ⓘ Vesi

Tallinna Vesi

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis toodab ja varustab Tallinna ja osaliselt selle lähiümbruse elanikkonda puhta joogiveega ning osutab reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenust.

Destilleeritud vesi

Destilleeritud vesi on destillatsiooni teel saadud ja lahustunud lisandeist puhastatud vesi. Kuivjääk destilleeritud vees ei ületa 0.1 mg/l. Destilleeritud vee kuivjääk on eri andmeil 0.1 kuni 5 mg/l. Vee erijuhtivus ρ on TEA entsüklopeedia kohaselt ligikaudu 2 x 105 Ωm; Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis müüdava RO-EDI süsteemis eelpuhastatud vee erijuhtivus on 5–15 MΩ/cm, ülipuhta PCR-i ja koekultuuri kvaliteediga vee erijuhtivus 18.2 MΩ/cm. Keemiliste võtetega kaks korda destilleeritud vett nimetatakse bidestilleeritud veeks ehk bidestillaadiks. Vaatamata destilleer ...

Hallvesi

Hallvesi on majapidamisreovesi ilma WC-st pärit reoveeta. Hallvesi ei sisalda inimeste fekaale. Hall vesi erineb vesiklosettidest tulevast veest, sest sisaldab väga vähe tahkeid aineid ja teatud juhtudel võib seda kasutada korduvalt kastmisveeks; haljasalade niisutamiseks; eriti harva ka peale töötlemist WC loputuseks. Tavaliselt on halli vee kasutamine siiski problemaatiline ja seda on mõistlik kasutada pidevas veepuuduses olevates piirkondades.

Joogivesi

Joogivesi on joomiseks sobiv vesi. Joogivee tarvitamine ei tohi põhjustada vahetuid ega pikaajalisi tervisehäireid. Enamikus arenenud maades on veevärgivesi, mida kasutatakse nii majapidamises, äris kui tööstuses, joomiseks sobiv, kuigi otseselt inimese joogiks või toiduvalmistamiseks kulunud joogivesi moodustab kogu kasutatavast joogiveest väga väikese osa. Põhiliselt kasutab inimene vett pesemiseks ja maastiku niisutamiseks. Vesi on alati olnud inimestele tähtis jook. Kõigi organismide ellujäämiseks on vesi hädavajalik. Kui mitte arvestada rasva, siis koosneb inimese keha 70% massiprotse ...

Kaev

Kaev on rajatis maapinnast põhjavee ammutamiseks. Kaevud võivad suuresti erineda sügavuselt, veemahult ja vee kvaliteedilt. Kaevuvesi sisaldab tavaliselt rohkem mineraale kui pinnavesi ning võib seega vajada töötlemist vee pehmendamiseks. Kaeve hakati rajama, kui seoses põlluharimise laienemisega liikusid inimesed looduslikest veekogudest kaugemale ja kõrgematele kohtadele. Eesti vanimad teadaolevad kaevud on pärit 12. sajandist linnusekaevud. Väga vanad on ka saarte ja Põhja-Eesti sumbkülade keskel asuvad külakaevud. Esimesed andmed linnakaevudest pärinevad Tallinnast 30. aprillist 1375 – ...

Kraanivesi

Kraanivesi on kraanist tulev vesi, mida pumbatakse ja juhitakse hoonetesse läbi torustiku. Kraanivett kasutatakse igapäeva tegevustel nagu näiteks söögi valmistamisel, joomiseks, koristamiseks ja pesemiseks. Kraanivett peetakse üldiselt, eriti arenenud riikides, joomiskõlblikuks, kuid selle kvaliteet võib piirkonniti erineda. Tänapäeval on kraanivesi arenenud riikides elementaarne, kuid mitte kõikides majapidamistes pole seda siiani. Arengumaades on olukord oluliselt halvem. Kraanivee tarbimist mõõdetakse veemõõdikuga ja selle eest tuleb omanikul tasuda.

                                     

ⓘ Vesi

 • Vesi ehk divesinikmonooksiid ehk vesinikoksiid ehk oksidaan on keemiline ühend molekulaarse valemiga H2O. Üks vee molekul koosneb kahest vesiniku ja ühest
 • Gaseeritud vesi ehk karboniseeritud vesi nn mulliga vesi on vesi milles on lahustatud süsinikdioksiidi ning saadud niimoodi kihisev vesi mis on suurema
 • Kare vesi ka kalk vesi on vesi mis on suure mineraalainete sisaldusega võrrelduna pehme veega Kare vesi sisaldab palju Ca2 ja Mg2 katioone, samuti
 • AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee - ettevõte, mis toodab ja varustab Tallinna ja osaliselt selle lähiümbruse elanikkonda puhta joogiveega ning osutab
 • Vesi - kirburohi ehk vesi - kirbutatar Polygonum amphibium või Persicaria amphibia on veekogude kaldal või madalas vees kasvav taim. Vesi - kirburohul eristatakse
 • OÜ Saaremaa Vesi on Saaremaal Kuressaares aastast 1998 tegutsev ettevõte, mis turustab kaubamärgi Saaremaa Vesi all Saaremaalt Viidumäe looduskaitsealalt
 • Raske vesi on vesi mille molekulis on vesiniku aatomitest üks prootiumi ja teine deuteeriumi aatom valemiga HDO või mõlemad deuteeriumi D2O aatomid
 • Soolane vesi on vesi mille soolade sisaldus soolsus on üle 10 g L 10 Mingi veekogu soolsus on tingitud peamiselt naatriumkloriidi sisaldusest. Kuna
 • Destilleeritud vesi inglise distilled water on destillatsiooni teel saadud aurustatud ja seejärel kondenseeritud ja lahustunud lisandeist peamiselt
 • ka triitiumoksiidiks T2O või 3H2O Puhas üliraske vesi on oma iseradiolüüsi inglise self - radiolysis tõttu korrosiivne. Raske vesi Agressiivne vesi
 • Arteesia vesi ehk surveline põhjavesi on maa - alune survevesi, mis asub kahe vettpidava kihi lamami ja lasumi vahel. Sügavamal esineb põhjavesi harilikult
                                     

Gaseeritud vesi

Gaseeritud vesi ehk karboniseeritud vesi on vesi, milles on lahustatud süsinikdioksiidi ning saadud niimoodi kihisev vesi, mis on suurema jao karastusjookide peamiseks komponendiks. Vee gaseerimist süsinikdioksiidiga nimetatakse karboniseerimiseks. Karboniseerimisel tekib vees süsihape.

                                     

Kare vesi

Kare vesi on vesi, mis on suure mineraalainete sisaldusega. Kare vesi sisaldab palju Ca 2+ ja Mg 2+ katioone, samuti väiksemates kogustes vesinikkarbonaate ja sulfaate. Enamasti pärineb vees olev kaltsium kaltsiumkarbonaadist CaCO 3 ja kaltsiumsulfaadist CaSO 4, magneesium aga enamasti CaMgCO 3 2 -st. Üldjuhul pole kare vesi kahjulik. Kareda vee kuumutamisel tekib katlakivi.

                                     

Vesi-kirburohi

Vesi-kirburohi ehk vesi-kirbutatar on veekogude kaldal või madalas vees kasvav taim. Vesi-kirburohul eristatakse kaht vormi: veevorm Polygonum amphibium f. amphibium ja maismaavorm Polygonum amphibium f. terrestre. Vesikirburohu õied on roosad ja need õitsevad maismaavormil juulist augustini ja veevormil juulist septembrini.

                                     

Saaremaa Vesi

OÜ Saaremaa Vesi on Saaremaal Kuressaares aastast 1998 tegutsev ettevõte, mis turustab kaubamärgi Saaremaa Vesi all Saaremaalt Viidumäe looduskaitsealalt pärit põhjavett. Villima hakati vett 2001. aastal. Ettevõttel on kolm toodet: gaseerimata looduslik vesi, nõrgalt gaseeritud looduslik vesi ning nõrgalt gaseeritud sidrunimaitseline vesi.

                                     

Raske vesi

Raske vesi on vesi, mille molekulis on vesiniku aatomitest üks prootiumi ja teine deuteeriumi aatom või mõlemad deuteeriumi aatomid. Raske vee füüsikalised ja keemilised omadused on küllaltki sarnased hariliku vee omadega. Loodusvetes on tavaliselt 1 deuteeriumi aatomi kohta 6800 vesiniku aatomit. Loodusvetes esineb valdav osa rasket vesinikku HDO kujul. Kui vee molekulis on üks või kaks triitiumi aatomit, siis räägitakse üliraskest veest.

                                     

Soolane vesi

Soolane vesi on vesi, mille soolade sisaldus on üle 10 g/L. Mingi veekogu soolsus on tingitud peamiselt naatriumkloriidi sisaldusest. Kuna termin on kasutusel ka üldmõistena, tähendamaks suhtelist soolast vett, võib eri allikate järgi kokkuleppeline soolsus suuresti erineda. Mõnes allikas jagatakse soolane vesi omakorda vähesoolaseks, ülisoolaseks jne.

                                     

Üliraske vesi

Üliraske vesi on vee vorm, milles tavalised vesinikuaatomid on asendunud triitiumi ehk üliraske vesiniku omadega. Puhast ülirasket vett kutsutakse ka triitiumoksiidiks. Puhas üliraske vesi on oma iseradiolüüsi inglise self-radiolysis tõttu korrosiivne.

                                     

Arteesia vesi

Arteesia vesi ehk surveline põhjavesi on maa-alune survevesi, mis asub kahe vettpidava kihi – lamami ja lasumi – vahel. Sügavamal esineb põhjavesi harilikult vettpidavate kihtide vahel ning on seetõttu surveline. Survelist põhjavett nimetatakse ka arteesiaveeks. Arteesia vesi on nime saanud Prantsusmaa Artois piirkonna järgi, mille ladinakeelne nimi oli Artesium teistel andmetel Artesia.

                                     

Vesi-tarnhein

Vesi-tarnhein on kõrreliste sugukonda arvatud taimeliik. Taim kasvab veekogude kallastel ja madalas vees. Taime leidub Eestis hajusalt.

                                     

Vesi-kiilsirbik

Vesi-kiilsirbik on vesisamblaliste sugukonda kiilsirbiku perekonda kuuluv sammaltaim. Ta on Eestis arvatud II kaitsekategooriasse seisuga 2012. Eestis võib neid leida jõgedest ja ojadest.