulu ja keskkonnamõjuga transpordiliike. Üldiselt peetakse väikseima keskkonnamõjuga transpordiliigiks veetransporti, millele järgneb raudteetransport. Kõige energiakulukamad transpordiliigid on maanteetransport ja õhutransport. Sõitjateveos on säästvuse seisukohalt olulisemad ühistransport ja kergliiklus kõndimine, jalgrattasõit. Liikluse, maakasutuse ja majanduse planeerimist viisil, et vajadus isikliku auto ja kaubavedude järele oleks võimalikult väike, nimetatakse säästvaks transpordipol ...

Minnesota

Minnesota on osariik Ameerika Ühendriikide Kesk-Lääne regioonis. Minnesota osariik loodi Minnesota territooriumi idaosast ja võeti Ameerika Ühendriikide koosseisu 32. osariigina 11. mail 1858. Osariigi nimi tuleb dakotakeelsest sõnast Mnisota. Rohkete järvede tõttu tuntakse osariiki mitteametlikult ka "10 000 järve maana" Land of 10.000 Lakes. Minnesota ametlik moto on prantsuskeelne fraas "LÉtoile du Nord" eesti keeles põhjatäht. Pindalalt on Minnesota Ameerika Ühendriikide osariikide seas 12. kohal ja rahvaarvult 21. kohal; ligi 60% selle elanikest elavad Minneapolise - Saint Pauli suurl ...

Lille

Lille ; hollandi keeles Rijsel) on linn Põhja-Prantsusmaal. Lille asub Deûlei jõe ääres, Prantsuse-Belgia piiri lähedal. Lille on Hauts-de-Francei piirkonna keskus ja Nordi departemangu prefektuur. See on Lillei linnastu keskus. Lilleiga assotsieerunud linnad on Hellemmes 1977 ja Lomme 2000. Lilleis on 10 linnaosa: Bois Blancs, Centre, Faubourg de Béthune, Fives, Lille-Sud, Moulins, Saint-Maurice Pellevoisin, Vauban-Esquermes, Vieux-Lille, Wazemmes.

                                     

ⓘ Veetransport

  • hüdroloogiliste arvutustega. Rakendushüdroloogia rakendusalade hulka kuuluvad nt veetransport tammide, paisude, sildade jms rajamine. Maastik, A., 2008. Hüdroloogia
  • veevarustus, maaparandus sealhulgas niisutus ja kuivendus hüdroenergeetika, veetransport ja kalamajandus lisaharudena käsitletakse veel veekogude kasutamist
  • viivitusi halb ilm liiklusummikutest põhjustatud viivitused Raudteetransport Veetransport Torutransport Õhutransport Lay 1992 lk 77 Advantages and disadvantages
  • tsiviillennundus, raudteetransport, allmaarajatised nt kaevandused ja veetransport Lisaks eelnevale ei jälgi amet tuleohutusnõuete täitmist kaitseväes
  • hõlmavad ka suurt maa - ala. Veetransport on kõige aeglasem transpordivorm, mille abil saab inimesi ja kaupu vedada. Veetransport võib toimuda ookeanil, merel
  • Finnair easyJet airBaltic Lennundus Maanteetransport Raudteetransport Veetransport Torutransport Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI
  • õlut. Pikemalt artiklis Eesti transport Maismaatransport Loomtransport Veetransport Naftajuhtmed Gaasijuhtmed Veejuhtmed Kanalisatsioon Energiaülekandeliinid
  • teenindussektor umbes 58 SKT - st. Gambias on kasutusel maanteetransport, veetransport Gambia jõel ja merel ning õhutransport ainus lennujaam on Banjuli rahvusvaheline
  • millest 1540 kilomeetrit on avalik raudtee ja 624 kilomeetrit mitteavalik. Veetransport mille hulka kuuluvad sadamad, tuletornid ja muud merenduse navigatsioonisüsteemid
                                     

Rakendushüdroloogia

Rakendushüdroloogia on hüdroloogia haru, mis tegeleb veevarude kasutamiseks ja kaitsmiseks vajalike hüdroloogiliste arvutustega. Rakendushüdroloogia rakendusalade hulka kuuluvad nt veetransport, tammide, paisude, sildade jms rajamine.